A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2010 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Imienne protokoły głosowań z dnia 27 czerwca 2019 roku
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2010 rok': 38
1  Uchwała Nr XXXIX/199/10
w sprawie nadania imienia dla Publicznego Gimnazjum w Nowych Piekutach...
2011-01-13 0854 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXXIX/198/10
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy....
2011-01-13 0851 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXXVIII/197/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok...
2011-01-13 0849 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXXVII/196/10
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków...
2011-01-13 0848 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXXVII/195/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok...
2011-01-13 0846 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXXVI/194/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok...
2011-01-13 0839 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXXVI/193/10
w sprawie zaciągnięcia pożyczki...
2011-01-13 0839 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXXVI/192/10
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...
2011-01-13 0837 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXXV/191/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok...
2011-01-13 0828 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXXV/190/10
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz ...
2011-01-13 0802 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXXV/189/10
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowa...
2011-01-13 0802 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXXV/188/10
w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jabłoń Zarzeckie...
2011-01-13 0800 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XXXV/187/10
w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stokowisko na lata 2010 – 2015...
2011-01-13 0759 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XXXV/186/10
w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Nowe Piekuty...
2011-01-13 0757 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XXXV/185/10
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Piekuty
do projektu „Razem dla Polski ...
2011-01-13 0754 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XXXIV/184/10
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2010-05-12 1154 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XXXIV/183/10
w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...
2010-05-12 1153 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XXXIV/182/10
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jabłoń Kościelna ...
2010-05-12 1151 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XXXIV181/10
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stokowisko ...
2010-05-12 1150 Czytano:688 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XXXIV/180/10
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2010-05-12 1148 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XXXIII/179/10
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2010-04-01 1109 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XXXIII/178/10
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.'Twój pomysł +dotacja=twoja szansa'....
2010-04-01 1108 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XXXIII/177/10
w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne...
2010-04-01 1107 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XXXIII/176/10
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.'Edukacja przedszkolna-szansą na lepszy star...
2010-04-01 1105 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XXXIII/175/10
w sprawie przystapienia Gminy Nowe Piekuty do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Op...
2010-04-01 1103 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XXXIII/174/10
w sprawie obniżenia ceny nieruchomości...
2010-04-01 1101 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XXXIII/173/10
w sprawie udzielenia dotacji dla OSP...
2010-04-01 1059 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XXXIII/172/10
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2010-04-01 1058 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XXXIII/171/10
w sprawie przyjecia Programu Zdrowotnego dla Gminy Nowe Piekuty na lata 2010-2013...
2010-04-01 1056 Czytano:548 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XXXIII/170/10
w sprawie zmian w programie usuwania azbestu...
2010-04-01 1054 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XXXIII/169/10
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010...
2010-04-01 1052 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XXXIII/168/10
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowych...
2010-04-01 1050 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XXXII/167/10
uchwała...
2010-04-01 1015 Czytano:584 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XXXII/166/10
uchwała...
2010-04-01 1013 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXXII/165/10
uchwała...
2010-04-01 1012 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XXXII/164/10
uchwała...
2010-04-01 1010 Czytano:600 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXXII/163/10
uchwała ...
2010-04-01 1008 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XXXII/162/10
uchwała ...
2010-04-01 1007 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XXXIX/199/10
» Uchwała Nr XXXIX/198/10
» Uchwała Nr XXXVIII/197/10
» Uchwała Nr XXXVII/196/10
» Uchwała Nr XXXVII/195/10
» Uchwała Nr XXXVI/194/10
» Uchwała Nr XXXVI/193/10
» Uchwała Nr XXXVI/192/10
» Uchwała Nr XXXV/191/10
» Uchwała Nr XXXV/190/10
Urząd Gminy Nowe Piekuty