zawiadomienie

2014-04-03 1205
Art. czytany: 1675 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty 26 marca 2013r. IK. 6733.2.2014 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : - przebudowie, rozbudowie i remoncie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach na działce o nr ew. geod 38/1 , wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 14) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.