REFERAT FINANSOWY

2008-01-08 1536
Art. czytany: 1923 razy

Odroczenie terminu płatności podatku

Wymagane dokumenty: Do opisu sprawy należy dołączyć wszystkie załączniki (wzory formularzy, przykłady wypełnienia, opisy), które są wymagane do jej załatwienia i powinny być dostarczone przez petenta oraz zostały ściśle określone.
Opłaty nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy- bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Piekuty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.