Ogłoszenie o wyłożeniu zmian w studium

2011-02-10 1341
Art. czytany: 2560 razy

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowe Piekutyo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty w granicach działki nr 1/56 położonej w obrębie wsi Nowe Rzepki.