A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ewa Pruszyńska
» Anna Kunicka
» Hanna Perkowska
» Jan Rzymski
» Krzysztof Porowski
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 685
Nazwa Urząd Gminy Nowe Piekuty
Rodzaj Gmina Wiejska
Adres Nowe Piekuty ul.Główna 8
Kod 18-212
Telefon 86 4769520
Fax 86 4769522
Liczba Mieszkańców 4 289
E-mail » urzad@nowepiekuty.pl
www - bip » www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl
Wójt Gminy Marek Kaczyński
Tel: 86 4769520
Fax: 86 4769522
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl
Z-ca Wójta Sekretarz Ewa Pruszyńska
Tel: 86 4769520
Fax: 86 4769522
e-mail: e.pruszynska@nowepiekuty.pl
Skarbnik Gminy Anna Kunicka
Tel: 86 4769520
Fax: 86 4769522
e-mail: nowe-piekuty@bl.jst.net.pl
Przewodniczący Rady Gminy Artur Żochowski
Tel: 86 4769520
Fax: 86 4769522
e-mail: rada3@poczta.onet.pl
1  Deklaracja zgodności

Urząd Gminy Nowe Piekuty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgo...
2020-09-23 1037 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
2  Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego ...
2020-08-07 1422 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
3  Odbiór i utylizacja azbestu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Piekuty...
2020-06-10 0934 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
4  Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i...
2020-06-08 1232 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
5  Modernizacja drogi gminnej w obrębie miejscowości Łopienie-Szelągi
Modernizacja drogi gminnej w obrębie miejscowości Łopienie-Szelągi...
2020-06-05 1426 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
6  Raport o Stanie Gminy Nowe Piekuty za rok 2019
Przeprowadzenie debaty

Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której będz...
2020-05-29 1321 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
7  Modernizacja drogi gminnej w obrębie miejscowości Łopienie-Szelągi
Modernizacja drogi gminnej w obrębie miejscowości Łopienie-Szelągi...
2020-05-21 1444 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
8  Inspektor nadzoru
Inspektor nadzoru na instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej w gminie Nowe ...
2020-04-23 1333 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
9  Przebudowa drogi gminnej Nr 156085B w m. Lendowo-Budy
Przebudowa drogi gminnej Nr 156085B w m. Lendowo-Budy...
2020-04-21 1417 Czytano:515 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy ...
2020-02-24 0929 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyc...
2020-02-24 0928 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
12  Plan zamówień publicznych
Plan zamówień publicznych pow. 30 tys. euro na 2020 rok...
2020-02-04 0925 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
13  Odbiór i utylizacja azbestu
Odbiór i utylizacja azbestu z terenu gminy Nowe Piekuty...
2020-01-31 1348 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zakup węgla
Zakup węgla do kotłowni ...
2019-08-01 1320 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na ogrodzenie przydrożnych krzyży i ułożenie kostki...
2019-05-24 1448 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZARZĄDZENIE Nr 5/209 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
ZARZĄDZENIE Nr 5/209 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy...
2019-03-21 0950 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
17  Rekrutacja 2019/2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach ogłasza nabór do Punk...
2019-02-15 1157 Czytano:1010 razy » Przeczytaj artykuł
18  Remont dróg gminnych pospółką
Remont dróg gminnych pospółką...
2019-01-28 1433 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
19  Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert...
2018-09-25 1317 Czytano:1180 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe...
2018-09-12 1127 Czytano:1235 razy » Przeczytaj artykuł
21  Przebudowa drogi gminnej
Przebudowa drogi gminnej we wsi Jabłoń Markowięta...
2018-08-02 1326 Czytano:1254 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia placu przy remizie OSP Skłody Borowe

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia placu przy remizie OSP Skłody Borowe ...
2018-07-18 1000 Czytano:1221 razy » Przeczytaj artykuł
23  Rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych...
2018-05-29 1129 Czytano:1166 razy » Przeczytaj artykuł
24  Protokół z posiedzenia komisji do spraw rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach na rok szkolny 2018/2019
Protokół z posiedzenia komisji do spraw rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego „Wesoły Pro...
2018-03-22 1329 Czytano:1389 razy » Przeczytaj artykuł
25  informacja w sprawie podatku od nieruch., rol. i leś.
informacja w sprawie podatku od nieruch., rol. i leś....
2018-01-08 1254 Czytano:1698 razy » Przeczytaj artykuł
26  dane o nieruchomościach
dane o nieruchomościach...
2018-01-08 1251 Czytano:1608 razy » Przeczytaj artykuł
27  Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek leśny...
2018-01-08 1250 Czytano:1452 razy » Przeczytaj artykuł
28  Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek rolny...
2018-01-08 1249 Czytano:1499 razy » Przeczytaj artykuł
29  Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości...
2018-01-08 1246 Czytano:1576 razy » Przeczytaj artykuł
30  Konserwacja sprzętu oraz oprogramowania
Konserwacja sprzętu oraz oprogramowania...
2016-12-08 1148 Czytano:1549 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zakup ciągnika
Zakup ciągnika...
2016-11-23 1410 Czytano:1529 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zawiadomienie Starosty Wsokomazowieckiego
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na...
2016-08-26 1340 Czytano:1635 razy » Przeczytaj artykuł
33  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2015-11-30 1307 Czytano:2779 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla OSP Nowe Piekuty...
2015-05-08 1157 Czytano:2783 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-05-08 1143 Czytano:2465 razy » Przeczytaj artykuł
36  Ogłoszenie o rokowaniach
Ogłoszenie o rokowaniach...
2015-01-05 1317 Czytano:2581 razy » Przeczytaj artykuł
37  Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół
Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-08-06 1356 Czytano:3309 razy » Przeczytaj artykuł
38  Dostawy energii elektrycznej
Dostawy energii elektrycznej do obiektów w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2015 r....
2013-10-02 1359 Czytano:3549 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na zakup oleju opałowego...
2013-10-01 1107 Czytano:3318 razy » Przeczytaj artykuł
40  Ogłoszenie
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na świadczenie opieki medycznej z zakresu podstawowej opie...
2013-02-22 0905 Czytano:3729 razy » Przeczytaj artykuł
41  Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych
odśnieżanie dróg gminnych...
2012-10-17 0806 Czytano:3931 razy » Przeczytaj artykuł
42  Udzielenie kredytu
Udzielenie kredytu długoterminowego...
2012-09-13 1015 Czytano:3742 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2012-06-08 0916 Czytano:3681 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków...
2012-06-04 1213 Czytano:3732 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na czyszczenie stawu...
2011-10-24 1522 Czytano:4103 razy » Przeczytaj artykuł
46  Przetarg na zakup oleju opałowegp
Przetarg na zakup oleju opałowegp...
2011-08-22 1113 Czytano:3987 razy » Przeczytaj artykuł
47  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYCH PIEKUTACH...
2011-07-26 1515 Czytano:4196 razy » Przeczytaj artykuł
48  Decyzja środowiskowa
Decyzja środowiskowa...
2011-01-12 1050 Czytano:4405 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na konserwację dźwigu...
2010-11-30 1141 Czytano:4652 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont świetl...
2010-11-16 1521 Czytano:4730 razy » Przeczytaj artykuł
51  Wybór oferty na dostawę węgla kamiennego
Wybór oferty na dostawy węgla kamiennego...
2010-07-06 1106 Czytano:4833 razy » Przeczytaj artykuł
52  OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dowożenie uczniów
Przetarg na dowożenie uczniów...
2010-06-22 1225 Czytano:4903 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu na budowę ośrodka rekreacji w Jabłoni Kościelnej...
2010-06-15 1429 Czytano:4918 razy » Przeczytaj artykuł
54  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie postępowania na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutnią kulą w Nowy...
2010-05-05 1057 Czytano:4958 razy » Przeczytaj artykuł
55  Wybór oferty na dowożenie
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowozenie...
2009-06-30 1119 Czytano:5553 razy » Przeczytaj artykuł
56  Rozbudowa remizy OSP w Nowych Piekutach
Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Piekutach...
2009-04-17 1322 Czytano:5821 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania...
2009-04-09 1403 Czytano:6092 razy » Przeczytaj artykuł
58  Wybór oferty na przebudowę dróg w m. J. Jankowce i J. Dąbrowa
Zawiadomienie o wyborze oferty...
2009-03-05 1014 Czytano:5593 razy » Przeczytaj artykuł
59  Wybór oferty na przebudowę dróg Hodyszewo - Jośki oraz Hodyszewo Ferma
Wybór oferty...
2009-02-27 0951 Czytano:5680 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zawiadomienie o wyborze oferty na oczyszczalnie
Wybór oferty na oczyszczalnie...
2009-02-06 1316 Czytano:6138 razy » Przeczytaj artykuł
61  Przetarg
Przebudowa dróg gminnych...
2009-01-26 1524 Czytano:5858 razy » Przeczytaj artykuł
62  Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór oferty na dostawę paliw...
2008-12-22 1405 Czytano:5889 razy » Przeczytaj artykuł
63  Remont dróg gminnych żwirem i piaskiem
Przetarg na remont dróg gminnych żwirem i piaskiem...
2008-04-04 1416 Czytano:6748 razy » Przeczytaj artykuł
64  Pracownicy OPS
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
 
KIEROWNIK
GŁÓWNY KSIĘGOWY/pół etatu/
PRACOWNIK SOC...
2005-03-25 1048 Czytano:5416 razy » Przeczytaj artykuł
65  Ochrona ludności i sprawy obronne
Sprawy prowadzi inspektor Jan Rzymski...
2005-03-23 1234 Czytano:10240 razy » Przeczytaj artykuł
66  Informacja o Urzędzie Gminy
Informacja dotycząca struktury Urzędu Gminy


Kierownikiem Urzędu Gminy Nowe Piekuty jest ...
2005-03-18 0805 Czytano:7328 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr XIV/54/04

