(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2013 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa przepompowni wody pitnej oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Jabłoń Kościelna i Jabłoń-Markowięta
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
» Plan postępowań na rok 2021
» zawiadomienie
» Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2013 rok': 51
1  Uchwała XXVIII/178/13
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2014-2022...
2014-02-27 1206 Czytano:1236 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXVIII/177/13
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 ...
2014-02-27 1204 Czytano:1232 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXVIII/176/13
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/150/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 12 czerwca 2013 roku...
2014-02-27 1159 Czytano:1273 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXVIII/175/13
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń...
2014-02-27 1157 Czytano:1236 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXVIII/174/13
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok...
2014-02-27 1155 Czytano:1243 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXVIII/173/13
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 20...
2014-02-25 1227 Czytano:1267 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXVIII/172/13
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudniony...
2014-02-25 1215 Czytano:1365 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXVIII/171/13
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej...
2014-02-25 1204 Czytano:1409 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXVIII/170/13
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości...
2014-02-25 1202 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXVIII/169/13
uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 ...
2014-02-25 1200 Czytano:1317 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXVIII/168/13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2014-02-25 1155 Czytano:1072 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXVII/167/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność wójta...
2014-02-25 1107 Czytano:955 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XXVII/166/13
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam...
2014-02-25 1104 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XXVII/165/13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2014-02-25 1102 Czytano:979 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XXVII/164/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. ...
2014-02-25 1050 Czytano:991 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XXVI/163/13
zmieniająca uchwałę Nr XL/213/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 października 2010 r w sprawie...
2014-02-25 1049 Czytano:965 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XXVI/162/13
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta...
2014-02-25 1048 Czytano:966 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XXVI/161/13
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Hodyszewo...
2014-02-25 1047 Czytano:976 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XXVI/160/13
w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej...
2014-02-25 1046 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XXVI/159/13
w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Nowe Piekuty...
2014-02-25 1044 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XXVI/158/13
w sprawie obniżenia ceny 1q żyta...
2014-02-25 1043 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XXVI/157/13
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2014-02-25 1033 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uxhwała Nr XXV/156/13
zmieniająca uchwałę Nr XL/213/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 października 2010 r w sprawie...
2014-02-25 1031 Czytano:953 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XXV/155/13
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów...
2013-09-18 1015 Czytano:1175 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XXV/154/13
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach...
2013-09-18 1014 Czytano:1144 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XXV/153/13
uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok...
2013-09-18 1009 Czytano:1162 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XXIV/152/13
w sprawie współfinansowania inwestycji realizowanej wraz z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebow...
2013-06-26 1051 Czytano:1236 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XXIV/151/13
w sprawie ustanowienia dopłaty dla włascicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadam...
2013-06-26 1049 Czytano:1074 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XXIV/150/13
w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Piekuty zadania Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie zarzą...
2013-06-26 1044 Czytano:1157 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XXIV/149/13
w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego w Jabłoni Kościelnej do Zespołu Szkół w Jabłoni K...
2013-06-26 1040 Czytano:1128 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XXIV/148/13
w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego w Nowych Piekutach do Zespołu Szkół w Nowych Piekutac...
2013-06-26 1038 Czytano:1072 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XXIV/147/13
w sprawie odmowy uwzglednienia wezwania do usuniecia naruszenia prawa...
2013-06-26 1035 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XXIV/146/13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2013-06-26 1029 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XXIV/145/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. ...
2013-06-26 1026 Czytano:1106 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXIV/144/13
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wy...
2013-06-26 1023 Czytano:1076 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XXIV/143/13
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2013-06-26 1021 Czytano:990 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXIV/142/13
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2013-06-26 1018 Czytano:1012 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XXIII/141/13
w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Piekuty na 2013 r....
2013-06-26 1014 Czytano:1048 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XXII/140/13
w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Piekuty na 2013 r....
2013-06-26 1006 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XXI/139/13
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nierucho...
2013-06-26 1005 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XXI/138/13
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2013-06-26 1001 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XXI/137/13
w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądów powszechnych or...
2013-06-26 0959 Czytano:1003 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XXI/136/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r....
2013-06-26 0954 Czytano:1012 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XXI/134/13
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wy...
2013-06-26 0940 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XX/133/13
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.'Twój pomysł +dotacja=twoja szansa II edycj...
2013-06-26 0937 Czytano:988 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XX/132/13
w sprawie udzielenia dotacji dla OSP...
2013-06-26 0935 Czytano:922 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uxhwała Nr XX/131/13
w sprawie stanowienia o kierunku działania Wójta Gminy w sprawie zasad ustalenia lokalizacji budow...
2013-06-26 0934 Czytano:1004 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XX/130/13
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołec...
2013-06-26 0932 Czytano:972 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XX/129/13
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2013-06-26 0925 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 128/13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2013-06-26 0907 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XX/127/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r....
2013-06-26 0902 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała XXVIII/178/13
» Uchwała Nr XXVIII/177/13
» Uchwała Nr XXVIII/176/13
» Uchwała Nr XXVIII/175/13
» Uchwała Nr XXVIII/174/13
» Uchwała Nr XXVIII/173/13
» Uchwała Nr XXVIII/172/13
» Uchwała Nr XXVIII/171/13
» Uchwała Nr XXVIII/170/13
» Uchwała Nr XXVIII/169/13
Urząd Gminy Nowe Piekuty