A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia Wójta Gminy Kierownika Jednostki
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 9 lipca 2020 roku
» Imienne protokoły głosowań z dnia 26 czerwca 2020 roku
» Uchwała Nr XIV/86/20
» Uchwała Nr XIV/85/20
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia Wójta Gminy Kierownika Jednostki': 36
1  Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych stanowiących własność Urzędu Gminy Nowe Piekuty
Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych stanow...
2020-04-24 1235 Czytano:110 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy ...
2020-02-24 0929 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyc...
2020-02-24 0928 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZARZĄDZENIE Nr 5/209 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
ZARZĄDZENIE Nr 5/209 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy...
2019-03-21 0950 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2019 roku
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2019 roku ...
2019-01-31 1142 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie ustalenia wysokości i przyznania stypendium za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia dla uczniów
Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie ustalenia wysokości i przyznania stypendium za wyniki w nauce ora...
2020-06-25 1535 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZARZĄDZENIE nr 14/2020 w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Nowe Piekuty
ZARZĄDZENIE nr 14/2020 w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy No...
2020-06-05 1526 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie korzystania z boiska Orlik w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach w czasie stanu epidemii,wywołanych zakażeniami wirusem SARS_CoV-2
Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie korzystania z boiska Orlik w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekuta...
2020-05-07 1046 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej w czasie COVID-19 oraz wykonywania pracy określonej w umowie o pracę w miejscu i poza miejscem jej stałego wykonywania
Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej w czasie COVID-19 oraz ...
2020-05-07 1039 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie: odwołania wprowadzonego systemu pracy mieszanej w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty
Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie: odwołania wprowadzonego systemu pracy mieszanej w Urzędzie Gmin...
2020-04-24 1244 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 maja 2020 r.
Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospo...
2020-04-24 1242 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 9/2020 w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz wykonywania pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania
Zarządzenie Nr 9/2020 w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz wykonywania pracy określonej w umowie...
2020-04-24 1239 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gmi...
2020-03-16 1136 Czytano:156 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej
Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej...
2020-02-04 1001 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu najmu i użyczenia Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach
Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu najmu i użyczenia Izby Tradycji Regionalne...
2020-02-04 0958 Czytano:131 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia aktualizacji wzorów podpisów osób upoważnionych
Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia aktualizacji wzorów podpisów osób upoważnionych do...
2020-01-28 0926 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2020 rok
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2020 rok...
2020-01-07 1626 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy ...
2019-12-31 1254 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego prac
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego prac ...
2019-12-31 1254 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy...
2019-12-19 1521 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy Nowe Piekuty
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składnik...
2019-11-07 1202 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy...
2019-10-31 1003 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2019-10-31 1001 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie NR 13/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznych
Zarządzenie NR 13/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznych...
2019-10-01 0854 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie NR 12/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie NR 12/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej...
2019-10-01 0850 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania Zastępcy Wójta

treść zar...
2019-09-06 1307 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie odwołania Zastępcy Wójta

treść zar...
2019-09-06 1304 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z pod...
2019-08-23 1445 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie odwołania skróconego czasu pracy Urzędu Gminy w Nowych Piekutach
Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie odwołania skróconego czasu pracy Urzędu Gminy w Nowych Piekutac...
2019-06-24 1139 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy No...
2019-06-13 1431 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględzin nieruchomości położonej w Krasowie-Częstkach
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględzin nieruchomo...
2019-06-03 0905 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie zmian załącznika do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Piekuty
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie zmian załącznika do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe...
2019-05-10 1027 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy ...
2019-04-17 1123 Czytano:896 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach znajdujących się na terenie Gminy Nowe Piekuty
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiekt...
2019-01-18 1312 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie określenia zasad gospodarowania paliwami silnikowymi
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie określenia zasad gospodarowania paliwami silnikowymi, ustalenia no...
2019-01-18 1315 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2019 rok
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2019 rok ...
2019-01-18 1316 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Zadania i kompetencje
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Przyjęcia interesantów
Zarządzenia Wójta Gminy jako organu gminy kadencja 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy Kierownika Jednostki
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych stanowiących własność Urzędu Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy
» Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
» ZARZĄDZENIE Nr 5/209 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
» Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2019 roku
» Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie ustalenia wysokości i przyznania stypendium za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia dla uczniów
» ZARZĄDZENIE nr 14/2020 w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie korzystania z boiska Orlik w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach w czasie stanu epidemii,wywołanych zakażeniami wirusem SARS_CoV-2
» Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej w czasie COVID-19 oraz wykonywania pracy określonej w umowie o pracę w miejscu i poza miejscem jej stałego wykonywania
» Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie: odwołania wprowadzonego systemu pracy mieszanej w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty
Urząd Gminy Nowe Piekuty