Uchwała Nr XIV/54/04
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 2 marca 2004 r.
w sprawie szcze...
2004-03-12 1252 Czytano:13142 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zakup laptopów
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego – laptopów wraz z oprogramowaniem...
2020-09-01 1433 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zakup węgla kamiennego
Zakup węgla kamiennego do kotłowni obiektów na terenie gminy Nowe Piekuty....
2020-08-11 0833 Czytano:110 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego do kotłowni obiektów na terenie gminy Nowe Piekuty....
2020-08-11 0751 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zakup pelletu
Zakup pelletu do kotłowni szkół na terenie gminy Nowe Piekuty...
2020-08-11 0748 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
72  Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...
2020-08-04 1306 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
73  Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Nowe Piekuty...
2020-08-04 1256 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zakup sprzętu do ćwiczeń
Zakup sprzętu do ćwiczeń rekreacyjnych...
2020-06-02 1205 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
75  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Pi...
2020-03-17 1549 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
76  Budowa miejsca rekreacji
Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jabłoń Piotrowce...
2020-02-13 1245 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
77  XII Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty
XII Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty...
2020-01-23 1152 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
78  Informacje przekazywane osobom fizycznym podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez organ publiczny będący administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych w ramach wykonywania zadań publicznych...
2020-01-20 1237 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
79  „AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY NOWE PIEKUTY”
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Nowe Piekuty zawiadamia:
Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 usta...
2019-12-23 1220 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zakup paliw
zakup oleju napędowego w ilości 12 tys. litrów oraz benzyny Pb 95 w ilości 1 tys. litrów do sam...
2019-12-09 1045 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zakup energii elelktrycznej
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Nowe Piekuty i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Pie...
2019-11-15 1213 Czytano:611 razy » Przeczytaj artykuł
82  Odbiór odpadów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Nowe Piekuty
...
2019-11-13 1335 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
83  Dostawa energi elektrycznej
Dostawa energii elektrycznej
dla potrzeb Gminy Nowe Piekuty i jednostek organizacyjnych Gminy Now...
2019-11-07 1548 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
84  Odbiór odpadów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2019-11-05 1524 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
85  Odbiór odpadów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2019-10-25 1443 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
86  Sprzedaż samochodu marki Żuk
Sprzedaż samochodu marki Żuk z OSP Kostry Noski...
2019-10-08 1007 Czytano:640 razy » Przeczytaj artykuł
87  Sprzedaż samochodu marki Żuk
Sprzedaż samochodu marki Żuk z OSP Kostry Noski...
2019-10-08 1006 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
88  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowe Piekuty
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowe Piekuty ...
2019-09-23 1030 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania Zastępcy Wójta

treść zar...
2019-09-06 1307 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
90  Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło
Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło...
2019-08-23 1349 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I p...
2019-08-23 0747 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających si...
2019-07-30 0936 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok...
2019-07-30 0933 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
94  Utworzenie miejsc rekreacji
Utworzenie miejsc rekreacji w miejscowościach: Jabłoń-Spały, Jabłoń-Zambrowizna, Jabłoń-Mark...
2019-07-03 1315 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
95  Modernizacja drogi dojazdowej do pól
Modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 107642B Jabłoń-Dąbrowa - Jabłoń-Spały...
2019-06-21 1451 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłoń Jankowce...
2019-06-14 1545 Czytano:875 razy » Przeczytaj artykuł
97  Usługa dowożenia uczniów do szkół
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu trzema autobusami Wykonawcy usługi...
2019-06-10 1502 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
98  Remont i przebudowa dróg gminnych
„Remont drogi gminnej Nr 107611B na odc. od miejscowości Kostry-Litwa do drogi powiatowej Nr 2108...
2019-06-07 1634 Czytano:1149 razy » Przeczytaj artykuł
99  ”Przebudowa mostów w miejscowościach: Kostry Litwa i Nowe Rzepki”
”Przebudowa mostów w miejscowościach: Kostry Litwa i Nowe Rzepki”...
2019-06-07 1522 Czytano:2203 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na usługę oczyszczenia i odmulenia stawów...
2019-05-22 1526 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zakup pelletu do kotłowni
Zakup pelletu do kotłowni szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2019-04-24 1241 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
102  Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Społecznej - 29 kwietnia 2019 roku
O g ł o s z e n i e

W dniu 29 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej....
2019-04-19 1253 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
103  Ogłoszenie - VI sesja Rady Gminy Nowe Piekuty- 30 kwietnia 2019 roku
O g ł o s z e n i e

W dniu 30 kwietnia 2019 roku odbędzie się VI sesja Rady Gminy Nowe Pieku...
2019-04-19 1007 Czytano:754 razy » Przeczytaj artykuł
104  Piąta sesja Rady gminy Nowe Piekuty
https://www.youtube.com/watch?v=dtFPDiLW5AQ...
2019-04-12 0853 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
105  Czwarta Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty
https://www.youtube.com/watch?v=UPOvxCoXnNk...
2019-04-12 0148 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
106  Ogłoszenie - V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 22 marca 2019 r.
O g ł o s z e n i e


W dniu 22 marca 2019 roku odbędzie s...
2019-03-18 1143 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
107  O g ł o s z e n i e - wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy - 9 marca 2019 roku
O g ł o s z e n i e

W dniu 9 marca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisj...
2019-03-05 1157 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
108  Ogrodzenie stawu
Ogrodzenie stawu w miejscowości Jabłoń Zambrowizna...
2019-02-01 1137 Czytano:911 razy » Przeczytaj artykuł
109  „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Nowe Piekuty poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody Wierzbowizna i Nowe Piekuty”
„Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Nowe Piekuty poprzez budowę instalacji f...
2019-01-31 1305 Czytano:1450 razy » Przeczytaj artykuł
110  O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
O g ł o s z e n i e

W dniu 18 stycznia 2019 roku odbędzie si...
2019-01-15 0942 Czytano:1218 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na ustawienie tablic 'Przystanek autobusowy'...
2018-11-26 1316 Czytano:993 razy » Przeczytaj artykuł
112  Pierwsza Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 22.11.2018 r.
Transmisja Pierwszej Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty - 22.11.2018 r.
https://www.youtube.com/watch?v...
2018-11-20 0919 Czytano:1109 razy » Przeczytaj artykuł
113  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Nowe Piekuty
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierws...
2018-11-15 1214 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zagospodarowanie funkcjonalne fragmentu terenu
Zagospodarowanie funkcjonalne fragmentu terenu przy ul. Głównej w Nowych Piekutach...
2018-10-30 1448 Czytano:1050 razy » Przeczytaj artykuł
115  Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowe Piekuty
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowe Piekuty...
2018-09-19 0901 Czytano:1139 razy » Przeczytaj artykuł
116  Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Piekuty....
2018-09-12 1355 Czytano:1239 razy » Przeczytaj artykuł
117  ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko:
Bibliotekarz – animator kultury
w Gminnym Ośro...
2018-09-04 1703 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
118  Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Piekuty....
2018-09-03 1407 Czytano:1140 razy » Przeczytaj artykuł
119  Dowożenie niepełnosprawnych
Dowożenie niepełnosprawnych...
2018-08-24 1247 Czytano:1198 razy » Przeczytaj artykuł
120  Dokumentacja na przebudowę mostu
Dokumentacja na przebudowę mostu w miejscowości Nowe Rzepki...
2018-08-07 1503 Czytano:1249 razy » Przeczytaj artykuł
121  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYCH PIEKUTACH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
...
2018-08-03 1316 Czytano:1532 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup pelletu drzewnego wraz z dostawą do kotłowni szkół na ...
2018-07-26 1151 Czytano:1129 razy » Przeczytaj artykuł
123  Sprzedaż stolarki okiennej
Sprzedaż stolarki okiennej z PCV z demontażu remontowanej szkoły w Nowych Piekutach...
2018-07-23 1512 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zakup pelletu drzewnego
Zakup pelletu drzewnego do szkół na terenie gminy...
2018-06-18 0931 Czytano:1111 razy » Przeczytaj artykuł
125  Dowożenie uczniów do szkół
Świadczenie usługi w zakresie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach oraz ...
2018-06-11 1406 Czytano:1311 razy » Przeczytaj artykuł
126  Przetarg na zakupk koparko-ładowarki
Przetarg na zakupk koparko-ładowarki na podwoziu kołowym...
2018-05-21 1124 Czytano:1436 razy » Przeczytaj artykuł
127  Rewitalizacja zabytkowych nagrobków
Rewitalizacja zabytkowych nagrobków na terenie gminy Nowe Piekuty...
2018-05-18 1128 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
128  Zakup opału
Zakup węgla kamiennego kostki oraz groszku...
2018-05-08 1320 Czytano:1120 razy » Przeczytaj artykuł
129  Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru przy zadaniu pod nazwą:
„Rewitalizacja przestrzeni p...
2018-04-30 1306 Czytano:1193 razy » Przeczytaj artykuł
130  Remont i modernizacja dróg gminnych
„Remont dróg gminnych pospółką drogową, modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 107626B Kras...
2018-03-23 1443 Czytano:1386 razy » Przeczytaj artykuł
131  Przebudowa i remont Pomnika Armii Krajowej w Nowych Piekutach
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu i utworzenie miejsca pamięc...
2018-03-07 1534 Czytano:1593 razy » Przeczytaj artykuł
132  Pełnienie nadzoru archeologicznego
Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie badań ar...
2018-02-27 1455 Czytano:1301 razy » Przeczytaj artykuł
133  Przebudowa i remont części pomieszczeń w GOK
„Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku usługowego w celu dostosowania ich do pełnie...
2018-02-12 1300 Czytano:1883 razy » Przeczytaj artykuł
134  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartosci powyżej 30 tys. euro
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartosci powyżej 30 tys. euro Gminy Nowe Pi...
2018-01-10 1038 Czytano:1612 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowych Piekutach
Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowych Piekutach w kadencji 2016 - 2020...
2018-01-08 1738 Czytano:2125 razy » Przeczytaj artykuł
136  Budowa i przebudowa dróg gminnych
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardu lokalnej sieci drogowej oraz zwiększenie atr...
2018-01-08 1522 Czytano:1595 razy » Przeczytaj artykuł
137  Zawiadomienia
Zawiadomienia...
2016-12-19 0918 Czytano:1264 razy » Przeczytaj artykuł
138  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-12-13 0723 Czytano:1294 razy » Przeczytaj artykuł
139  Zawiadomienia
Zawiadomienia...
2016-12-08 1302 Czytano:1301 razy » Przeczytaj artykuł
140  Pełnienie funkcji ABI
Pełnienie funkcji ABI w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty...
2016-12-08 1138 Czytano:1441 razy » Przeczytaj artykuł
141  Zakup ciągnika
Zakup ciągnika...
2016-12-02 1048 Czytano:1339 razy » Przeczytaj artykuł
142  Konserwacja sygnalizacji alarmowej
Konserwacja sygnalizacji alarmowej...
2016-11-30 1324 Czytano:1451 razy » Przeczytaj artykuł
143  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2016-11-25 1041 Czytano:1359 razy » Przeczytaj artykuł
144  Zakup równiarki drogowej
Zakup równiarki drogowej...
2016-11-23 1509 Czytano:1416 razy » Przeczytaj artykuł
145  Zakup przyczepy ciągnikowej
Zakup przyczepy ciągnikowej...
2016-11-23 1412 Czytano:1702 razy » Przeczytaj artykuł
146  Zaproszenie do złożenia oferty na remont dróg gminnych
Zaproszenie do złożenia oferty na remont dróg gminnych pospółką...
2016-11-21 1438 Czytano:1463 razy » Przeczytaj artykuł
147  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-11-21 1259 Czytano:1310 razy » Przeczytaj artykuł
148  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2016-11-21 1257 Czytano:1360 razy » Przeczytaj artykuł
149  Zaproszenie do złożenia oferty na BIP
Zaproszenie do złożenia oferty na BIP...
2016-11-18 0925 Czytano:1514 razy » Przeczytaj artykuł
150  Zaproszenie do złożenia oferty na administrowanie systemów informatycznych
Zaproszenie do złożenia oferty na administrowanie systemów informatycznych...
2016-11-16 1404 Czytano:1445 razy » Przeczytaj artykuł
151  Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji ABI
Pełnienie funkcji administratora ABI...
2016-11-16 1400 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
152  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-10-07 1151 Czytano:1324 razy » Przeczytaj artykuł
153  zawiadomienie o wydaniu postanowienia
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2016-09-28 1341 Czytano:1371 razy » Przeczytaj artykuł
154  Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości...
2016-09-28 1129 Czytano:1421 razy » Przeczytaj artykuł
155  przetarg na sprzedaż nieruchomości
...
2016-09-26 1231 Czytano:1324 razy » Przeczytaj artykuł
156  obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego...
2016-09-21 0727 Czytano:1443 razy » Przeczytaj artykuł
157  obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego...
2016-09-20 0819 Czytano:1446 razy » Przeczytaj artykuł
158  Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika
Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika...
2016-09-16 1038 Czytano:1292 razy » Przeczytaj artykuł
159  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 1 września 2016 r.

IK. 6220.4.2016

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1...
2016-09-02 1128 Czytano:1478 razy » Przeczytaj artykuł
160  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2016-08-30 1327 Czytano:1529 razy » Przeczytaj artykuł
161  Rozbudowa sal gimnastycznych
Rozbudowa sal gimnastycznych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2016-08-23 1309 Czytano:1826 razy » Przeczytaj artykuł
162  zawiadomienie
Nowe Piekuty 17 sierpnia 2016r.


IK. 6733.4.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10...
2016-08-17 1433 Czytano:1565 razy » Przeczytaj artykuł
163  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2016-08-17 1428 Czytano:1507 razy » Przeczytaj artykuł
164  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-08-05 0854 Czytano:1575 razy » Przeczytaj artykuł
165  Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty...
2016-08-04 1035 Czytano:1516 razy » Przeczytaj artykuł
166  Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-07-29 0847 Czytano:1511 razy » Przeczytaj artykuł
167  Zakup opału
Zakup opału do obiektów komunalnych...
2016-07-27 1405 Czytano:1424 razy » Przeczytaj artykuł
168  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 22 lipca 2016r.

IK. 6733.4.2016


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2016-07-22 1053 Czytano:1568 razy » Przeczytaj artykuł
169  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 7 lipca 2016 r.


IK. 6220.5.2016


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1...
2016-07-07 0753 Czytano:1682 razy » Przeczytaj artykuł
170  Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Kostrach Noskach
Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Kostrach Noskach...
2016-06-30 1233 Czytano:1677 razy » Przeczytaj artykuł
171  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2016-06-29 1413 Czytano:1340 razy » Przeczytaj artykuł
172  ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy N...
2016-06-20 0925 Czytano:1434 razy » Przeczytaj artykuł
173  Dowożenie uczniów do szkół
Dowożenie uczniów do szkół...
2016-06-16 1452 Czytano:1419 razy » Przeczytaj artykuł
174  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz ar...
2016-06-08 1131 Czytano:1422 razy » Przeczytaj artykuł
175  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 3 czerwca 2016 r.

IK. 6220.5.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2016-06-07 1139 Czytano:1441 razy » Przeczytaj artykuł
176  Przebudowa drogi gminnej
Przebudowa drogi gminnej Nr 107634B Łopienie-Zyski - Brzozowo-Panki...
2016-05-24 1359 Czytano:1578 razy » Przeczytaj artykuł
177  Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2016-05-18 0914 Czytano:1457 razy » Przeczytaj artykuł
178  Zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego
Zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego...
2016-05-17 1223 Czytano:1656 razy » Przeczytaj artykuł
179  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-05-09 1010 Czytano:1712 razy » Przeczytaj artykuł
180  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 25 kwietnia 2016 r.

IK. 6220.4.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
...
2016-04-25 1211 Czytano:1526 razy » Przeczytaj artykuł
181  Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Piekuty...
2016-04-14 1503 Czytano:1589 razy » Przeczytaj artykuł
182  Wykonanie dokumentacji projektowej
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację wodociągu gminnego oraz na budowę pr...
2016-04-05 0850 Czytano:1637 razy » Przeczytaj artykuł
183  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-03-23 1518 Czytano:1785 razy » Przeczytaj artykuł
184  Obwieszczenia
Obwieszczenia ...
2016-03-22 0848 Czytano:1570 razy » Przeczytaj artykuł
185  Poradnik postepowania mieszkańców w sytuacjach kryzysowych
Poradnik postepowania mieszkańców w sytuacjach kryzysowych...
2016-03-14 1519 Czytano:1705 razy » Przeczytaj artykuł
186  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-03-11 1344 Czytano:1456 razy » Przeczytaj artykuł
187  Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika
Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika...
2016-03-09 1237 Czytano:1602 razy » Przeczytaj artykuł
188  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 2 marca 2016 r.


IK. 6220.3.2015


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § ...
2016-03-02 1423 Czytano:1593 razy » Przeczytaj artykuł
189  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 2 marca 2016 r.


IK. 6220.2.2016


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1...
2016-03-02 1422 Czytano:1550 razy » Przeczytaj artykuł
190  zawiadomienie
Nowe Piekuty 29 luty 2016r.

IK. 6733.1.2016


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


...
2016-03-01 0826 Czytano:1520 razy » Przeczytaj artykuł
191  Remont dróg gminnych pospółką
Remont dróg gminnych pospółką ...
2016-02-25 0959 Czytano:1709 razy » Przeczytaj artykuł
192  Zakup ubrań ochronnych dla OSP
Zakup ubrań ochronnych dla OSP...
2016-02-25 0957 Czytano:1616 razy » Przeczytaj artykuł
193  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia...
2016-02-24 1250 Czytano:1460 razy » Przeczytaj artykuł
194  ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy N...
2016-02-23 0750 Czytano:1600 razy » Przeczytaj artykuł
195  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia...
2016-02-22 0929 Czytano:1540 razy » Przeczytaj artykuł
196  ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy N...
2016-02-15 1511 Czytano:1505 razy » Przeczytaj artykuł
197  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2016-02-11 1125 Czytano:1630 razy » Przeczytaj artykuł
198  Równanie i profilowanie dróg gminnych
Równanie i profilowanie dróg gminnych...
2016-02-04 0839 Czytano:1723 razy » Przeczytaj artykuł
199  Zakup wiat przystankowych
Zakup wiat przystankowych...
2016-02-04 0837 Czytano:1648 razy » Przeczytaj artykuł
200  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-01-29 1247 Czytano:1591 razy » Przeczytaj artykuł
201  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-01-29 1245 Czytano:1599 razy » Przeczytaj artykuł
202  Ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy Nowe Pieku...
2016-01-27 1450 Czytano:1644 razy » Przeczytaj artykuł
203  Informacja o liniach komunikacyjnych
Informacja o liniach komunikacyjnych na terenie gminy Nowe Piekuty...
2016-01-19 1356 Czytano:1646 razy » Przeczytaj artykuł
204  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2016-01-19 1352 Czytano:1646 razy » Przeczytaj artykuł
205  Ogłoszenie na zlecenie realizacji zadania publicznego
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2016-01-15 0858 Czytano:1707 razy » Przeczytaj artykuł
206  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na środki dla OSP...
2016-01-07 1501 Czytano:1778 razy » Przeczytaj artykuł
207  Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska...
2015-12-22 1351 Czytano:1985 razy » Przeczytaj artykuł
208  Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania...
2015-12-11 1427 Czytano:2021 razy » Przeczytaj artykuł
209  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty...
2015-12-02 1514 Czytano:2108 razy » Przeczytaj artykuł
210  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GOK
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GOK...
2015-11-30 1314 Czytano:1942 razy » Przeczytaj artykuł
211  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2015-11-30 1309 Czytano:2015 razy » Przeczytaj artykuł
212  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-11-30 1303 Czytano:1868 razy » Przeczytaj artykuł
213  Oferta realizacji zadania publicznego
Nowe Piekuty 2015-11-25
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o ...
2015-11-25 1518 Czytano:1691 razy » Przeczytaj artykuł
214  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty...
2015-11-23 1539 Czytano:2091 razy » Przeczytaj artykuł
215  Zakup paliwa
Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń gminnych...
2015-11-18 1331 Czytano:1979 razy » Przeczytaj artykuł
216  Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz
Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz...
2015-11-10 1341 Czytano:2033 razy » Przeczytaj artykuł
217  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-10-27 1525 Czytano:1761 razy » Przeczytaj artykuł
218  Plan wydawania i dystrybucji jodu
Plan wydawania i dystrybucji jodu...
2015-10-20 1453 Czytano:2006 razy » Przeczytaj artykuł
219  Zakup agregatów prądotwórczych
Zakup agregatów prądotwórczych...
2015-10-12 1352 Czytano:2377 razy » Przeczytaj artykuł
220  obwieszczenie
Nowe Piekuty 07.10.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie ...
2015-10-08 1324 Czytano:1818 razy » Przeczytaj artykuł
221  Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji ABI
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji ABI...
2015-10-08 0953 Czytano:1891 razy » Przeczytaj artykuł
222  Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz
Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz...
2015-10-06 1030 Czytano:1809 razy » Przeczytaj artykuł
223  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego do budynków gminnych...
2015-10-05 0829 Czytano:1714 razy » Przeczytaj artykuł
224  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-10-02 0834 Czytano:1983 razy » Przeczytaj artykuł
225  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2015-09-21 1244 Czytano:1963 razy » Przeczytaj artykuł
226  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 15.09.2015 r.


IK. 6220.9.2015


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1 K...
2015-09-15 1229 Czytano:1970 razy » Przeczytaj artykuł
227  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 01.09.2015 r.

IK. 6733.1.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 §...
2015-09-01 0751 Czytano:1954 razy » Przeczytaj artykuł
228  Obwieszczenie
Nowe Piekuty 28.08.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie...
2015-08-28 1351 Czytano:1914 razy » Przeczytaj artykuł
229  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-08-28 1350 Czytano:1931 razy » Przeczytaj artykuł
230  Zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej...
2015-08-21 1140 Czytano:1861 razy » Przeczytaj artykuł
231  Obwieszczenie, wystąpienia
Obwieszczenie, wystąpienia...
2015-08-20 1441 Czytano:2069 razy » Przeczytaj artykuł
232  Sprzedaż Żuka
Sprzedaż Żuka z OSP Skłody Borowe...
2015-08-12 1322 Czytano:1901 razy » Przeczytaj artykuł
233  Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację
Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację...
2015-08-10 1522 Czytano:2091 razy » Przeczytaj artykuł
234  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na dokumentację techniczną...
2015-07-31 0938 Czytano:2103 razy » Przeczytaj artykuł
235  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-07-22 1522 Czytano:1874 razy » Przeczytaj artykuł
236  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko ...
2015-07-17 1108 Czytano:1830 razy » Przeczytaj artykuł
237  Ogłoszenie - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Nowe Piekuty, 17.07.2015 r.

OGŁOSZENIE

o sporządzeniu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyj...
2015-07-17 1105 Czytano:1778 razy » Przeczytaj artykuł
238  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-07-06 1521 Czytano:2128 razy » Przeczytaj artykuł
239  Obwieszczenie

Nowe Piekuty 02.07.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawi...
2015-07-03 1411 Czytano:1826 razy » Przeczytaj artykuł
240  Sprzedaż Autobusu marki Autosan A0909
Sprzedaż Autobusu marki Autosan A0909...
2015-07-03 1129 Czytano:2061 razy » Przeczytaj artykuł
241  obwieszczenie

Nowe Piekuty 30.06.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawi...
2015-07-01 1237 Czytano:1836 razy » Przeczytaj artykuł
242  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-06-26 1322 Czytano:1847 razy » Przeczytaj artykuł
243  Zakup opału do szkół i obiektów komunalnych
Zakup opału do szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2015-06-19 1515 Czytano:1857 razy » Przeczytaj artykuł
244  Dowóz uczniów do szkół
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016...
2015-06-15 1324 Czytano:2052 razy » Przeczytaj artykuł
245  Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości...
2015-06-10 1021 Czytano:1899 razy » Przeczytaj artykuł
246  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jośki
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jośki wraz z utwardzeniem pobocza str. P...
2015-05-28 1537 Czytano:2017 razy » Przeczytaj artykuł
247  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-05-27 1319 Czytano:1747 razy » Przeczytaj artykuł
248  Obwieszczenie
Nowe Piekuty 25.05.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie ...
2015-05-26 1508 Czytano:1827 razy » Przeczytaj artykuł
249  Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 X 4 dla OSP Nowe Piekuty...
2015-05-25 1212 Czytano:1927 razy » Przeczytaj artykuł
250  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-05-21 1644 Czytano:1949 razy » Przeczytaj artykuł
251  Obwieszczenie Wójta
Obwieszczenie Wójta...
2015-05-21 1642 Czytano:1885 razy » Przeczytaj artykuł
252  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2015-05-21 1312 Czytano:1857 razy » Przeczytaj artykuł
253  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-05-21 1016 Czytano:1936 razy » Przeczytaj artykuł
254  Przebudowa drogi gminnej
Przebudowa drogi gminnej Nr 2663B Stokowisko - Korabie...
2015-05-21 0954 Czytano:1937 razy » Przeczytaj artykuł
255  analiza stanu gospodarki odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Piekuty za 2014 rok

1. Podsta...
2015-05-15 1356 Czytano:2270 razy » Przeczytaj artykuł
256  Zawiadomienia
Zawiadomienia...
2015-05-07 1515 Czytano:1890 razy » Przeczytaj artykuł
257  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-05-04 1507 Czytano:1929 razy » Przeczytaj artykuł
258  Obwieszczenia
Obwieszczenia...
2015-04-30 0734 Czytano:1845 razy » Przeczytaj artykuł
259  Ogłoszenie
Ogłoszenie...
2015-04-28 1412 Czytano:1877 razy » Przeczytaj artykuł
260  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-04-24 1511 Czytano:1951 razy » Przeczytaj artykuł
261  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia...
2015-04-22 0902 Czytano:1855 razy » Przeczytaj artykuł
262  Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-04-03 1007 Czytano:1834 razy » Przeczytaj artykuł
263  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-03-31 1351 Czytano:1859 razy » Przeczytaj artykuł
264  Zawiadomienia o wydaniu postanowień
Zawiadomienia o wydaniu postanowień...
2015-03-30 1320 Czytano:1806 razy » Przeczytaj artykuł
265  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 24.03.2015 r.

IK. 6220.4.2015


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

N...
2015-03-24 1024 Czytano:1786 razy » Przeczytaj artykuł
266  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-03-10 1455 Czytano:1772 razy » Przeczytaj artykuł
267  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-03-10 1453 Czytano:1815 razy » Przeczytaj artykuł
268  Ogłoszenie o rokowaniach
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości...
2015-03-10 1440 Czytano:2535 razy » Przeczytaj artykuł
269  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 05.03.2015 r.

IK. 6220.1.2015


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

N...
2015-03-05 1440 Czytano:2025 razy » Przeczytaj artykuł
270  ogłoszenie / obwieszczenie
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarun...
2015-03-04 1325 Czytano:2000 razy » Przeczytaj artykuł
271  Modernizacja pracowni komputerowej
Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2015-02-26 0934 Czytano:2482 razy » Przeczytaj artykuł
272  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont i przebudowę dróg gminnych...
2015-02-20 1416 Czytano:2180 razy » Przeczytaj artykuł
273  Zarządzenie
Zarządzenie Nr3/2015 Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2015-01-28 0844 Czytano:1891 razy » Przeczytaj artykuł
274  Przebnudowa i budowa dróg gminnych
przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Nowe Piekuty p.n. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i e...
2015-01-27 1519 Czytano:2418 razy » Przeczytaj artykuł
275  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2015-01-26 1003 Czytano:1997 razy » Przeczytaj artykuł
276  Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych
Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych, wyposażenie i nawierzchnia placu zabaw w Ze...
2015-01-20 0827 Czytano:2827 razy » Przeczytaj artykuł
277  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-01-19 1242 Czytano:1852 razy » Przeczytaj artykuł
278  zawiadomienie
Nowe Piekuty 7 stycznia 2015r.

IK. 6220.4.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1 K...
2015-01-09 1404 Czytano:1765 razy » Przeczytaj artykuł
279  Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu...
2015-01-05 1318 Czytano:2363 razy » Przeczytaj artykuł
280  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2014-12-04 0803 Czytano:2002 razy » Przeczytaj artykuł
281  zakup paliwa do pojazdów Urzędu Gminy
zakup paliwa do pojazdów Urzędu Gminy w 2015 roku...
2014-12-02 1515 Czytano:2243 razy » Przeczytaj artykuł
282  Odśnieżanie dróg gminnych
Odśnieżanie dróg gminnych i parkingów w sezonie zimowym 2014/2015...
2014-11-04 1143 Czytano:2612 razy » Przeczytaj artykuł
283  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego do budynków Urzędu Gminy...
2014-10-03 1459 Czytano:2471 razy » Przeczytaj artykuł
284  Zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2014-09-29 0810 Czytano:1958 razy » Przeczytaj artykuł
285  Wykonanie remontu ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia
Wykonanie remontu ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej...
2014-09-23 1434 Czytano:2422 razy » Przeczytaj artykuł
286  Remont ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia
Remont ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Łopieniu Jażach...
2014-09-23 1427 Czytano:2440 razy » Przeczytaj artykuł
287  Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty
Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty...
2014-09-12 1137 Czytano:2728 razy » Przeczytaj artykuł
288  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty...
2014-09-05 1326 Czytano:2600 razy » Przeczytaj artykuł
289  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2014-09-05 1311 Czytano:2112 razy » Przeczytaj artykuł
290  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. na terenie gminy Nowe Piekuty...
2014-09-04 0808 Czytano:2092 razy » Przeczytaj artykuł
291  Wykaz nieruchomości do sprzedzży
Wykaz nieruchomości do sprzedzży...
2014-09-04 0803 Czytano:2022 razy » Przeczytaj artykuł
292  Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości...
2014-09-04 0759 Czytano:2846 razy » Przeczytaj artykuł
293  Budowa przepustu w m. Jośki
Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Jośki...
2014-09-02 1204 Czytano:2116 razy » Przeczytaj artykuł
294  Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty
Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty...
2014-09-02 1149 Czytano:2113 razy » Przeczytaj artykuł
295  zawiadomienie
Nowe Piekuty 14 lipca 2014r.


IK. 6733.3.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 §...
2014-07-16 1411 Czytano:2109 razy » Przeczytaj artykuł
296  zawiadomienie
Nowe Piekuty 14 lipca 2014r.


IK. 6733.4.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 §...
2014-07-16 1407 Czytano:2029 razy » Przeczytaj artykuł
297  Sprzedaż samochodu marki Żuk
Sprzedaż samochodu marki Żuk...
2014-07-02 1147 Czytano:2261 razy » Przeczytaj artykuł
298  Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół
Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół w Nowych Piekutach I Jabłoni Kościelnej...
2014-07-01 1307 Czytano:2256 razy » Przeczytaj artykuł
299  Modernizacja placów zabaw
Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-06-20 1505 Czytano:2365 razy » Przeczytaj artykuł
300  Wykonanie tablic ulicznych
Wykonanie tablic ulicznych...
2014-06-18 1420 Czytano:2873 razy » Przeczytaj artykuł
301  Remont ogrodzenia w Ośrodkach Zdrowia
Remont ogrodzenia w Ośrodkach Zdrowia w Jabłoni Kościelnej i Łopieniu Jeżach...
2014-06-18 1414 Czytano:2295 razy » Przeczytaj artykuł
302  Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekuty...
2014-06-12 1459 Czytano:2298 razy » Przeczytaj artykuł
303  Dowóz uczniów do szkół
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-06-10 1036 Czytano:2337 razy » Przeczytaj artykuł
304  zawiadomienie
Nowe Piekuty 6 czerwca 2014r.

