postanowienie

2012-01-27 0826
Art. czytany: 1794 razy

postanowienie

Postanowienie ws. sporządzania raportu oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na “ Rozbudowie i przebudowie budynku stodoły z przeznaczeniem na oborę uwięziową dla krów mlecznych i jałówek o projektowanej obsadzie 59DJP (docelowej gospodarstwa 80DJP), budowa podziemnego zbiornika na gnojowicę o poj. 460m3, płyty obornikowej o pow. 230m2, oraz zbiornika na nieczystości socjalne o poj. 10m3”