Obwieszczenie

2015-08-28 1351
Art. czytany: 1410 razy

Obwieszczenie

Nowe Piekuty 28.08.2015 r. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199) informuje społeczeństwo o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange „Wyliny” składającej się z wieży antenowej o wysokości całkowitej do 55 m wraz z infrastrukturą techniczną i instalacją antenową na działce nr 10/18 położonej w obrębie wsi Nowe Rzepki, Gmina Nowe Piekuty. Inwestor: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa”. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Głowna 8; 18-212 Nowe Piekuty pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.