Plan pracy Rady Gminy na 2005 r.

2005-02-28 1122
Art. czytany: 2368 razy

plan pracy

Plan pracy Rady Gminy na rok 2005 L. p Termin odbycia Tematyka sesji 1.Styczeń - Luty 1.Uchwalenie budżetu gminy na rok 005. 2.Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy 3.Uchwalenie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. 4.Przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2. Kwiecień 1.Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2004. - udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. 3.Czerwiec 1,Sprawozdanie z działalności Zespołów Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej oraz szkół w Kostrach Noskach i Hodyszewie w roku 2004/2005. 2.Zapoznanie się z funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych – sesja wyjazdowa. 4.Sierpień 1.Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku. 2.Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2005/2006 5. Wrzesień-październik 1.Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy. 2. Ocena funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy. 6. Listopad 1.Projekt budżetu gminy na rok 2006. 2. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2006. 7. Grudzień 1.Zmiany w budżecie gminy. 2.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy, Urzędu Gminy za rok 2005. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski