ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek stanowiacych własność gminy

2009-11-05 1308
Art. czytany: 1715 razy

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek stanowiacych własność gminy

Nowe Piekuty 5.XI.2009 r.
Ogłoszenie

Na podst. art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ) Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. Jabłoń Markowięta
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jabłoń Markowięta oznaczona nr geodezyjnym 37 o pow. 0,7000 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19315. Cena nieruchomości 7.590 zł. brutto
Wadium w kwocie 760 zł

2. Jabłoń Dobki
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jabłoń Dobki oznaczona nr geodezyjnym 107 o pow. 0,2630 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19324. Cena nieruchomości 5.948 zł. brutto
Wadium w kwocie 600 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jabłoń
Dobki oznaczona nr geodezyjnym 119 o pow. 0,1940 ha, dla
nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19324.
Cena nieruchomości 3.574 zł. brutto
Wadium w kwocie 360 zł

3. Jabłoń Zambrowizna
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jabłoń Zambrowizna oznaczona nr geodezyjnym 31 o pow. 0,2800 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19330. Cena nieruchomości 3.978 zł. brutto
Wadium w kwocie 400 zł

4. Jabłoń Zarzeckie
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jabłoń Zarzeckie oznaczona nr geodezyjnym 18 o pow. 0,7660 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19331. Cena nieruchomości 12.170 zł. brutto
Wadium w kwocie 1.220 zł

6. Jabłoń Dąbrowa
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jabłoń Dąbrowa oznaczona nr geodezyjnym 60/1 o pow. 0,3840 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19312. Cena nieruchomości 8.737 zł. brutto
Wadium w kwocie 880 zł


 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jabłoń Dąbrowa oznaczona nr geodezyjnym 60/2 o pow. 0,2060 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19312. Cena nieruchomości 4.659 zł. brutto
Wadium w kwocie 470 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jabłoń Dąbrowa oznaczona nr geodezyjnym 89 o pow. 0,6680 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19312. Cena nieruchomości 11.737 zł. brutto
Wadium w kwocie 1.180 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jabłoń Dąbrowa oznaczona nr geodezyjnym 130 o pow. 0,2800 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19312. Cena nieruchomości 2.094 zł. brutto
Wadium w kwocie 210 zł

7. Łopienie Szelągi
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie Szelągi oznaczona nr geodezyjnym 101 o pow. 0,2620 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19326. Cena nieruchomości 3.722 zł. brutto
Wadium w kwocie 380 zł

8. Łopienie Zyski
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie Zyski oznaczona nr geodezyjnym 24 o pow. 0,3630 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19325. Cena nieruchomości 6.687 zł. brutto
Wadium w kwocie 670 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie Zyski oznaczona nr geodezyjnym 25 o pow. 0,2010 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19325. Cena nieruchomości 1.503 zł. brutto
Wadium w kwocie 150 zł

9. Łopienie Ruś
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie Ruś oznaczona nr geodezyjnym 41 o pow. 0,2780 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019314/9. Cena nieruchomości 2.079 zł. brutto
Wadium w kwocie 210 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie Ruś oznaczona nr geodezyjnym 104 o pow. 0,1870 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019314/9. Cena nieruchomości 1.399 zł. brutto
Wadium w kwocie 140 zł


10. Łopienie Jeże
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie Jeże oznaczona nr geodezyjnym 315 o pow. 0,5200 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19311. Cena nieruchomości 3.889 zł. brutto
Wadium w kwocie 390 zł


 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie Jeże oznaczona nr geodezyjnym 242 o pow. 0,2300 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19311. Cena nieruchomości 1.720 zł. brutto
Wadium w kwocie 180 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie Jeże oznaczona nr geodezyjnym 145 o pow. 0,2500 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19311. Cena nieruchomości 3.547 zł. brutto
Wadium w kwocie 360 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Łopienie Jeże oznaczona nr geodezyjnym 146 o pow. 0,0800 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19311. Cena nieruchomości 1.135 zł. brutto
Wadium w kwocie 120 zł

