(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2014 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w 2021r.
» zawiadomienie
» Uchwała Nr XIX/122/21
» Uchwała Nr XIX/121/21
» Uchwała Nr XIX/120/21
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2014 rok': 13
1  XXX/191/14
w sprawie wyrażenia woli dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla Jednostki OSP KSRG Nowe ...
2014-03-26 1651 Czytano:1538 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXX/190/14
w sprawie przekazania w formie darowizny przez Gminę Nowe Piekuty na rzecz Województwa Podlaskiego...
2014-03-26 1649 Czytano:1445 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXX/189/14
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę N...
2014-03-26 1621 Czytano:1538 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXX/188/14
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwi...
2014-03-26 1616 Czytano:1550 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXX/187/14
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołe...
2014-03-26 1613 Czytano:1335 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXX/186/14
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2014-2022...
2014-03-26 1608 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
7  XXX/185/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok...
2014-03-26 1606 Czytano:1357 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXIX/184/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok...
2014-02-27 1252 Czytano:1576 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXIX/183/14
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2014-02-27 1244 Czytano:1484 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXIX/182/14
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar prz...
2014-02-27 1241 Czytano:1506 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXIX/181/14
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadcze...
2014-02-27 1239 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXIX/180/14
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożyw...
2014-02-27 1234 Czytano:1004 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XXIX/179/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania 'Pomoc gminy w zakre...
2014-02-27 1230 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» XXX/191/14
» XXX/190/14
» XXX/189/14
» XXX/188/14
» XXX/187/14
» XXX/186/14
» XXX/185/14
» Uchwała Nr XXIX/184/14
» Uchwała Nr XXIX/183/14
» Uchwała Nr XXIX/182/14
Urząd Gminy Nowe Piekuty