IK. 6733.3.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2014-06-06 1410 Czytano:2086 razy » Przeczytaj artykuł
305  zawiadomienie
Nowe Piekuty 6 czerwca 2014r.

IK. 6733.4.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2014-06-06 1402 Czytano:2215 razy » Przeczytaj artykuł
306  Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekuty...
2014-05-23 1403 Czytano:2385 razy » Przeczytaj artykuł
307  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2014-05-22 1044 Czytano:2366 razy » Przeczytaj artykuł
308  zawiadomienie
Nowe Piekuty 8 maja 2014r.

IK. 6220.1.2014


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1 Kod...
2014-05-09 0849 Czytano:2282 razy » Przeczytaj artykuł
309  Konserwacja boiska Orlik
Konserwacja boiska Orlik w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-05-08 1154 Czytano:2361 razy » Przeczytaj artykuł
310  Zawiadomienie o wyborze oferty na oczyszczalnie
Zawiadomienie o wyborze oferty na oczyszczalnie ścieków w Nowych Piekutsch i Hodyszewie...
2014-04-28 1421 Czytano:2445 razy » Przeczytaj artykuł
311  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2014-04-22 1022 Czytano:2299 razy » Przeczytaj artykuł
312  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2014-04-22 1021 Czytano:2265 razy » Przeczytaj artykuł
313  Przebudowa i budowa 2 szt oczyszczalni ścieków
Przebudowa i budowa 2 szt oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach i budynku M...
2014-04-04 1503 Czytano:2462 razy » Przeczytaj artykuł
314  zawiadomienie
Nowe Piekuty 26 marca 2013r.


IK. 6733.2.2014

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 10 ...
2014-04-03 1205 Czytano:2304 razy » Przeczytaj artykuł
315  zawiadomienie
Nowe Piekuty 3 kwietnia 2014r.


IK. 6733.2.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ...
2014-04-03 1203 Czytano:2095 razy » Przeczytaj artykuł
316  Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w obrębie wsi Jabłoń Piotrowce
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w obrębie wsi Jabłoń Piotrowce...
2014-04-01 1340 Czytano:2679 razy » Przeczytaj artykuł
317  Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości...
2014-04-01 1334 Czytano:2518 razy » Przeczytaj artykuł
318  Zaproszenie do złożenia ofert na akcesoria i gadżety
Zaproszenie do złożenia ofert na akcesoria i gadżety ...
2014-03-31 1327 Czytano:2441 razy » Przeczytaj artykuł
319  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2014-03-27 1540 Czytano:2221 razy » Przeczytaj artykuł
320  Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów zawierających azbest...
2014-03-24 1206 Czytano:2354 razy » Przeczytaj artykuł
321  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Nowe Piekuty na lata...
2014-03-17 1014 Czytano:2458 razy » Przeczytaj artykuł
322  wykonanie oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach i budynku mieszkalnym Parafii w Hodyszewie.
wykonanie oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach i budynku mieszkalnym Para...
2014-03-14 0956 Czytano:2387 razy » Przeczytaj artykuł
323  zawiadomienie
Nowe Piekuty 3 marca 2014r.

IK. 6733.2.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


...
2014-03-05 1443 Czytano:2172 razy » Przeczytaj artykuł
324  zawiadomienie
Nowe Piekuty 3 marca 2014r.

IK. 6733.1.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


...
2014-03-05 1441 Czytano:2261 razy » Przeczytaj artykuł
325  ogłoszenie o konkursie
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza konkurs na
„Animatora na obiekcie ...
2014-02-04 1129 Czytano:3196 razy » Przeczytaj artykuł
326  ogłoszenie otwartego konkursu
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy Nowe Pieku...
2014-01-28 1238 Czytano:3400 razy » Przeczytaj artykuł
327  ogłoszenie otwartego konkursu
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy Nowe Pieku...
2014-01-28 1236 Czytano:3286 razy » Przeczytaj artykuł
328  Gminny Plan Obrony Cywilnej Gminy Nowe Piekuty
Gminny Plan Obrony Cywilnej Gminy Nowe Piekuty...
2014-01-07 1402 Czytano:3517 razy » Przeczytaj artykuł
329  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju napędowego
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju napędowego w 2014 r....
2013-12-23 1342 Czytano:2750 razy » Przeczytaj artykuł
330  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów do Zespołów Szkół oraz Punktów Przedszkolnych...
2013-12-20 1332 Czytano:2833 razy » Przeczytaj artykuł
331  obwieszczenie
Nowe Piekuty 16.12.2013r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie ...
2013-12-16 1450 Czytano:2185 razy » Przeczytaj artykuł
332  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego w ilości 12 tys. litrów oraz etyliny 95 w ilości 1 tys. litrów do pojazd...
2013-12-12 1048 Czytano:2707 razy » Przeczytaj artykuł
333  Zakup obiadów
Zakup obiadów do Zespołów Szkół oraz Punktów Przedszlolnych...
2013-12-11 1344 Czytano:2575 razy » Przeczytaj artykuł
334  Zawiadomienie o wyborze oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Zawiadomienie o wyborze oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego...
2013-12-06 1416 Czytano:2640 razy » Przeczytaj artykuł
335  ZAWIADOMIENIE
Nowe Piekuty 5 grudnia 2013r.


IK. 6220.2.2013


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § ...
2013-12-05 1428 Czytano:2426 razy » Przeczytaj artykuł
336  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Nowe Piekuty 4 grudnia 2013r.

IK. 6220.3.2013


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2013-12-04 1343 Czytano:2300 razy » Przeczytaj artykuł
337  zawiadomienie o wydaniu postanowienia
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2013-12-03 0824 Czytano:2449 razy » Przeczytaj artykuł
338  Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów ...
2013-12-02 1259 Czytano:2719 razy » Przeczytaj artykuł
339  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 tys. zł....
2013-11-26 1531 Czytano:2710 razy » Przeczytaj artykuł
340  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długotermi...
2013-11-26 1500 Czytano:2265 razy » Przeczytaj artykuł
341  odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty.
odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty....
2013-11-21 1541 Czytano:2484 razy » Przeczytaj artykuł
342  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł.
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł....
2013-11-12 1419 Czytano:2353 razy » Przeczytaj artykuł
343  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zaciągnięcie kredytu...
2013-11-12 1349 Czytano:2352 razy » Przeczytaj artykuł
344  zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Nowe Piekuty 5 listopad 2013r.

IK. 6220.2.2013


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2013-11-06 1206 Czytano:2210 razy » Przeczytaj artykuł
345  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy energii elektrycznej
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy energii elektrycznej...
2013-10-28 1007 Czytano:2354 razy » Przeczytaj artykuł
346  Decyzja celu publicznego
Nowe Piekuty 20 sierp...
2013-08-20 0915 Czytano:2525 razy » Przeczytaj artykuł
347  zawiadomienie
Nowe Piekuty 5 sierpnia 2013r.


IK. 6733.1.2013

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art....
2013-08-05 1515 Czytano:2357 razy » Przeczytaj artykuł
348  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla...
2013-07-31 1445 Czytano:2353 razy » Przeczytaj artykuł
349  Wykonanie legalizacji aparatów powietrznych
Wykonanie legalizacji aparatów powietrznych...
2013-07-30 1228 Czytano:2484 razy » Przeczytaj artykuł
350  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekut...
2013-07-29 1431 Czytano:2377 razy » Przeczytaj artykuł
351  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy ...
2013-07-23 1553 Czytano:2354 razy » Przeczytaj artykuł
352  Przetarg na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Przetarg na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekuty...
2013-07-10 1044 Czytano:2613 razy » Przeczytaj artykuł
353  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia stawów...
2013-06-27 1531 Czytano:2468 razy » Przeczytaj artykuł
354  decyzja
Nowe Piekuty 20 czerwca 2013r.

IK. 6220.1.2013

DECYZJA nr 1.2013

Na podstawie art. 105 § 1...
2013-06-27 0914 Czytano:2348 razy » Przeczytaj artykuł
355  Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci...
2013-06-25 0918 Czytano:2533 razy » Przeczytaj artykuł
356  Wykonanie miejsca rekreacji
Wykonanie miejsca rekreacji w Nowych Żochach...
2013-06-21 1057 Czytano:2373 razy » Przeczytaj artykuł
357  Przetarg na dowożenie uczniów do szkół
Przetarg na dowożenie uczniów do szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2013-06-13 1446 Czytano:2501 razy » Przeczytaj artykuł
358  Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór odpadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy...
2013-06-10 1254 Czytano:2382 razy » Przeczytaj artykuł
359  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy Nowe Piekuty...
2013-06-07 1424 Czytano:2498 razy » Przeczytaj artykuł
360  Odbiór i utylizacja płyt azbestowo-cementowych
Odbiór i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu gminy...
2013-06-05 1501 Czytano:2605 razy » Przeczytaj artykuł
361  Ogłoszenie o przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Ogłoszenie o przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowe Pi...
2013-05-29 1456 Czytano:2496 razy » Przeczytaj artykuł
362  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komu...
2013-05-29 1036 Czytano:2418 razy » Przeczytaj artykuł
363  Zawiadomienie o wyborze oferty na docieplenie ścian w Zespole Szkół w Nowych Piekutach
Zawiadomienie o wyborze oferty na docieplenie ścian w Zespole Szkół w Nowych Piekutach...
2013-05-17 0909 Czytano:2371 razy » Przeczytaj artykuł
364  Zawiadomienie o wyborze oferty - pospółka
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg pospółką...
2013-05-08 1158 Czytano:2439 razy » Przeczytaj artykuł
365  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont cmentarza w Krasowie Częstkach...
2013-04-30 1449 Czytano:2477 razy » Przeczytaj artykuł
366  Docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Nowych Piekutach
Docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Nowych Piekutach...
2013-04-30 0944 Czytano:4844 razy » Przeczytaj artykuł
367  Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem
Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem...
2013-04-22 1057 Czytano:2413 razy » Przeczytaj artykuł
368  Remont cząstkowy dróg gminnych
Remont cząstkowy dróg gminnych emulsją asfaltową i grysem...
2013-04-10 1140 Czytano:2394 razy » Przeczytaj artykuł
369  decyzja
D E C Y Z J A Nr 6733.2.2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji ce...
2013-04-09 0823 Czytano:2371 razy » Przeczytaj artykuł
370  : remont cmentarza ludności cywilnej z okresu II wojny światowej wpisany do rejestru zabytków nr: A-452 z 30.12.1991 r. w miejscowości Krasowo – Częstki.
Remont cmentarza ludności cywilnej z okresu II wojny światowej wpisany do rejestru zabytków nr: A...
2013-04-05 1531 Czytano:2380 razy » Przeczytaj artykuł
371  Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piek...
2013-03-29 1202 Czytano:2555 razy » Przeczytaj artykuł
372  zawiadomienie
Nowe Piekuty 26 marca 2013r.