11. Jabłoń Piotrowce
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jabłoń Piotrowce oznaczona nr geodezyjnym 223 o pow. 0,4100 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19707. Cena nieruchomości 3.066 zł. brutto
Wadium w kwocie 310 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jabłoń Piotrowce oznaczona nr geodezyjnym 131 o pow. 0,0900 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19707. Cena nieruchomości 1.430 zł. brutto
Wadium w kwocie 150 zł

12. Wierzbowizna
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Wierzbowizna oznaczona nr geodezyjnym 11 o pow. 0,7800 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019709/5. Cena nieruchomości 5.834 zł. brutto
Wadium w kwocie 590 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Wierzbowizna oznaczona nr geodezyjnym 17 o pow. 0,1430 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019709/5. Cena nieruchomości 1.070 zł. brutto
Wadium w kwocie 110 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Wierzbowizna oznaczona nr geodezyjnym 10 o pow. 1,0000 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019709/5. Cena nieruchomości 7.479 zł. brutto
Wadium w kwocie 750 zł

13. Krasowo Wólka
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Krasowo Wólka oznaczona nr geodezyjnym 118 o pow. 0,6080 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19701. Cena nieruchomości 9.660 zł. brutto
Wadium w kwocie 970 zł

14. Kostry Litwa
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Kostry Litwa oznaczona nr geodezyjnym 162 o pow. 0,1220 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019708/8. Cena nieruchomości 2.247 zł. brutto
Wadium w kwocie 230 zł

15. Krasowo Częstki
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Krasowo Częstki oznaczona nr geodezyjnym 388 o pow. 0,2000 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19703. Cena nieruchomości 4.523 zł. brutto
Wadium w kwocie 460 zł

16. Nowe Żochy
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Nowe Żochy oznaczona nr geodezyjnym 215 o pow. 0,3200 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019317/0. Cena nieruchomości 2.393 zł. brutto
Wadium w kwocie 240 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Nowe Żochy oznaczona nr geodezyjnym 6 o pow. 0,7400 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019317/0. Cena nieruchomości 5.535 zł. brutto
Wadium w kwocie 560 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Nowe Żochy oznaczona nr geodezyjnym 233 o pow. 0,2400ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019317/0. Cena nieruchomości 1.795 zł. brutto
Wadium w kwocie 180 zł

17. Nowe Rzepki
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Nowe Rzepki oznaczona nr geodezyjnym 177/7 o pow. 0,0288 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19700. Cena nieruchomości 404 zł. brutto
Wadium w kwocie 40 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Nowe Rzepki oznaczona nr geodezyjnym 177/8 o pow. 0,0485 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19700. Cena nieruchomości 680 zł. brutto
Wadium w kwocie 70 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Nowe Rzepki oznaczona nr geodezyjnym 143 o pow. 0,2320 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19700. Cena nieruchomości 1.735 zł. brutto
Wadium w kwocie 180 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Nowe Rzepki oznaczona nr geodezyjnym 145 o pow. 0,2800 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19700. Cena nieruchomości 2.094 zł. brutto
Wadium w kwocie 210 zł

18. Piekuty Urbany
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Piekuty Urbany oznaczona nr geodezyjnym 238 o pow. 0,3510 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019313/2. Cena nieruchomości 8.987 zł. brutto
Wadium w kwocie 900 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Piekuty Urbany oznaczona nr geodezyjnym 200 o pow. 0,0700 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019313/2. Cena nieruchomości 1.792 zł. brutto
Wadium w kwocie 180 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Piekuty Urbany oznaczona nr geodezyjnym 125 o pow. 0,2800 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019313/2. Cena nieruchomości 3.972 zł. brutto
Wadium w kwocie 400 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Piekuty Urbany oznaczona nr geodezyjnym 267 o pow. 0,0510 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1W/00019313/2. Cena nieruchomości 1.153 zł. brutto
Wadium w kwocie 120 zł

