Pełnienie nadzoru archeologicznego

2018-02-27 1455
Art. czytany: 1077 razy

Pełnienie nadzoru archeologicznego

Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych zadania polegającego na: „Budowie i rozbudowie odcinków dróg gminnych nr 107658B, w msc. Hodyszewo wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowe Piekuty, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie”.