zawiadomienie

2016-03-02 1423
Art. czytany: 1600 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty, 2 marca 2016 r. IK. 6220.3.2015 ZAWIADOMIENIE Na podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie – Markowo Wólka na terenie gminy Nowe Piekuty w lok. 12+965– 17+232,28 (lokalizacja robocza 0+000- 4+267,28) - na długości 4,26728 km pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie”. W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.