(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
Wiadomości:

Wójt
   Informacje ogólne
   Zadania i kompetencje
   Wójt Gminy
     Informacje Ogólne
     Przyjęcia interesantów
     Pytania mieszkańców i odpowiedzi
     Spotkania z mieszkańcami
     Zarządzenia i inne akty prawne
     Interpelacje i zapytania do radnych
   Urząd Gminy
     Załatwianie spraw w urzędzie
     Sekretarz
     Skarbnik
     Komórki organizacyjne i ich zadania
     Oświadczenia majątkowe
     Informacja o Urzędzie Gminy
   Ogłoszenia
   Przyjęcia interesantów
   Zarządzenia Wójta Gminy jako organu gminy kadencja 2018-2023
   Zarządzenia Wójta Gminy Kierownika Jednostki

Rada Gminy
   Rada Gminy
     Przewodniczący Rady
     Informacje Ogólne
     Informacje osobowe (CV)
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego
     Spotkania z mieszkańcami
     Zadania i uprawnienia Przewodniczącego
     Pytania mieszkańców do Przewodniczącego i odpowiedzi
     Zadaj pytanie przewodniczącemu
     Plan Pracy Rady i sprawozdania
     Uchwały Rady
     Uchwały rok 2005
     Uchwały rok 2006
     Uchwały 2006 / nowa kadencja/
     Uchwały 2007 rok
     Uchwały 2008 rok
     Uchwały 2009 rok
     Uchwały 2010 rok
     Uchwały 2011 rok
     Uchwały 2012
     Uchwały 2013 rok
     Uchwały 2014 rok
     Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
     Uchwały 2016 rok
     Uchwały 2017 rok
     Uchwały 2018 rok
     Uchwały kadencja 2018-2023
     Komisje Rady
     Klub Radnych
     Lista Radnych
     Wystąpienia Radnych na Sesjach
     Zapytania do Radnych
     Kontakty Rady z mieszkańcami
     Informacje o wybranym Radnym
     Oświadczenia majątkowe
     Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja
     Oswiadczenia majątkowe za 2006 rok
     Oświadczenie majątkowe w trakcie kadencji
     Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
     Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
     Oswiadczenia majątkowe za 2009 rok
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja
     Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
     Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
     Oswiadczenia majątkowe za 2012 rok
     Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok
     Oświadczenia majątkowe radnych nowa kadencja - początek kadencji
     Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
     Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
     Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
     Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji
     Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023
     Młodzieżowa Rada Gminy
     Druki oświadczeń majątkowych radnych
     Protokoły sesji Rady Gminy
     Kontrole wewnętrzne
     Uchwały 2012
     Akty prawa miejscowego

Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty

Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023

Urząd Gminy
   Finansowy
   Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa
     2009 rok
     2011 rok
     2012 rok
     2016 rok
   Polityki Gospodarczej i Inwestycji
     2016 rok
   Urząd Stanu Cywilnego
   Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
   Podatki
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych
     Pomoc publiczna
   Biuro Rady Gminy
     Skład Rady GMiny NOwe Piekuty
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
     Prawo miejscowe
   Ewidencja Ludnosci

Urząd Stanu Cywilnego
   Dowody Osobiste
   Ewidencja ludności i sprawy wojskowe
   Urząd Stanu Cywilnego

Jednostki organizacyjne
   Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach
     Informacje
   Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej
     RODO
     Statut Szkoły
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
     Organizacja Pracy OPS
     Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
     Regulamin organizacyjny
     Ustawa o pomocy społecznej
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
     Ogłoszenia
     Pomoc społeczna
     Świadczenia wychowawcze
     Wnioski i oświadczenia do pobrania
     Fundusz alimentacyjny
     Wnioski i oświadczenia do pobrania
     Świadczenia rodzinne
     Wnioski i oświadczenia do pobrania
     Karta Dużej Rodziny
     Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
     Akty prawne
     Dobry start
     Sprawozdania roczne za 2018r.
     Bilans jednostki budżetowej
     Rachunek zysków i strat jednostki
     Zestawienie zmian w funduszu jednostki
     Informacja dodatkowa
     Deklaracja dostępności
   Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach
     Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach
     Deklaracja Dostępności

