ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH

2018-09-04 1703
Art. czytany: 1100 razy

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko:
Bibliotekarz – animator kultury
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowych Piekutach
ul .Główna 23 A
18-212 Nowe Piekuty
Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. z 2018 r. poz. 152, 1105 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury (Dz.U 2015 poz.1798).
informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany kandydat – Pani Małgorzata Szpakowska, która uzyskała największa ilość punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja dokonująca oceny informuje, iż spośród 6 kandydatów z którymi przeprowadzone były rozmowy Pani Małgorzata Szpakowska, spełnia w stopniu wystarczającym oczekiwania stawiane przez pracodawcę na stanowisko Bibliotekarza – animatora kultury. Wybrana osoba od 22 lat pracuje jako nauczyciel, ma doświadczenie w pisaniu i realizowaniu projektów grantowych, posiada oświadczenie w pracy bibliotekarskiej oraz we współpracy z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi.
W związku z powyższym nabór został rozstrzygnięty.


Nowe Piekuty, dnia 24.08.2018 r.