zawiadomienie

2015-09-15 1229
Art. czytany: 1406 razy

zawiadomienie

Nowe Piekuty, 15.09.2015 r. IK. 6220.9.2015 ZAWIADOMIENIE Na podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 107620B Markowo Wólka – Stare Żochy”. W związku z powyższym, informuję, że można zapoznać się z materiałami dowodowymi oraz składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8 (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Otrzymują strony postępowania: 1. Gmina Nowe Piekuty ul. Główna 8 18-212 Nowe Piekuty 2. Strony postępowania – w trybie art. 49 kpa 3. a/a