IK. 6733.2.2013

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art. 1...
2013-03-26 1056 Czytano:2237 razy » Przeczytaj artykuł
373  Zawiadomienie o wyborze oferty na remont świetlic
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę i remont sześciu świetlic wiejskich w gminie Nowe Pi...
2013-03-22 1347 Czytano:2386 razy » Przeczytaj artykuł
374  Zawiadomienie o wyborze partnera do realizacji projektu
Zawiadomienie o wyborze partnera do realizacji projektu...
2013-03-19 1445 Czytano:2313 razy » Przeczytaj artykuł
375  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Żuk
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Żuk...
2013-03-05 1538 Czytano:2346 razy » Przeczytaj artykuł
376  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup agregatu
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup agregatu prądotwórczego...
2013-02-28 1034 Czytano:2675 razy » Przeczytaj artykuł
377  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup zastawy stołowej...
2013-02-27 1023 Czytano:2374 razy » Przeczytaj artykuł
378  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostarczanie posiłków do stołówek szkolnych...
2013-02-26 1213 Czytano:2357 razy » Przeczytaj artykuł
379  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej...
2013-02-26 0942 Czytano:2520 razy » Przeczytaj artykuł
380  Przetarg na remont świetlic
Przebudowa i remont sześciu świetlic wiejskich w Gminie Nowe Piekuty....
2013-02-22 1350 Czytano:3019 razy » Przeczytaj artykuł
381  obwieszczenie
Nowe Piekuty 20 luty 2013r.

IK. 6733.2.2013OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu post...
2013-02-21 1444 Czytano:2305 razy » Przeczytaj artykuł
382  Nabór partnera do projektu
Nabór partnera do projektu...
2013-02-19 1437 Czytano:2414 razy » Przeczytaj artykuł
383  Informacja
Informacja...
2013-02-18 1540 Czytano:2535 razy » Przeczytaj artykuł
384  Ogłoszenie o przetargu na zakup obiadów do stołówek szkolnych
Ogłoszenie o przetargu na zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Koś...
2013-02-14 1538 Czytano:2497 razy » Przeczytaj artykuł
385  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na zakup zastawy stołowej...
2013-02-12 0942 Czytano:2516 razy » Przeczytaj artykuł
386  zawiadomienie
Nowe Piekuty 7 luty 2013r.


IK. 6733.1.2013

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art. 10 ...
2013-02-07 1201 Czytano:2439 razy » Przeczytaj artykuł
387  OGŁOSZENIE
Ogłoszenie na sprzedaż autobusu...
2013-02-01 1420 Czytano:2635 razy » Przeczytaj artykuł
388  Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Nowych Piekutach...
2013-01-30 1336 Czytano:2127 razy » Przeczytaj artykuł
389  Dowożenie uczniów do szkół
Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Nowych Piekutach...
2013-01-15 1456 Czytano:2354 razy » Przeczytaj artykuł
390  OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE ...
2013-01-15 0820 Czytano:2516 razy » Przeczytaj artykuł
391  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup oleju napędowego...
2012-12-31 1228 Czytano:2514 razy » Przeczytaj artykuł
392  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego w ilości 17 tys. litrów oraz etyliny 95 w ilości 1 tys. litrów do pojazd...
2012-12-19 1120 Czytano:2733 razy » Przeczytaj artykuł
393  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego oraz etyliny 95 do autobusów szkolnych, samochodów strażackich oraz pozos...
2012-12-10 1315 Czytano:2714 razy » Przeczytaj artykuł
394  Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych
Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2012-12-03 1356 Czytano:2796 razy » Przeczytaj artykuł
395  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2012-12-03 1353 Czytano:2742 razy » Przeczytaj artykuł
396  decyzja
Nowe Piekuty, 27.11.2...
2012-11-28 1006 Czytano:2748 razy » Przeczytaj artykuł
397  Zakup materiałów biurowych
Zakup materiałów biurowych...
2012-11-27 0855 Czytano:2551 razy » Przeczytaj artykuł
398  Zakup materiałów kancelaryjnych
Zakup materiałów kancelaryjnych...
2012-11-26 1339 Czytano:2319 razy » Przeczytaj artykuł
399  Sprzedaż samochodu marki Żuk
Sprzedaż samochodu marki Żuk...
2012-11-21 1305 Czytano:2426 razy » Przeczytaj artykuł
400  zawiadomienie
Nowe Piekuty 2012-11-16


IK. 6733.3.2012

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art. 10 § ...
2012-11-19 0745 Czytano:2194 razy » Przeczytaj artykuł
401  Przetarg na sprzedaż koni II
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koni II...
2012-11-13 1454 Czytano:2364 razy » Przeczytaj artykuł
402  Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Założeń
Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Ele...
2012-11-09 1407 Czytano:2573 razy » Przeczytaj artykuł
403  Przetarg na sprzedaż koni
Przetarg na sprzedaż koni...
2012-11-06 1553 Czytano:2691 razy » Przeczytaj artykuł
404  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-10-11

IK. 6733.3.2012OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu postępo...
2012-10-11 1208 Czytano:2301 razy » Przeczytaj artykuł
405  Sprzedaż zbiornika na mleko
Sprzedaż zbiornika na mleko...
2012-10-10 1159 Czytano:2470 razy » Przeczytaj artykuł
406  Sprzedaż zbiornika na mleko
Sprzedaż zbiornika na mleko...
2012-10-10 1157 Czytano:3432 razy » Przeczytaj artykuł
407  Remont i modernizacja instalacji elektrycznej, komputerowej oraz alarmowej
Remont i modernizacja instalacji elektrycznej, komputerowej oraz alarmowej...
2012-10-08 1516 Czytano:2999 razy » Przeczytaj artykuł
408  Zakup lekkiego samochodu ciężarowego
Zakup lekkiego samochodu ciężarowego...
2012-10-04 1546 Czytano:2538 razy » Przeczytaj artykuł
409  decyzja
DECYZJA Nr 2/2012
o ustaleniu lokalizacji inwe...
2012-09-28 0743 Czytano:2392 razy » Przeczytaj artykuł
410  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 700 000 zł....
2012-09-20 1352 Czytano:2424 razy » Przeczytaj artykuł
411  Dostawa energii elrktrycznej
Dostawa energii elrktrycznej...
2012-09-17 1453 Czytano:2608 razy » Przeczytaj artykuł
412  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. w sezonie 2012/2013...
2012-09-12 0918 Czytano:2473 razy » Przeczytaj artykuł
413  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYNa podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjne...
2012-09-10 1443 Czytano:2296 razy » Przeczytaj artykuł
414  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego do obiektów Urzędu Gminy...
2012-09-04 1127 Czytano:2556 razy » Przeczytaj artykuł
415  Zakup lekkiego samochodu ciężarowego
Zakup lekkiego samochodu ciężarowego na potrzeby Urzędu Gminy Nowe Piekuty...
2012-08-28 0845 Czytano:2598 razy » Przeczytaj artykuł
416  Dowożenie uczniówm do OREW w Perkach
Dowożenie uczniówm do OREW w Perkach...
2012-08-10 1245 Czytano:2486 razy » Przeczytaj artykuł
417  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-08-06

IK. 6733.2.2012OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu postępo...
2012-08-06 1457 Czytano:2392 razy » Przeczytaj artykuł
418  Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2012-08-02 1115 Czytano:2392 razy » Przeczytaj artykuł
419  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-07-24 1527 Czytano:2546 razy » Przeczytaj artykuł
420  decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Nowe Piekuty, dnia 05.07.2012

IK.6733.1.2012

Decyzja Nr 1.2012
o ustaleniu lokalizacji inwest...
2012-07-06 1129 Czytano:3154 razy » Przeczytaj artykuł
421  Przetarg na dowożenie uczniów
Przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2012-06-29 1151 Czytano:2568 razy » Przeczytaj artykuł
422  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup węgla kamiennego oraz ekogroszku...
2012-06-27 0911 Czytano:2587 razy » Przeczytaj artykuł
423  Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-06-26 1131 Czytano:2694 razy » Przeczytaj artykuł
424  Naprawa elewacji
Naprawa elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łopienie Jeże....
2012-06-21 0847 Czytano:2770 razy » Przeczytaj artykuł
425  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-06-20


IK. 6733.1.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYNa p...
2012-06-20 1124 Czytano:2146 razy » Przeczytaj artykuł
426  Wykonanie szkolnego placu zabaw
Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2012-06-01 1419 Czytano:2598 razy » Przeczytaj artykuł
427  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu tenisa zie...
2012-05-22 1422 Czytano:2528 razy » Przeczytaj artykuł
428  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty...
2012-05-11 1253 Czytano:2711 razy » Przeczytaj artykuł
429  decyzja
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na...
2012-05-10 1029 Czytano:2270 razy » Przeczytaj artykuł
430  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego
Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Kościelnej...
2012-05-02 1024 Czytano:2753 razy » Przeczytaj artykuł
431  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę biezni łącznie ze skocznią w dal oraz kor...
2012-04-30 1344 Czytano:2840 razy » Przeczytaj artykuł
432  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-04-25

IK. 6733.1.2012OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu postępo...
2012-04-25 1242 Czytano:2185 razy » Przeczytaj artykuł
433  Wykaz nieruchomości
Wykaz nieruchomości do oddania w dzirżawę...
2012-04-25 0825 Czytano:2581 razy » Przeczytaj artykuł
434  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę drogi gminnej Nr 107659B Kostry Noski - Skłody Borowe...
2012-04-20 1402 Czytano:2483 razy » Przeczytaj artykuł
435  Wykonanie ogrodzenia mogiły zbiorowej we wsi Jabłon Dobki
Wykonanie ogrodzenia mogiły zbiorowej we wsi Jabłon Dobki...
2012-04-20 1353 Czytano:2432 razy » Przeczytaj artykuł
436  Opracowanie Planu Ochrony Zabytków
Opracowanie Planu Ochrony Zabytków dla Gminy Nowe Piekuty...
2012-04-17 0916 Czytano:2477 razy » Przeczytaj artykuł
437  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego
Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Kościelnej...
2012-04-12 1419 Czytano:2807 razy » Przeczytaj artykuł
438  Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości...
2012-04-11 0915 Czytano:2549 razy » Przeczytaj artykuł
439  postanowienie
P O S T A N O W I E N I E

