A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia Wójta Gminy jako organu gminy kadencja 2018-2023
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Imienne protokoły głosowań z dnia 26 czerwca 2020 roku
» Uchwała Nr XIV/86/20
» Uchwała Nr XIV/85/20
» Uchwała Nr XIV/84/20
» Uchwała Nr XIV/83/20
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia Wójta Gminy jako organu gminy kadencja 2018-2023': 44
1  Zarządzenie Nr11/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr11/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania komisji przetargowej...
2019-02-15 0916 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie ustalenia terminu rekrutacyjnego
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 4 lutego 2019roku w sprawie ustalenia termi...
2019-02-14 1400 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty
Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty...
2020-06-15 1105 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie wykazu osób którym udzielono pomocy publicznej
Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie wykazu osób którym udzielono pomocy publicznej...
2020-06-15 1103 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nowe Piekuty za 2019 rok
Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nowe Piekuty za 2019 ro...
2020-06-15 1100 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok...
2020-06-15 1057 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok...
2020-06-15 1055 Czytano:20 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok...
2020-06-15 1051 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach
Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji ku...
2020-06-15 1048 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne...
2020-06-15 1044 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2020 roku
Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2020 roku...
2020-06-15 1043 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego o...
2020-02-12 1205 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie powołania Komisji
Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celow...
2020-02-04 1100 Czytano:156 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok...
2020-02-04 1055 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030
Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030...
2020-02-04 1053 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020...
2020-02-04 1050 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidncji przydomowych oczyszczalni ścieków
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przy...
2020-02-04 1018 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok...
2020-02-04 1016 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok...
2020-02-04 1014 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 29/19 w sprawie powołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie Nr 29/19 w sprawie powołania Zastępcy Wójta ...
2019-10-01 0848 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 28/19 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie Nr 28/19 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta ...
2019-10-01 0848 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I p...
2019-08-23 0747 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok...
2019-08-07 0845 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających si...
2019-07-30 0936 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok...
2019-07-30 0933 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora...
2019-06-24 1136 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej ...
2019-06-10 1159 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych ...
2019-06-03 0910 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Księdza Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej i...
2019-05-10 1458 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 17/2019 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 17/2019 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok...
2019-05-10 1040 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nowe Piekuty za 2018 rok
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nowe Piekuty za 2018 ro...
2019-05-10 1033 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-04-15 1349 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok...
2019-04-15 1347 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie NR 13/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego- GOK w Nowych Piekutach
Zarządzenie NR 13/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego- GOK w Nowych Piekutach ...
2019-04-15 1339 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 12/19 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 12/19 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu zespołu interdyscy...
2019-04-11 1438 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej...
2019-02-08 1500 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok...
2019-01-18 1400 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 2/18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/11 Wójta Gminy Nowe Piekuty
Zarządzenie Nr 2/18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/11 Wójta Gminy Nowe Piekuty ...
2019-01-18 1402 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastyc...
2019-01-18 1403 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ...
2019-01-18 1404 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej ...
2019-01-18 1407 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok...
2019-01-18 1408 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lat...
2019-01-18 1409 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok...
2019-01-18 1410 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Zadania i kompetencje
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Przyjęcia interesantów
Zarządzenia Wójta Gminy jako organu gminy kadencja 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy Kierownika Jednostki
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr11/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania komisji przetargowej
» Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie ustalenia terminu rekrutacyjnego
» Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie wykazu osób którym udzielono pomocy publicznej
» Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nowe Piekuty za 2019 rok
» Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
» Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
» Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
» Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach
» Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
Urząd Gminy Nowe Piekuty