19. Koboski
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Koboski oznaczona nr geodezyjnym 55 o pow. 0,2680 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19333. Cena nieruchomości 2.004 zł. brutto
Wadium w kwocie 200 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Koboski oznaczona nr geodezyjnym 80 o pow. 0,4920 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19333. Cena nieruchomości 11.127 zł. brutto
Wadium w kwocie 1.120 zł

20. Krasowo Siódmaki
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Krasowo Siódmaki oznaczona nr geodezyjnym 30 o pow. 0, 0540 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19319. Cena nieruchomości 1.583 zł. brutto
Wadium w kwocie 160 zł

21. Skłody Przyrusy
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Skłody Przyrusy oznaczona nr geodezyjnym 23 o pow. 0, 1990 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19329. Cena nieruchomości 3.162 zł. brutto
Wadium w kwocie 320 zł

22. Markowo Wólka
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Markowo Wólka oznaczona nr geodezyjnym 261 o pow. 0,5430 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19705. Cena nieruchomości 12.280 zł. brutto
Wadium w kwocie 1.230 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Markowo Wólka oznaczona nr geodezyjnym 262 o pow. 0,1350 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19705. Cena nieruchomości 3.053 zł. brutto
Wadium w kwocie 310 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Markowo Wólka oznaczona nr geodezyjnym 263 o pow. 0,1370 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19705. Cena nieruchomości 3.098 zł. brutto
Wadium w kwocie 310 zł

23. Lendowo Budy
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Lendowo Budy oznaczona nr geodezyjnym 50 o pow. 0,3410 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19318. Cena nieruchomości 2.550 zł. brutto
Wadium w kwocie 260 zł

24. Jośki
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jośki oznaczona nr geodezyjnym 103 o pow. 0,4120 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19332. Cena nieruchomości 4.818 zł. brutto
Wadium w kwocie 490 zł


 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jośki oznaczona nr geodezyjnym 100 o pow. 0,5000 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19332. Cena nieruchomości 14.661 zł. brutto
Wadium w kwocie 1.470 zł


 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Jośki oznaczona nr geodezyjnym 102 o pow. 0,2500 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19332. Cena nieruchomości 3.972 zł. brutto
Wadium w kwocie 400 zł

25. Hodyszewo
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Hodyszewo oznaczona nr geodezyjnym 57 pow. 1,9810 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19316.
Cena nieruchomości 14.816 zł. brutto
Wadium w kwocie 1.500 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Hodyszewo oznaczona nr geodezyjnym 138 pow. 0,4520 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19316. Cena nieruchomości 3.381 zł. brutto
Wadium w kwocie 340 zł

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Hodyszewo oznaczona nr geodezyjnym 145 pow. 0,2820 ha, dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta Nr 19316. Cena nieruchomości 4.480 zł. brutto
Wadium w kwocie 450 złPrzetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2009 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8.

Dla obszarów, na których położone są działki brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do dnia 1 grudnia 2009 roku wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Nowych Piekutach SBR Szepietowo Oddział Nowe Piekuty Nr 30876900020260001320000010 lub w kasie Urzędu Gminy pokój Nr 9.

Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej.

Wadium zwraca się po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, a uczestnikowi , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Nowe Piekuty w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
1. Wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium do dnia 14 grudnia 2009 r. na konto Urzędu Gminy wskazane wyżej i dostarczenie dowodu wpłaty do siedziby sprzedającego.
2. Opłacenia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.
3. Zwrot na konto gminy kosztów wyceny nieruchomości - 366 zł brutto od jednej działki.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami). Powyższe oświadczenie należy złożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości, nie zostanie dopuszczona do przetargu. Niewymagalna jest zgoda , jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu
Nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazywania granic działek przez sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Pani Janina Markowska Sekretarz Gminy pod numerem telefonu ( 086) 4761520 wew. 13.

Wójt Gminy
Marek Kaczyński