A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach » Ustawa o pomocy społecznej
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Społecznej - 29 kwietnia 2019 roku
» Ogłoszenie - VI sesja Rady Gminy Nowe Piekuty- 30 kwietnia 2019 roku
» Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
» Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Ilość wiadomości z działu 'Ustawa o pomocy społecznej': 7
Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Uchwała Nr XXXVII/196/10

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu


Data wprowadzenia: 2018-02-01 1104
Data upublicznienia:
Art. czytany: 265 razy

» Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwro - rozmiar: 48128 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Iwona Brzozowska
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Uchwała Nr XXIX/181/14

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomo0c panstwa w zakresie dożywiania' na lata 2014-2020


Data wprowadzenia: 2018-02-01 1058
Data upublicznienia:
Art. czytany: 262 razy

» Uchwała Nr XXIX/181/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w for - rozmiar: 93667 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Iwona Brzozowska
» Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
2018-02-01 1056
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

Uchwała Nr XXIX/180/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego up...
» Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania 'Pomoc gminy w zakresie dożywiania ' na lata 2014-2020
2018-02-01 1053
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania 'Pomoc gminy w zakresie dożywiania ' na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXIX/179/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os...
Pozostałe wiadomości:
» Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
» Uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020
» Ustawa o pomocy społecznej
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Organizacja Pracy OPS
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
Ustawa o pomocy społecznej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenia
Pomoc społeczna
Świadczenia wychowawcze
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzinne
Karta Dużej Rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Akty prawne
Dobry start
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
» Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
» Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
» Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania 'Pomoc gminy w zakresie dożywiania ' na lata 2014-2020
» Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
» Uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020
» Ustawa o pomocy społecznej
Urząd Gminy Nowe Piekuty