(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2008 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa przepompowni wody pitnej oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Jabłoń Kościelna i Jabłoń-Markowięta
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
» Plan postępowań na rok 2021
» zawiadomienie
» Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2008 rok': 55
1  Uchwała Nr XXI/120/08
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2009-02-17 1444 Czytano:1696 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXI/119/08
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę N...
2009-02-17 1439 Czytano:1699 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXI/118/08
w sprawiew uchwalenia budżetu gminy na rok 2009...
2009-02-17 1428 Czytano:1723 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXI/117/08
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowe...
2009-02-17 1414 Czytano:1753 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXI/116/08
w sprawie określenia środków z budżetu gminy planowanych na realizacje programów operacyjnych...
2009-02-17 1413 Czytano:1709 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XX/115/08
sprawie przystąpienia Gminy Nowe Piekuty do realizacji zadania ...
2009-02-17 1410 Czytano:1662 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XX/114/08
w sprawie przystapienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra...
2009-02-17 1403 Czytano:1579 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XIX/113/08
zmiany uchwały Nr XIX/88/04 z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrod...
2009-02-17 1401 Czytano:1630 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XIX/112/08
w sprawie upowaznienia udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z...
2009-02-17 1358 Czytano:1585 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała NR XIX/111/08
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność wójta...
2009-02-17 1355 Czytano:1587 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XIX/110/08
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2009-02-17 1353 Czytano:1262 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XIX/109/08
Uchylona uchwała NR XX/114//08...
2009-02-17 1352 Czytano:1194 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XIX/108/08
w sprawie ustalenia ceny za dostawę energii cieplej do budynków komunalnych...
2009-02-17 1350 Czytano:1327 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XIX/107/08
w sprawie wydawania biuletynu samorządowego Gminy Nowe Piekuty...
2009-02-17 1349 Czytano:1254 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała NR XIX/106/08
w sprawie przyjęcia zobowiązania do finansowania w roku 2009 zadania w ramach Programu Wieloletnie...
2009-02-17 1348 Czytano:1317 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XVIII/105/08
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarn...
2009-02-17 1346 Czytano:1279 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XVIII/104/08
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości...
2009-02-17 1344 Czytano:1169 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XVIII/103/08
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiatu podatku rolnego...
2009-02-17 1343 Czytano:1208 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XVIII/102/08
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność wójta...
2009-02-17 1340 Czytano:1230 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XVIII/101/08
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2009-02-17 1337 Czytano:1273 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XVII/100/08
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność wójta...
2009-02-17 1335 Czytano:1254 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała NR XVII/99/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realiza...
2009-02-17 1333 Czytano:1209 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XVII/98/08
w sprawie przystapienia Gminy Nowe Piekuty do stowarzyszenia o nazwie 'Zwiazek Gmin Wiejskich Wojew...
2009-02-17 1331 Czytano:1300 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XVII/97/08
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
2009-02-17 1330 Czytano:1258 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XVII/96/08
w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Hodyszewo na lata 2008-2015...
2009-02-17 1328 Czytano:1225 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XVII/95/08
w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Jabłoń Kościelna na lata 2008-2015...
2009-02-17 1327 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XVII/94/08
w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Nowe Piekuty na lata 2008-2015...
2009-02-17 1326 Czytano:1360 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XVII/93/08
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Skłodach Borowych stanowiący...
2009-02-17 1324 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XVII/92/08
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2009-02-17 1322 Czytano:1271 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XVII/91/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu z przeznaczeniem na dofinansow...
2009-02-17 1320 Czytano:1293 razy » Przeczytaj artykuł
31  XVI/90/08
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta...
2008-06-24 0925 Czytano:1474 razy » Przeczytaj artykuł
32  XV/89/08
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości....
2008-06-24 0924 Czytano:1416 razy » Przeczytaj artykuł
33  XVI/88/08
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości....
2008-06-24 0923 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
34  XVI/87/08
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomośc...
2008-06-24 0921 Czytano:1378 razy » Przeczytaj artykuł
35  XVI/86/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu z przeznaczeniem na wsparcie finanso...
2008-06-24 0920 Czytano:1293 razy » Przeczytaj artykuł
36  XVI/85/08
w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie Gminy Nowe Piekuty....
2008-06-24 0917 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
37  XVI/84/08
uchwała...
2008-06-24 0915 Czytano:1382 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XV/83/08
uchwała...
2008-05-08 0847 Czytano:1553 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XV/82/08
uchwała...
2008-05-08 0845 Czytano:1471 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XV/81/08
uchwała...
2008-05-08 0844 Czytano:1552 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XV/80/08
uchwała...
2008-05-08 0842 Czytano:1574 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XV/79/08
uchwała...
2008-05-08 0841 Czytano:1565 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XIV/78/08
uchwała...
2008-05-08 0840 Czytano:1337 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XIV/77/08
uchwała...
2008-05-08 0836 Czytano:1316 razy » Przeczytaj artykuł
45  uchwała Nr XIV/76/08
uchwała...
2008-05-08 0834 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XIV/75/08
uchwała...
2008-05-08 0833 Czytano:1382 razy » Przeczytaj artykuł
47  uchwała Nr XIV/74/08
uchwała...
2008-05-08 0829 Czytano:1346 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XIII/73/08
uchwała...
2008-03-13 1007 Czytano:1657 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XIII/72/08
uchwała...
2008-03-13 1006 Czytano:1327 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr XIII/71/08
uchwała...
2008-03-13 1004 Czytano:1308 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XIII/70/08
uchwała...
2008-03-13 1003 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr XIII/69/08
uchwała...
2008-03-13 1001 Czytano:1117 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XIII/68/08
uchwała...
2008-03-13 1000 Czytano:1104 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała NR XIII/67/08
uchwała...
2008-03-13 0958 Czytano:1112 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr XIII/66/08
uchwała...
2008-03-13 0956 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2009 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XXI/120/08
» Uchwała Nr XXI/119/08
» Uchwała Nr XXI/118/08
» Uchwała Nr XXI/117/08
» Uchwała Nr XXI/116/08
» Uchwała Nr XX/115/08
» Uchwała Nr XX/114/08
» Uchwała Nr XIX/113/08
» Uchwała Nr XIX/112/08
» Uchwała NR XIX/111/08
Urząd Gminy Nowe Piekuty