Oferta realizacji zadania publicznego

2015-11-25 1518
Art. czytany: 1506 razy

Oferta

Nowe Piekuty 2015-11-25 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Nowe Piekuty niniejszym zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego którego celem jest Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kierunku rozwoju piłki ręcznej oraz promowanie Gminy Nowe Piekuty, złożoną przez STOWARZYSZENIE PIŁKARZY RĘCZNYCH NOWE PIEKUTY. Treść oferty w załączeniku.