Ochotnicze Straże Pożarne

Budżet i finanse
   Budżet
     Projekt Budżetu
   Zmiany w budżecie Gminy
   Wieloletnia Prognoza Finansowa
     Projekt WPF
   Realizacja planowanych wydatków
   Sprawozdania z wykonania budżetu
     Rok 2018
     Rok 2019
     Rok 2020
   Uchwały Składu Orzekającego RIO
   Podstawowe informacje
   Realizacja planowanych dochodów
   Dotacje z budżetu
   Fundusze
   Procedura budżetowa
   Majątek gminy
   Ciężar publiczny
   Bilanse jednostek budżetowych

Dług publiczny

Pomoc publiczna

Majątek Gminy
   Najem i dzierżawa
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę sprzedaż

Ochrona Danych Osobowych

Oferty inwestycyjne
   2016 rok

Podatki i opłaty lokalne
   Formularze podatkowe
   schemat ogólny procedury kontroli podatkowej
   uchwały podatkowe

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Plany i programy
   Raporty o stanie gminy
   Kompleksowe strategie rozwoju
   Strategie sektorowe
   Inwestycje
   Infrastruktura techniczna
   Realizacja ważniejszych zadań publicznych
   Wymiana doświadczeń
   Budżet zadaniowy

Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje

Informacje o środowisku

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Udostępnianie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe pracowników
     Oswiadczenia majatkowe za 2016 rok
     Oświadczenia majątkowe 2017
     Oświadczenie majątkowe
     Oświadczenia majątkowe za 2018
     Oświadczenia majatkowe 2019r
   Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
     Oświadczenia majątkowe Radnych
   Oswiadczenia majątkowe za 2006 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
   Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek organizacyjnych za 2010 rok
   Oswiadczenia majątkowe za 2011 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
   Oświadczenia majatkowe za 2015
   Oświadczenie majatkowe Wójta rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Przetargi, zamówienia publiczne
   Przetargi 2007
   Przetargi - 2008 r.
   Przetargi - 2009 r.
   Przetargi 2010
   Przetargi - 2011
   Przetargi - 2012
   Przetargi - 2013
   Przetargi - 2014
   Przetargi - 2015
   Przetargi - 2016
   Przetargi - 2018
     Do 30 tyś EURO
     Zamówienia powyżej 130 tys. zł.
     Powyżej 30 tyś EURO
   Przetargi - 2019
     Przetargi poniżej 30 tys. euro
     Przetargi powyżej 30 tys. euro
   Przetargi 2020
     Przetargi poniżej 30 tys. euro
     Przetargi powyżej 30 tys. euro
   Przetargi - 2021
     Zamówienia bagatelne
     Zamówienia powyżej 130 tys. zł.

Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne

Projekty współfinansowane z UE

Język migowy

Konsultacje społeczne

Wybory i Referenda
   Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Wybory samorządowe 2014
   Wybory Prezydenta RP
   Wybory Ławników
   Referendum
   Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok
   Referendum 2016
   Wybory samorządowe 2018
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.

Przepisy prawne
   Dziennik Ustaw
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
   Dzienniki Unii Europejskiej
   Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

Druki do pobrania

Nabór pracowników

Powszechny Spis Rolny

Przydatne linki
   Skontaktuj się z nami
   Gdzie się mieścimy

NIP Gminy i Urzędu Gminy

Instrukcja obsługi
   Pomoc
   Rozporządzenie MSWiA
   Ustawa o BIP
   Wykonawca strony BIP

Kontakt

Gminna Spółka Wodna
   Gminna Spółka Wodna "Tłoczewka"

Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty

Wybory do Izb Rolniczych

Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga

Rejestr żłobków

Petycje

Powszechny Spis Rolny 2020 (arch.)

Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Prawo miejscowe:

Jak załatwić sprawe:

Spis spraw
   Sprawy budowlane
   Działalność gospodarcza
   Ochrona środowiska
   Ewidencja ludności i dowody osobiste
   Gospodarowanie mieniem komunalnym
   Podziały, numery nieruchomości
   Podatki
   Planowanie przestrzenne
   Sprawy mieszkaniowe
   Urząd Stanu Cywilnego
   Sprawy komunikacyjne

Rejestr Skarg i Wniosków

Spis spraw w/g komórek organizacyjnych
   Referat Finansowy
   Referat Organizacyjno-Samorzšdowy
   Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rolnictwa, Leœnictwa i Gospodarki Ziemiš
   Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Œrodowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
   Sekretariat
   Urzšd Stanu Cywilnego

Rejestr wydawanych upoważnień

Biuletyn Informacji Publicznej
Godziny Pracy Urzędu
od poniedziałku do piątku
7:30-15:30
Urząd Gminy Nowe Piekuty