Wójt Gminy Nowe Piekuty działając na podstawie art. 123 ustawy z d...
2012-04-05 1105 Czytano:2299 razy » Przeczytaj artykuł
440  Profilowanie dróg gminnych równiarką
Profilowanie dróg gminnych równiarką...
2012-04-02 1437 Czytano:2477 razy » Przeczytaj artykuł
441  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz ko...
2012-03-30 1156 Czytano:2361 razy » Przeczytaj artykuł
442  Remont dróg gminnych emulsją i żwirem
Remont dróg gminnych emulsją i żwirem...
2012-03-28 1123 Czytano:2533 razy » Przeczytaj artykuł
443  Przebudowa drogi gminnej Kostry Noski - Skłody Borowe
Przebudowa drogi gminnej Kostry Noski - Skłody Borowe...
2012-03-26 1333 Czytano:2671 razy » Przeczytaj artykuł
444  Zawiadomienie o wyborze oferty na
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę i remont sześciu świetlic wiejskich w gminie Nowe Pi...
2012-03-23 1134 Czytano:2473 razy » Przeczytaj artykuł
445  Wykonanie projektu szkolnego placu zabaw
Wykonanie projektu zagospodarowania szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Jabłoni Kościelne...
2012-03-20 1500 Czytano:2460 razy » Przeczytaj artykuł
446  wykonanie projektu do planu zaopatrzenia w ciepło
wykonanie projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu...
2012-03-16 1134 Czytano:2198 razy » Przeczytaj artykuł
447  zawiadomienie
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania ...
2012-03-16 0901 Czytano:2106 razy » Przeczytaj artykuł
448  decyzja
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dla przedsięwzi...
2012-03-09 1014 Czytano:2255 razy » Przeczytaj artykuł
449  Przetarg na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Kościelnej
Przetarg na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Ko...
2012-03-08 1517 Czytano:2635 razy » Przeczytaj artykuł
450  Zawiadomienie o wyborze oferty na remont części remizy w Hodyszewie
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont części remizy w Hodyszewie...
2012-03-05 1257 Czytano:2115 razy » Przeczytaj artykuł
451  Zawiadomienie o wyborze oferty na remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-03-02 1419 Czytano:2334 razy » Przeczytaj artykuł
452  Przebudowa i remont sześciu świetlic wiejskich
Przebudowa i remont sześciu świetlic wiejskich w Gminie Nowe Piekuty...
2012-02-28 1431 Czytano:2489 razy » Przeczytaj artykuł
453  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki...
2012-02-10 1509 Czytano:2184 razy » Przeczytaj artykuł
454  Remont części remizy w Hodyszewie
Remont części remizy w Hodyszewie...
2012-02-01 0739 Czytano:2937 razy » Przeczytaj artykuł
455  Konkurs ofert na stanowisko radcy prawnego
Konkurs ofert na stanowisko radcy prawnego ...
2012-01-30 1107 Czytano:2401 razy » Przeczytaj artykuł
456  Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-01-27 1446 Czytano:3039 razy » Przeczytaj artykuł
457  postanowienie
Postanowienie ws. sporządzania raportu oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środ...
2012-01-27 0826 Czytano:2194 razy » Przeczytaj artykuł
458  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2012-01-20 1050 Czytano:2359 razy » Przeczytaj artykuł
459  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2012-01-20 1048 Czytano:2435 razy » Przeczytaj artykuł
460  Przetarg na remont dróg gminnych
Przetarg na remont dróg gminnych pospółką i piaskiem...
2012-01-19 1415 Czytano:2255 razy » Przeczytaj artykuł
461  Zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej
Zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczalnie ścieków...
2012-01-17 1221 Czytano:2329 razy » Przeczytaj artykuł
462  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowe Piekuty
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
...
2012-01-05 1523 Czytano:2448 razy » Przeczytaj artykuł
463  OGŁOSZENIE
Wykaz nieruchomości do sprzedaży...
2011-12-30 1236 Czytano:2700 razy » Przeczytaj artykuł
464  Ogłoszenie
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości...
2011-12-30 1033 Czytano:2621 razy » Przeczytaj artykuł
465  Ogłoszenie o konkursach
Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych...
2011-12-22 1114 Czytano:2691 razy » Przeczytaj artykuł
466  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na materiały biurowe i środki czystości do Punktów Przedszkolnyc...
2011-12-16 1430 Czytano:3121 razy » Przeczytaj artykuł
467  Przetarg na dzierżawę nieruchomości
Przetarg na dzierżawę nieruchomości...
2011-12-16 0844 Czytano:3056 razy » Przeczytaj artykuł
468  Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości...
2011-12-16 0822 Czytano:2610 razy » Przeczytaj artykuł
469  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na materiały kancelaryjne...
2011-12-08 1451 Czytano:2209 razy » Przeczytaj artykuł
470  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego do pojazdów Urzędu Gminy w 2012 r....
2011-12-07 1107 Czytano:2087 razy » Przeczytaj artykuł
471  Zawiadomienie
Zawiadomienie o sprzedaży nieruchomości...
2011-12-05 1446 Czytano:3400 razy » Przeczytaj artykuł
472  Zawiadomienie
Zawiadomienie o sprzedaży nieruchomości...
2011-12-05 1440 Czytano:2358 razy » Przeczytaj artykuł
473  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na sprzedaż asfaltu...
2011-11-28 1512 Czytano:2368 razy » Przeczytaj artykuł
474  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na pracę spycharki...
2011-11-28 1317 Czytano:2233 razy » Przeczytaj artykuł
475  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2011-11-25 1249 Czytano:2292 razy » Przeczytaj artykuł
476  Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych
Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2011-11-25 1051 Czytano:2205 razy » Przeczytaj artykuł
477  Ogłoszenie o nabór ofert edukacyjnych
Ogłoszenie o nabór ofert edukacyjnych...
2011-10-19 1240 Czytano:2402 razy » Przeczytaj artykuł
478  Zaproszenie do złożenia oferty na odśnieżanie
Zaproszenie do złożenia oferty na odśnieżanie dróg gminnych...
2011-09-29 1056 Czytano:2434 razy » Przeczytaj artykuł
479  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozbudowę drogi gminnej Nr 107611B Kostry Noski - Kostry Litwa...
2011-09-22 0932 Czytano:2351 razy » Przeczytaj artykuł
480  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. w budynkach komunalnych na terenie gminy...
2011-09-07 1354 Czytano:2518 razy » Przeczytaj artykuł
481  Przetarg na rozbudowę drogi gminnej
Przetarg na rozbudowę drogi gminnej Nr 107611B Kostry Noski - Kostry Litwa...
2011-09-05 1502 Czytano:2505 razy » Przeczytaj artykuł
482  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowych Piek...
2011-08-30 0759 Czytano:2521 razy » Przeczytaj artykuł
483  obwieszczenie
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dr...
2011-08-19 1310 Czytano:2139 razy » Przeczytaj artykuł
484  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach...
2011-08-12 1123 Czytano:2329 razy » Przeczytaj artykuł
485  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na wykonanie szkolnego placu zabaw...
2011-08-12 1103 Czytano:2538 razy » Przeczytaj artykuł
486  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów do szkół...
2011-07-18 1255 Czytano:2554 razy » Przeczytaj artykuł
487  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2011-07-15 1400 Czytano:2446 razy » Przeczytaj artykuł
488  Dowóz dzieci niepełnosprawnych
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka OREW w Perkach Karpiach...
2011-07-14 1225 Czytano:2464 razy » Przeczytaj artykuł
489  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 300 tys. zł. zł.
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 300 tys. zł. zł....
2011-07-13 1103 Czytano:2626 razy » Przeczytaj artykuł
490  Przetarg na dowóz uczniów do szkół
Przetarg na dowóz uczniów do szkół...
2011-07-08 1338 Czytano:2517 razy » Przeczytaj artykuł
491  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dowóz uczniów do szkół...
2011-07-07 0849 Czytano:2515 razy » Przeczytaj artykuł
492  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2011-07-05 1229 Czytano:2407 razy » Przeczytaj artykuł
493  Ogłoszenie
W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. drogą wywiadu telefonicznego będzie przeprowadzany spis kontroln...
2011-06-28 0833 Czytano:2759 razy » Przeczytaj artykuł
494  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy...
2011-06-22 1339 Czytano:2775 razy » Przeczytaj artykuł
495  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu...
2011-06-17 1353 Czytano:2649 razy » Przeczytaj artykuł
496  Przetarg na zbycie nieruchomości
Przetarg na zbycie nieruchomości...
2011-06-17 1345 Czytano:2616 razy » Przeczytaj artykuł
497  Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji...
2011-06-14 1233 Czytano:2540 razy » Przeczytaj artykuł
498  Dowożenie uczniów do szkół
Przetarg na dowożenie uczniów do szkół...
2011-06-13 1312 Czytano:2433 razy » Przeczytaj artykuł
499  Wybór oferty na odbiór i utylizację azbestu
Wybór oferty na odbiór i utylizację azbestu...
2011-06-13 0803 Czytano:2381 razy » Przeczytaj artykuł
500  Zapytanie o cenę kosztu kredytu
Zapytanie o cenę kosztu kredytu...
2011-06-01 1132 Czytano:2578 razy » Przeczytaj artykuł
501  Wydzierżawienie działki
Wydzierżawienie działki pod inwestycję...
2011-05-31 1505 Czytano:3794 razy » Przeczytaj artykuł
502  Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawy węgla
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy wegla...
2011-05-31 1128 Czytano:2470 razy » Przeczytaj artykuł
503  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości...
2011-05-30 1440 Czytano:2569 razy » Przeczytaj artykuł
504  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na najem pomieszczeń i świadczenie opieki medycznej z zakresu...
2011-05-30 1426 Czytano:2714 razy » Przeczytaj artykuł
505  Zaprojektowanie szkolnego placu zabaw
Zaprojektowanie szkolnego placu zabaw...
2011-05-27 1436 Czytano:3041 razy » Przeczytaj artykuł
506  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...
2011-05-27 1312 Czytano:2919 razy » Przeczytaj artykuł
507  Odbiór i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych
Odbiór i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych...
2011-05-27 1115 Czytano:2635 razy » Przeczytaj artykuł
508  Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego...
2011-05-24 1525 Czytano:2413 razy » Przeczytaj artykuł
509  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2011-05-17 1357 Czytano:2647 razy » Przeczytaj artykuł
