zawiadomienie

2014-05-09 0849
Art. czytany: 2216 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty 8 maja 2014r. IK. 6220.1.2014 ZAWIADOMIENIE Na podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na: - Budowie obory uwięziowej płytkościołowej o obsadzie do 60 DJP w gospodarstwie Ryszarda Szepietowskiego zam. Jabłoń Dąbrowa 6; 18-212 Nowe Piekuty. W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 14) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.