A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2018 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» zawiadomienie
» zawiadomienie
» Dokumentacja na przebudowę mostu
» NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2018 rok': 18
1  Uchwała Nr XXVIII/196/18
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2018-06-22 1515 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
2  Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za 2017 rok...
2018-06-22 1505 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXVII/195/18
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2018-04-12 1237 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXVII/194/18
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2018-04-12 1231 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXVII/193/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-04-12 1228 Czytano:101 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXVII/192/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok....
2018-04-12 1144 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXVII/191/18
w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Nowe Piekuty, s...
2018-04-12 1142 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXVII/190/18
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołe...
2018-04-12 1140 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXVII/189/18
w sprawie podziału Gminy Nowe Piekuty na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic o...
2018-04-12 1139 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXVII/189/18
w sprawie podziału Gminy Nowe Piekuty na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic o...
2018-04-12 1139 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXVII/188/18
w sprawie podziału Gminy Nowe Piekuty na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz licz...
2018-04-12 1136 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXVI/187/18
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020...
2018-04-12 1130 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XXVI/186/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030...
2018-04-12 1128 Czytano:19 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XXVI/185/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok....
2018-04-12 1103 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XXVI/184/18
w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Jabłoń Jankowce ...
2018-04-12 1102 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XXVI/183/18
Uchwała uchylona...
2018-04-12 1059 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XXVI/182/18
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018...
2018-04-12 1056 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XXVI/181/18
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r...
2018-04-12 1054 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XXVIII/196/18
» Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
» Uchwała Nr XXVII/195/18
» Uchwała Nr XXVII/194/18
» Uchwała Nr XXVII/193/18
» Uchwała Nr XXVII/192/18
» Uchwała Nr XXVII/191/18
» Uchwała Nr XXVII/190/18
» Uchwała Nr XXVII/189/18
» Uchwała Nr XXVII/189/18
Urząd Gminy Nowe Piekuty