ogłoszenie

2016-02-23 0750
Art. czytany: 1250 razy

ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Piekuty 1. Nazwa oferenta : Mazowiecko-Podlaski Klub Karate 2. Rodzaj zadania. „Prowadzenie zajęć karate w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej” 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Gminy Nowe Piekuty na realizację tego zadania wynosi . 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 złotych). Wójt Gminy Marek Kaczyński Nowe Piekuty 22 luty 2016 r.