Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Społecznej - 29 kwietnia 2019 roku

2019-04-19 1253
Art. czytany: 326 razy

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Społecznej - 29 kwietnia 2019 roku

O g ł o s z e n i e

W dniu 29 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej. Początek posiedzenia godzina 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek dzienny
1. Otwarcie i przyjęcie porządku.
2. Informacja w sprawie działalności sportowej i wychowania fizycznego w szkołach na terenie Gminy Nowe Piekuty.
3. Omówienie projektów arkuszy organizacyjnych szkół z terenu Gminy Nowe Piekuty.
4. Sprawy bieżące.
5. Zapytania i wolne wnioski.