(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2018 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w 2021r.
» zawiadomienie
» Uchwała Nr XIX/122/21
» Uchwała Nr XIX/121/21
» Uchwała Nr XIX/120/21
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2018 rok': 31
1  Uchwała Nr XXX/209/18
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych orz zasad usytuo...
2018-09-10 1210 Czytano:1095 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXX/208/18
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin...
2018-09-10 1208 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXX/207/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2018-09-10 1205 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała XXX/206/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-09-10 1204 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXIX/205/18
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy...
2018-09-10 1203 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXIX/204/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2018-09-10 1202 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXIX/203/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-09-10 1200 Czytano:857 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXVIII/202/18
w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem...
2018-09-10 1200 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXVIII/201/18
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów...
2018-09-10 1159 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXVIII/200/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2018-09-10 1157 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXVIII/199/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-09-10 1156 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXVIII/198/18
w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Nowe Piekuty, s...
2018-09-10 1155 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
13  uchwała Nr XXVIIi/197/18
sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego...
2018-09-10 1153 Czytano:699 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XXVIII/196/18
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2018-06-22 1515 Czytano:977 razy » Przeczytaj artykuł
15  Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za 2017 rok...
2018-06-22 1505 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XXVII/195/18
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2018-04-12 1237 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XXVII/194/18
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2018-04-12 1231 Czytano:915 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XXVII/193/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-04-12 1228 Czytano:896 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XXVII/192/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok....
2018-04-12 1144 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XXVII/191/18
w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Nowe Piekuty, s...
2018-04-12 1142 Czytano:917 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XXVII/190/18
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołe...
2018-04-12 1140 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XXVII/189/18
w sprawie podziału Gminy Nowe Piekuty na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic o...
2018-04-12 1139 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XXVII/189/18
w sprawie podziału Gminy Nowe Piekuty na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic o...
2018-04-12 1139 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XXVII/188/18
w sprawie podziału Gminy Nowe Piekuty na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz licz...
2018-04-12 1136 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XXVI/187/18
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020...
2018-04-12 1130 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XXVI/186/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030...
2018-04-12 1128 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XXVI/185/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok....
2018-04-12 1103 Czytano:708 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XXVI/184/18
w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Jabłoń Jankowce ...
2018-04-12 1102 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XXVI/183/18
Uchwała uchylona...
2018-04-12 1059 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XXVI/182/18
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018...
2018-04-12 1056 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XXVI/181/18
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r...
2018-04-12 1054 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XXX/209/18
» Uchwała Nr XXX/208/18
» Uchwała Nr XXX/207/18
» Uchwała XXX/206/18
» Uchwała Nr XXIX/205/18
» Uchwała Nr XXIX/204/18
» Uchwała Nr XXIX/203/18
» Uchwała Nr XXVIII/202/18
» Uchwała Nr XXVIII/201/18
» Uchwała Nr XXVIII/200/18
Urząd Gminy Nowe Piekuty