Zarządzenie Nr 6/07

2008-01-07 0926
Art. czytany: 1141 razy

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 6/07 Wójta Gminy Nowe Piekuty Z dnia 22 maja 2007r.

W sprawie powołania komisj i przetargowej

Na podstawie art. 19, ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zarządzam co następuj e:

§l Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu 'Remont dróg gminnych żwirem i piaskiem na potrzeby gminy Nowe Piekuty' rł-ł w następującym składzie:
1. Janina Markowska- przewodnicząca 2. Karol Kulesza- członek 3. Krzysztof Zubczyński- członek

§2 Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 maja 2007 roku o godz. 930 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Nowe Piekuty- sala konferencyjna.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-