ogłoszenie

2016-02-15 1511
Art. czytany: 1218 razy

ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Piekuty 1. Nazwa oferenta : Stowarzyszenie Piłkarzy Ręcznych Nowe Piekuty 2. Rodzaj zadania. „Promocja sportowego stylu życia poprzez organizacje zajęć piłki ręcznej dla mieszkańców Gminy Nowe Piekuty oraz uczestnictwo i organizacja zawodów i turniejów sportowych w zakresie piłki ręcznej dla uczestników projektu.” 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Gminy Nowe Piekuty na realizację tego zadania wynosi . 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100 złotych). Wójt Gminy Marek Kaczyński Nowe Piekuty 12 luty 2016 r.