(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały kadencja 2018-2023
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w 2021r.
» zawiadomienie
» Uchwała Nr XIX/122/21
» Uchwała Nr XIX/121/21
» Uchwała Nr XIX/120/21
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały kadencja 2018-2023': 121
1  Uchwała Nr XIX/122/21
uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2021 - 203...
2021-02-24 1147 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XIX/121/21
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok...
2021-02-24 1145 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XIX/120/21
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok...
2021-02-24 1144 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XIX/119/21
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023...
2021-02-24 1142 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XIX/118/21
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar prze...
2021-02-24 1135 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XIX/117/21
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho...
2021-02-24 1133 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XIX/116/21
w sprawie rozpatrzenia petycji...
2021-02-24 1131 Czytano:14 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XIX/115/21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru...
2021-02-24 1127 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XVIII/114/20
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2021-02-24 1124 Czytano:11 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XVIII/113/20
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok...
2021-01-14 1527 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XVIII/112/20
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2021-01-14 1526 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XVIII/111/20
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Nowe Piekuty a Gminą Szepietowo...
2021-01-14 1524 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XVIII/110/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...
2021-01-14 1522 Czytano:156 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XVIII/109/20
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2021-01-14 1518 Czytano:180 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XVIII/108/20
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora R...
2021-01-14 1516 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XVIII/107/20
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2021-01-14 1514 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XVII/106/20
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2020-12-15 1119 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XVII/105/20
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok...
2020-12-15 1118 Czytano:185 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XVII/104/20
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Wysokomazowieckiemu...
2020-12-15 1116 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XVI/103/20
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2020-12-15 1115 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XVI/102/20
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok...
2020-12-15 1113 Czytano:167 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XVI/101/20
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy...
2020-12-15 1112 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XVI/100/20
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śroków transportowych...
2020-12-15 1105 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XVI/99/20
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...
2020-12-15 1103 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XVI/98/20
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego...
2020-12-15 1101 Czytano:171 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XVI/97/20
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2020-12-15 1022 Czytano:187 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XVI/96/20
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2020-12-15 1001 Czytano:156 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XV/95/20
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...
2020-12-15 1000 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XV/94/20
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2020-12-15 0945 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XV/93/20
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok...
2020-12-15 0936 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XV/92/20
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komun...
2020-12-15 0933 Czytano:151 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XV/91/20
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2020-12-15 0930 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XV/90/20
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego...
2020-12-15 0926 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XV/89/20
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Piekuty na rok szkolny 2020-2021...
2020-12-15 0924 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XIV/88/20
w sprawie aktualizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych...
2020-12-15 0921 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XIV/87/20
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2020-12-15 0910 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XIV/86/20
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok...
2020-07-02 1338 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XIV/85/20
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Wysokomazowieckiemu...
2020-07-02 1337 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XIV/84/20
w sprawie określenia górnych stawek za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowy...
2020-07-02 1335 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XIV/83/20
w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek...
2020-07-02 1328 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XIV/82/20
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2020-07-02 1326 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XIV/81/20
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowe Piekuty wotum zaufania ...
2020-07-02 1324 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XIII/80/20
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę N...
2020-05-21 1441 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XIII/79/20
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwi...
2020-05-21 1438 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XIII/78/20
w sprawie określenia górnych stawek za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowy...
2020-05-21 1436 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XIII/77/20
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowy...
2020-05-21 1433 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XIII/76/20
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Ośrodka K...
2020-05-21 1432 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XIII/75/20
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2020-2030...
2020-04-29 1428 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XIII/74/20
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok...
2020-04-29 1426 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr XII/73/20
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020...
2020-02-20 1129 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XII/72/20
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r...
2020-02-20 1127 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr XII/71/20
w sprawie planu pracy Rady Gminy Nowe Piekuty na 2020 rok...
2020-02-20 1125 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XII/70/20
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opró...
2020-02-20 1124 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr XII/69/20
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2020-2030...
2020-02-20 1119 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
55  XII/68/20
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020...
2020-02-20 1052 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr XI/67/19
w sprawie umorzenia postępowania wywołanego wnioskiem pracowników obsługi Szkoły Podstawowej ...
2020-01-14 1127 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr XI/66/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2020-01-14 1125 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr X/65/19
w sprawie rozpatrzenia petycji...
2019-12-18 1122 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr X/64/19
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2019-12-18 1121 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr X/63/19
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2019-12-18 1119 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr X/62/19
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2019-12-18 1116 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr X/61/19
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...
2019-12-18 1115 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr X/60/19
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego...
2019-12-18 1113 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr X/59/19
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2019-12-18 1111 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr X/58/19
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowy...
2019-12-18 1110 Czytano:515 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr X/57/19
sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Wysokomazowieckiemu...
2019-12-18 1107 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr X/56/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-12-18 1106 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr X/55/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-12-18 1104 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr IX/54/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-10-24 1359 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr IX/53/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetai...
2019-10-24 1344 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr IX/52/19
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prow...
