Dotacje z budżetu gminy na 2009 r.

2009-03-20 1354
Art. czytany: 1739 razy

dotacje

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXI/118/08
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych
Lp. Dział Rozdział §** Nazwa jednostki
otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji


1 2 3 4 5 6 7
1 10 01009 2630 Spółka wodna 'Tłoczewka' Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Nowe Piekuty 15 000
2 926 92605 2630 Niepubliczna Szkoła Muzyczna I i II-go stopnia im. Anny German - Organizacja Pożytku Publicznego Prowadzenie zajęć artystyczno-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą na terenie Gminy Nowe Piekuty 6 000
Ogółem 21 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Przewodniczący Rady Gminy

…………………………………….

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI/118/08
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych
Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 801 80101 2590 Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Hodyszewie 160 000
2 80103 2590 Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Hodyszewie 16 000
Ogółem 176 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Przewodniczący Rady Gminy

…………………………………….