ogłoszenie o konkursie

2014-02-04 1129
Art. czytany: 2528 razy

ogłoszenie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza konkurs na „Animatora na obiekcie – Moje Boisk ORLIK 2012” Adresaci : Instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego (posiadający uprawnienia zawodowe oraz przygotowanie do pracy z dziećmi) Miejsce pracy : Kompleks sportowy „ORLIK 2012” w Nowych Piekutach Zakres obowiązków : Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych oraz innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych uzgodnionych ze Zleceniodawcą. Warunki pracy : Miesiące marzec – listopad 2014 r., (umowa zlecenie) 160 godz. miesięcznie Wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł miesięcznie za 160 godz. (w tym 1.000,00 zł ze środków szkolnego związku sportowego oraz 1.000,00 zł z budżetu Gminy Nowe Piekuty) Zajęcia będą prowadzone w godzinach popołudniowych we wszystkie dni tygodnia. Szczegółowy harmonogram zajęć na dany miesiąc uzgadniany będzie ze Zleceniodawcą. Do oferty należy dołączyć : 1. dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe 2. aktualne badania lekarskie 3. oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (wzór w załączeniu) Termin składania ofert : Do dnia 12.02.2014 r., do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 6 w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Animator – ORLIK Nowe Piekuty” Dodatkowe informacje pod nr tel. 86 476 15 20 wew. 23, lub osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty pok. nr 16 (Pan Karol Kulesza). Nowe Piekuty 2014-02-04