Fundusze

2005-03-25 1137
Art. czytany: 2627 razy

fundusze

Załącznik Nr 5 do uchwały
budżetowej na rok 2005.Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.1. Stan środków na początek roku - 11.600 zł

2. Przychody ogółem: Dz.900 Rozdz.90011 - 3.400 zł
w tym:
1/ Wpływy własne Dz.900 Rozdz. 90011 § 0580 - 500 zł

2/ Przelewy od Wojewodów
§ 0580 - 500 zł

3/ Przelewy od Woj. Insp. Ochrony Środowiska § 0580 - 2.000 zł

4/ Odsetki
§ 0910 - 400 zł


3. Wydatki ogółem: Dz.900 Rozdz. 90011 - 14.000 zł

1/ Wywóz nieczystości z szamb i zbiorników Dz.900 Rozdz.90011 § 4210 – 14.000 zł

4. Stan środków na koniec roku - 1.000 zł

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Radziszewski