A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2013 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania Zastępcy Wójta
» Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
» Informacje dla kandydatów na członków OKW
» Obwieszczenie Wójta Gminy
» Dodatkowe informacje
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2013 rok': 51
1  Uchwała XXVIII/178/13
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2014-2022...
2014-02-27 1206 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXVIII/177/13
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 ...
2014-02-27 1204 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXVIII/176/13
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/150/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 12 czerwca 2013 roku...
2014-02-27 1159 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXVIII/175/13
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń...
2014-02-27 1157 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXVIII/174/13
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok...
2014-02-27 1155 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXVIII/173/13
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 20...
2014-02-25 1227 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXVIII/172/13
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudniony...
2014-02-25 1215 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXVIII/171/13
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej...
2014-02-25 1204 Czytano:699 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXVIII/170/13
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości...
2014-02-25 1202 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXVIII/169/13
uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 ...
2014-02-25 1200 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXVIII/168/13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2014-02-25 1155 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXVII/167/13
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność wójta...
2014-02-25 1107 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XXVII/166/13
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam...
2014-02-25 1104 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XXVII/165/13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2014-02-25 1102 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XXVII/164/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. ...
2014-02-25 1050 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XXVI/163/13
zmieniająca uchwałę Nr XL/213/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 października 2010 r w sprawie...
2014-02-25 1049 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XXVI/162/13
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta...
2014-02-25 1048 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XXVI/161/13
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Hodyszewo...
2014-02-25 1047 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XXVI/160/13
w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej...
2014-02-25 1046 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XXVI/159/13
w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Nowe Piekuty...
2014-02-25 1044 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XXVI/158/13
w sprawie obniżenia ceny 1q żyta...
2014-02-25 1043 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XXVI/157/13
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2014-02-25 1033 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uxhwała Nr XXV/156/13
zmieniająca uchwałę Nr XL/213/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 października 2010 r w sprawie...
2014-02-25 1031 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XXV/155/13
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów...
2013-09-18 1015 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XXV/154/13
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach...
2013-09-18 1014 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XXV/153/13
uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok...
2013-09-18 1009 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XXIV/152/13
w sprawie współfinansowania inwestycji realizowanej wraz z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebow...
2013-06-26 1051 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XXIV/151/13
w sprawie ustanowienia dopłaty dla włascicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadam...
2013-06-26 1049 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XXIV/150/13
w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Piekuty zadania Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie zarzą...
2013-06-26 1044 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XXIV/149/13
w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego w Jabłoni Kościelnej do Zespołu Szkół w Jabłoni K...
2013-06-26 1040 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XXIV/148/13
w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego w Nowych Piekutach do Zespołu Szkół w Nowych Piekutac...
2013-06-26 1038 Czytano:548 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XXIV/147/13
w sprawie odmowy uwzglednienia wezwania do usuniecia naruszenia prawa...
2013-06-26 1035 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XXIV/146/13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2013-06-26 1029 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XXIV/145/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. ...
2013-06-26 1026 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXIV/144/13
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wy...
2013-06-26 1023 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XXIV/143/13
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2013-06-26 1021 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXIV/142/13
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2013-06-26 1018 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XXIII/141/13
w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Piekuty na 2013 r....
2013-06-26 1014 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XXII/140/13
w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Piekuty na 2013 r....
2013-06-26 1006 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XXI/139/13
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nierucho...
2013-06-26 1005 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XXI/138/13
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2013-06-26 1001 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XXI/137/13
w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądów powszechnych or...
2013-06-26 0959 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XXI/136/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r....
2013-06-26 0954 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XXI/134/13
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wy...
2013-06-26 0940 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XX/133/13
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.'Twój pomysł +dotacja=twoja szansa II edycj...
2013-06-26 0937 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XX/132/13
w sprawie udzielenia dotacji dla OSP...
2013-06-26 0935 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uxhwała Nr XX/131/13
w sprawie stanowienia o kierunku działania Wójta Gminy w sprawie zasad ustalenia lokalizacji budow...
2013-06-26 0934 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XX/130/13
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołec...
2013-06-26 0932 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XX/129/13
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2013-06-26 0925 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 128/13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2013-06-26 0907 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XX/127/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r....
2013-06-26 0902 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała XXVIII/178/13
» Uchwała Nr XXVIII/177/13
» Uchwała Nr XXVIII/176/13
» Uchwała Nr XXVIII/175/13
» Uchwała Nr XXVIII/174/13
» Uchwała Nr XXVIII/173/13
» Uchwała Nr XXVIII/172/13
» Uchwała Nr XXVIII/171/13
» Uchwała Nr XXVIII/170/13
» Uchwała Nr XXVIII/169/13
Urząd Gminy Nowe Piekuty