2019-10-24 1342 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr IX/51/19
w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowyc...
2019-10-24 1339 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr VIII/50/19
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu...
2019-10-24 1337 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr VIII/49/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2033...
2019-10-24 1022 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr VIII/48/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-10-24 1016 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr VIII/47/19
w sprawie odstąpienia od realizacji zadania polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiato...
2019-10-24 1015 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr VIII/46/19
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy...
2019-10-24 1013 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr VIII/45/19
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2019-10-24 1008 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwałą Nr VIII/44/19
w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowyc...
2019-10-24 0952 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwałą Nr VII/43/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2033...
2019-10-24 0950 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr VII/42/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-07-23 1459 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr VII/41/19
sprawie udzielenia dotacji dla OSP Jabłoń Jankowce...
2019-07-23 1458 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
83  Uchwała Nr VII/40/19
w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty oraz określenia ...
2019-07-23 1448 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała Nr VII/39/19
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2019-07-23 1445 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
85  Uchwała Nr VII/38/19
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowe Piekuty wotum zaufania...
2019-07-23 1444 Czytano:710 razy » Przeczytaj artykuł
86  Uchwała Nr VI/36/19
w sprawie zryczałtowanych diet miesięcznych sołtysów...
2019-07-23 1442 Czytano:580 razy » Przeczytaj artykuł
87  Uchwała Nr V/35/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-04-02 1213 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
88  Uchwała Nr V/34/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-04-02 1149 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
89  Uchwała Nr V/32/19
w sprawie określenia zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochod...
2019-04-02 1148 Czytano:838 razy » Przeczytaj artykuł
90  Uchwała Nr V/33/19
w sprawie przyjęcia do finansowania w roku 2020 przebudowy dróg powiatowych w ramach projektu o n...
2019-04-02 1146 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
91  Uchwała Nr V/31/19
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Piekuty...
2019-04-02 1140 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
92  Uchwała Nr IV/30/19
w sprawie zryczałtowanych diet miesięcznych sołtysów...
2019-03-19 1314 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
93  Uchwała Nr IV/29/19
w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Piekuty od Powiatu Wysokomazowieckiego zadania zarządzania o...
2019-03-19 1313 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
94  Uchwała Nr IV/28/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2019-03-19 1311 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
95  Uchwała Nr IV/27/19
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usyt...
2019-03-19 1310 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
96  Uchwała Nr IV/26/19
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadcze...
2019-03-19 1306 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
97  Uchwała Nr IV/25/19
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w z...
2019-03-19 1302 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
98  Uchwała Nr IV/24/19
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2019-03-19 1256 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
99  Uchwała Nr IV/23/19
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe P...
2019-03-19 1255 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
100  Uchwała Nr IV/22/19
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2019-03-19 1253 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
101  Uchwała Nr III/21/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2019-02-11 1353 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
102  Uchwała Nr III/20/19
w sprawie planu pracy Rady Gminy Nowe Piekuty na 2019 rok...
2019-02-11 1351 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
103  Uchwała Nr III/19/19
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2019-02-11 1349 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
104  Uchwała Nr III/18/19
w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi...
2019-02-11 1347 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
105  Uchwała Nr III/17/19
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019...
2019-02-11 1345 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
106  Uchwała Nr III/16/19
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r...
2019-02-11 1343 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
107  Uchwała Nr III/15/19
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-02-11 1341 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
108  Uchwała Nr III/14/19
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019...
2019-02-05 1051 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
109  Uchwała Nr II/13/18
uchwała...
2019-02-01 1030 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
110  Uchwała Nr II/12/18
uchwała...
2019-02-01 1029 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
111  Uchwała Nr II/11/18
uchwała...
2019-02-01 1027 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
112  Uchwała Nr II/10/18
uchwała...
2019-02-01 1025 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
113  Uchwała Nr II/9/18
uchwała...
2019-02-01 1023 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
114  Uchwała Nr II/8/18
uchwała...
2019-02-01 1021 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
115  Uchwała Nr II/7/18
uchwała...
2019-02-01 1018 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
116  Uchwała Nr II/6/18
uchwała...
2019-02-01 1015 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
117  Uchwała Nr II/5/18
uchwała...
2019-02-01 1013 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
118  Uchwała Nr I/4/18
uchwała...
2019-02-01 0925 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
119  Uchwała Nr I/3/18
uchwała...
2019-02-01 0924 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
120  Uchwała Nr I/2/18
uchwała...
2019-02-01 0923 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
121  Uchwała Nr I/1/18
uchwała...
2019-02-01 0922 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XIX/122/21
» Uchwała Nr XIX/121/21
» Uchwała Nr XIX/120/21
» Uchwała Nr XIX/119/21
» Uchwała Nr XIX/118/21
» Uchwała Nr XIX/117/21
» Uchwała Nr XIX/116/21
» Uchwała Nr XIX/115/21
» Uchwała Nr XVIII/114/20
» Uchwała Nr XVIII/113/20
Urząd Gminy Nowe Piekuty