A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia Wójta Gminy jako organu gminy kadencja 2018-2023
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Monika Rogalewska
» Ogłoszenie o przetargu
» Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Nowe Piekuty
» Marek Kaczyński
» Ewa Pruszyńska
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia Wójta Gminy jako organu gminy kadencja 2018-2023': 27
1  Zarządzenie Nr11/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr11/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania komisji przetargowej...
2019-02-15 0916 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie ustalenia terminu rekrutacyjnego
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 4 lutego 2019roku w sprawie ustalenia termi...
2019-02-14 1400 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 29/19 w sprawie powołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie Nr 29/19 w sprawie powołania Zastępcy Wójta ...
2019-10-01 0848 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 28/19 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie Nr 28/19 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta ...
2019-10-01 0848 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I p...
2019-08-23 0747 Czytano:125 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok...
2019-08-07 0845 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających si...
2019-07-30 0936 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok...
2019-07-30 0933 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora...
2019-06-24 1136 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej ...
2019-06-10 1159 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych ...
2019-06-03 0910 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Księdza Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej i...
2019-05-10 1458 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 17/2019 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 17/2019 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok...
2019-05-10 1040 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nowe Piekuty za 2018 rok
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nowe Piekuty za 2018 ro...
2019-05-10 1033 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-04-15 1349 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok...
2019-04-15 1347 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie NR 13/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego- GOK w Nowych Piekutach
Zarządzenie NR 13/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego- GOK w Nowych Piekutach ...
2019-04-15 1339 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 12/19 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 12/19 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu zespołu interdyscy...
2019-04-11 1438 Czytano:197 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej...
2019-02-08 1500 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok...
2019-01-18 1400 Czytano:197 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 2/18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/11 Wójta Gminy Nowe Piekuty
Zarządzenie Nr 2/18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/11 Wójta Gminy Nowe Piekuty ...
2019-01-18 1402 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastyc...
2019-01-18 1403 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ...
2019-01-18 1404 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej ...
2019-01-18 1407 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok...
2019-01-18 1408 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lat...
2019-01-18 1409 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok...
2019-01-18 1410 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Zadania i kompetencje
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Przyjęcia interesantów
Zarządzenia Wójta Gminy jako organu gminy kadencja 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy Kierownika Jednostki
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr11/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania komisji przetargowej
» Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie ustalenia terminu rekrutacyjnego
» Zarządzenie Nr 29/19 w sprawie powołania Zastępcy Wójta
» Zarządzenie Nr 28/19 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
» Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku
» Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
» Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
» Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
» Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej
Urząd Gminy Nowe Piekuty