zawiadomienie

2016-03-02 1422
Art. czytany: 1405 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty, 2 marca 2016 r. IK. 6220.2.2016 ZAWIADOMIENIE Na podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń Kościelna na terenie gminy Nowe Piekuty w lok. 4+130,00– 5+585,90 (lokalizacja robocza 0+000- 1+455,90) - na długości 1,4559 km pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie” W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.