A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2017 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Statut
» Obowiązek informacyjny
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
» Rekrutacja 2019/2020
» Zarządzenie Nr11/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania komisji przetargowej
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2017 rok': 67
1  Uchwała Nr XXV/180/17
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-01-24 1130 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXV/179/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-24 1125 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXV/178/17
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2018-01-24 1112 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXV/177/17
w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem...
2018-01-24 1111 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXV/176/17
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2018-01-24 1109 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXV/175/17
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-01-24 1108 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXV/174/17
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok...
2018-01-24 1106 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXIV/173/17
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-01-24 1105 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXIV/172/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-24 1103 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXIV/171/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach...
2018-01-17 1155 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXIV/170/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej w skład którego wc...
2018-01-17 1154 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXIV/169/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowych Piekutach w skład którego wchodz...
2018-01-17 1152 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XXIV/168/17
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi...
2018-01-17 1149 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XXIII/167/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1146 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XXIII/166/17
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem ...
2018-01-17 1145 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XXIII/165/17
sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej w skład którego wchodzi jedynie S...
2018-01-17 1142 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XXIII/164/17
sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Nowych Piekutach w skład którego wchodzi jedynie Szko...
2018-01-17 1140 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XXIII/163/17
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2018-01-17 1138 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XXIII/162/17
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego...
2018-01-17 1136 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XXIII/161/17
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji mienia...
2018-01-17 1134 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XXIII/160/17
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy...
2018-01-17 1133 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XXIII/159/17
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego...
2018-01-17 1130 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XXII/158/17
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-01-17 1127 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XXII/157/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1126 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XXII/156/17
w sprawie obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu...
2018-01-17 1124 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XXII/155/17
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów budowli lub ich części wykorzystanych pod i...
2018-01-17 1123 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XXII/154/17
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta...
2018-01-17 1119 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XXII/153/17
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Wysokomazowieckiemu...
2018-01-17 1106 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XXII/152/17
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3...
2018-01-17 1101 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XXII/151/17
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ...
2018-01-17 1059 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XXII/150/17
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2018-01-17 1057 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XXI/149/17
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-01-17 1056 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XXI/148/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1054 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XXI/147/17
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2018-01-17 1053 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXI/146/17
w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy No...
2018-01-17 1032 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XXI/145/17
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/100/16 w sprawie przyjęcia do finansowania w roku 2017 przebudo...
2018-01-17 1029 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXI/144/17
w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat w prowadzonych ...
2018-01-17 1026 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XXI/143/17
w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 24 października 2013 roku z...
2018-01-17 1023 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XX/142/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1019 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XX/141/17
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowe Piekuty na dofinansowan...
2018-01-17 1018 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XX/140/17
w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rudka o uznanie za ochronę lasów będących własno...
2018-01-17 1015 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XIX/139/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1013 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XIX/138/17
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych p...
2018-01-17 1012 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XIX/137/17
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych...
2018-01-17 1010 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XIX/136/17
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hodyszewo...
2018-01-17 1005 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XIX/135/17
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2018-01-17 1004 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XVIII/134/17
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2017-2026...
2018-01-17 1002 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XVIII/133/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1001 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XVIII/132/17
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowe Piekuty na dofinansowa...
2018-01-17 1000 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr XVIII/131/17
w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do punktów prz...
2018-01-17 0957 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XVIII/130/17
w sprawie określenia kryteriów liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie...
2018-01-17 0927 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr XVIII/129/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowe Piekut...
2018-01-17 0923 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XVIII/128/17
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Szepietowo...
2018-01-17 0919 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr XVIII/127/17
w sprawie wyrażenia zgody za zawarxie porozumienia pomiędzy Gminą Nowe Piekuty a Gmina Wysokie ...
2018-01-17 0917 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr XVIII/126/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na real...
2018-01-17 0910 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr XVIII/125/17
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz...
2018-01-17 0900 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr XVIII/124/17
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2018-01-17 0857 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr XVII/123/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę No...
2018-01-17 0856 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr XVII/122/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 0854 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr XVII/121/17
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar prze...
2018-01-17 0852 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr XVII/120/17
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017...
2018-01-17 0850 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XVII/119/17
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r...
2018-01-17 0849 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr XVII/118/17
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ...
2018-01-17 0848 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr XVII/117/17
w sprawie ustalenia ceny za dostawę energii cieplnej do budynków komunalnych....
2018-01-17 0846 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr XVII/116/17
w sprawie zryczałtowanych diet miesięcznych sołtysów...
2018-01-17 0845 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XVII/115/17
w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani...
2018-01-17 0843 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr XVII/114/17
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe ...
2018-01-17 0841 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XXV/180/17
» Uchwała Nr XXV/179/17
» Uchwała Nr XXV/178/17
» Uchwała Nr XXV/177/17
» Uchwała Nr XXV/176/17
» Uchwała Nr XXV/175/17
» Uchwała Nr XXV/174/17
» Uchwała Nr XXIV/173/17
» Uchwała Nr XXIV/172/17
» Uchwała Nr XXIV/171/17
Urząd Gminy Nowe Piekuty