Zamierzenia inwestycyjne

2005-03-23 1244
Art. czytany: 9286 razy

zamierzenia

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE NA 2005 ROK


1. Drogi gminne - asfaltowanie:
a) Markowo Wólka - Jośki i przez Lendowo Budy - długość 2,0 km
b) Krasowo Wólka - Wierzbowizna - Tło-czewo - długość l ,8 km
2. Remont dróg gminnych żwirem - razem o długości ok. 10 km
a) Żochy Stare - Markowo Wólka
b) Kostry Litwa - Krasowo Wólka
c) Rzepki Nowe - Markowo Wólka
d) Łopienie Zyski - Brzozowo Panki
e) Jabłoń Śliwowo - Jabłoń Jankowce
3. Drogi powiatowe - wykonanie odnowy nawierzchni asfaltowej
a) Jabłoń Jankowce - Moczydły Jakubowięta - 2,2 km
b) Jabłoń Kościelna - Jabłoń Kikolskie - 2,0 km
4. Oświata:
W roku 2005 i 2006 planowana jest modernizacja budynków i zagospodarowanie otoczenia szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej. W ramach remontu planowane są:
- wymiana podłóg i wykładzin podłogowych,
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- malowanie całości wnętrza budynków,
- wymiana co najmniej 60% mebli i wyposażenia,
- wykonanie parkingu i chodników w Jabłoni Kościelnej,
- modernizacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem w Nowych Piekutach,
- wyposażenie placów zabaw dla dzieci najmłodszych,
- ogrodzenie posesji obu szkół,
- poprawa i ocieplenie elewacji.
5. Budynki komunalne:
a) ocieplenie, wykonanie elewacji, przebudowa parkingu i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Banku Spółdzielczego w Nowych Piekutach,
b) kontynuacja remontów budynków Ośrodków Zdrowia w Łopieniu Jeżach i Jabłoni Kościelnej.
6. Oświetlenie dróg:
a) wykonanie oświetlenia w Hodyszewie - do Krynicy,
b) wykonanie oświetlenia we wsi Pruszanka
Mała.
Na drogi gminne jak również na modernizację i wyposażenie szkół zostaną złożone wnioski o dotację do kontraktu wojewódzkiego jak również do funduszy unijnych .
opr. Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty