Uchwała X/67/11

2012-02-15 0917
Art. czytany: 1091 razy

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2012-2016

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2012-2016