510  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2011-05-16 0906 Czytano:2491 razy » Przeczytaj artykuł
511  Przetarg na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego
Przetarg na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego...
2011-05-06 1354 Czytano:3173 razy » Przeczytaj artykuł
512  zawiadomienie
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwesty...
2011-04-28 1421 Czytano:2456 razy » Przeczytaj artykuł
513  Wyposażenie Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach w meble
Wyposażenie Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach w meble...
2011-04-18 1213 Czytano:3129 razy » Przeczytaj artykuł
514  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg gminnych pospółką...
2011-04-15 1407 Czytano:2584 razy » Przeczytaj artykuł
515  Przetarg na dzierżawę nieruchomości
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości...
2011-04-08 1233 Czytano:2652 razy » Przeczytaj artykuł
516  Remont dróg gminnych pospółką
Remont dróg gminnych pospółką drogową...
2011-03-31 1538 Czytano:2568 razy » Przeczytaj artykuł
517  Profilowanie dróg
Profilowanie dróg gminnych równiarką...
2011-03-23 0948 Czytano:2678 razy » Przeczytaj artykuł
518  Konserwacja boiska
Konserwacja boiska Orlik w Jabłoni Kościelnej...
2011-03-14 1228 Czytano:3037 razy » Przeczytaj artykuł
519  Ogłoszenie o wyłożeniu zmian w studium
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowe Piekutyo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w studium ...
2011-02-10 1341 Czytano:2661 razy » Przeczytaj artykuł
520  Karta informacyjna przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia...
2011-01-12 1044 Czytano:3386 razy » Przeczytaj artykuł
521  Zawiadomienie o wyborze oferty na koordynatora projektu
Zawiadomienie o wyborze oferty na koordynatora projektu 'Edukacja przedszkolna-szansa na lepszy star...
2010-12-27 1359 Czytano:3574 razy » Przeczytaj artykuł
522  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych....
2010-12-22 1311 Czytano:3508 razy » Przeczytaj artykuł
523  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów do stołówek szkolnych...
2010-12-22 1307 Czytano:3543 razy » Przeczytaj artykuł
524  Przetarg na wyłonienie koordynatora projektu
Przetarg na wyłonienie koordynatora do realizacji projektu 'Edukacja przedszkolna - szansa na lepsz...
2010-12-16 1530 Czytano:3544 razy » Przeczytaj artykuł
525  Unieważnienie przetargu na wyłonienie koordynatora projektu
Unieważnienie przetargu na wyłonienie koordynatora projektu...
2010-12-14 1235 Czytano:3074 razy » Przeczytaj artykuł
526  Zakup materiałów kancelaryjnych
Zakup materiałów kancelaryjnych w 2011 roku...
2010-12-10 1242 Czytano:2919 razy » Przeczytaj artykuł
527  Przetarg na wyłonienie koordynatora projektu
Przetarg na wyłonienie koordynatora projektu 'Edukacja przedszkolna - szansą na lepszy start dla d...
2010-12-07 1041 Czytano:3255 razy » Przeczytaj artykuł
528  Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych
Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-12-03 1312 Czytano:3012 razy » Przeczytaj artykuł
529  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-12-03 1307 Czytano:3051 razy » Przeczytaj artykuł
530  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup oleju napędowego
Wybór oferty na zakup oleju napędowego...
2010-12-01 1459 Czytano:2962 razy » Przeczytaj artykuł
531  Zarządzenie o naborze
Zarządzenie o naborze...
2010-11-29 1429 Czytano:3954 razy » Przeczytaj artykuł
532  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego i etyliny dla pojazdów Urzędu Gminy...
2010-11-18 0817 Czytano:2929 razy » Przeczytaj artykuł
533  Wybór oferty na wyposażenie punktów przedszkolnych
Wybór oferty na wyposażenie punktów przedszkolnych...
2010-10-26 1008 Czytano:2995 razy » Przeczytaj artykuł
534  Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego...
2010-10-26 1005 Czytano:2992 razy » Przeczytaj artykuł
535  Zakup i dostawa mebli do punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Koscielnej
Zakup i dostawa mebli do punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-10-20 0858 Czytano:3129 razy » Przeczytaj artykuł
536  Wyposażenie punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej
Wyposażenie punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-10-14 2010 Czytano:3190 razy » Przeczytaj artykuł
537  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 860 000,00 zł.
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 860 tys. zł....
2010-10-08 1408 Czytano:3084 razy » Przeczytaj artykuł
538  Wykonanie dokumentacji projektowej
Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia...
2010-09-29 0750 Czytano:3140 razy » Przeczytaj artykuł
539  Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty wysokomazowieckiego...
2010-09-10 1222 Czytano:3575 razy » Przeczytaj artykuł
540  Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego
Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego...
2010-09-03 1453 Czytano:3241 razy » Przeczytaj artykuł
541  Gminny Plan Reagowania Kryzysowego
Gminny Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Nowe Piekuty...
2010-08-17 1447 Czytano:7542 razy » Przeczytaj artykuł
542  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego...
2010-08-12 0922 Czytano:3176 razy » Przeczytaj artykuł
543  Wybór oferty na dowożenie
Wybór oferty na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2010-07-06 1103 Czytano:3099 razy » Przeczytaj artykuł
544  Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2010-06-29 0946 Czytano:3325 razy » Przeczytaj artykuł
545  Przetarg na dostawy węgla
Przetarg na dostawy węgla...
2010-06-25 0927 Czytano:3147 razy » Przeczytaj artykuł
546  Unieważnienie przetargu na zakuo opału
Unieważnienie przetargu...
2010-06-25 0812 Czytano:3209 razy » Przeczytaj artykuł
547  Budowa miejsca rekreacji w Nowych Piekutach
Budowa miejsca rekreacji...
2010-06-11 1505 Czytano:3263 razy » Przeczytaj artykuł
548  Budowa ośrodka rekreacji i wypoczynku w Jabłoni Kościelnej
Budowa ośrodka rekreacji...
2010-06-11 1423 Czytano:3192 razy » Przeczytaj artykuł
549  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty...
2010-06-11 1007 Czytano:3386 razy » Przeczytaj artykuł
550  Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawy węgla
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla...
2010-06-11 1004 Czytano:3145 razy » Przeczytaj artykuł
551  Zawiadomienie o wyborze oferty na utworzenie punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej
Zawiadomienie o wyborze oferty na utworzenie pynktów przedszkolnych...
2010-06-09 1020 Czytano:3119 razy » Przeczytaj artykuł
552  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą w Nowych Piekutach
Zawiadomienie o wyborze oferty...
2010-06-04 1227 Czytano:3223 razy » Przeczytaj artykuł
553  Zakup węgla kamiennego
Zakup węgla kamiennego kostki wraz z dostawą do kotłowni szkół i budynków komunalnych na teren...
2010-06-01 1522 Czytano:3240 razy » Przeczytaj artykuł
554  Utworzenie punktów przedszkolnychdla dzieci w wieku 3 - 5 lat w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej
Utworzenie punktów przedszkolnych...
2010-05-21 1145 Czytano:3501 razy » Przeczytaj artykuł
555  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Wybór oferty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków...
2010-05-20 1513 Czytano:3261 razy » Przeczytaj artykuł
556  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Nowych Piekutach
Wybór oferty na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego ORLIK w Nowych Piekutach...
2010-05-20 1230 Czytano:3113 razy » Przeczytaj artykuł
557  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą
Budowa bieżni ze skocznią ...
2010-05-18 1637 Czytano:3252 razy » Przeczytaj artykuł
558  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą
Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą...
2010-04-28 1539 Czytano:5144 razy » Przeczytaj artykuł
559  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowych Piekutach w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowych Piekutach w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012...
2010-04-28 1402 Czytano:3321 razy » Przeczytaj artykuł
560  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty...
2010-04-28 0923 Czytano:3427 razy » Przeczytaj artykuł
561  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Unieważnienie przetargu na budowę bieżni wraz ze skocznią...
2010-04-23 1355 Czytano:3159 razy » Przeczytaj artykuł
562  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego...
2010-04-23 1350 Czytano:3225 razy » Przeczytaj artykuł
563  Budowa bieżni ze skocznią
budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą w Nowych Piekutach...
2010-03-26 1437 Czytano:3497 razy » Przeczytaj artykuł
564  Budowa kompleksu sportowego w Nowych Piekutach
Budowa kompleksu sportowego w Nowych Piekutach ORLIK 2012...
2010-03-26 1307 Czytano:4174 razy » Przeczytaj artykuł
565  Wybór oferty na dostawę paliw
Wybór oferty na dostawę paliw w 2010 r....
2009-12-16 1047 Czytano:4038 razy » Przeczytaj artykuł
566  Zawiadomienie o wyborze oferty
Wybór oferty na zakup obiadów...
2009-12-15 1116 Czytano:4245 razy » Przeczytaj artykuł
567  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego i etyliny w 2010 roku...
2009-11-30 1459 Czytano:4008 razy » Przeczytaj artykuł
568  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych...
2009-11-26 1432 Czytano:3824 razy » Przeczytaj artykuł
569  Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego...
2009-11-10 1500 Czytano:3343 razy » Przeczytaj artykuł
570  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł.
Przetarg na zciągnięcie kredytu...
2009-10-28 1459 Czytano:6240 razy » Przeczytaj artykuł
571  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na SUW w Wierzbowiżnie...
2009-10-13 1309 Czytano:3378 razy » Przeczytaj artykuł
572  Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowizna oraz budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nowe Piekuty
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowizna oraz budowa indywidualnych oczyszcza...
2009-09-11 1030 Czytano:5087 razy » Przeczytaj artykuł
573  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. ...
2009-09-08 1137 Czytano:3666 razy » Przeczytaj artykuł
574  Przetarg na wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół
Wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół...
2009-07-01 1543 Czytano:3764 razy » Przeczytaj artykuł
575  Wybór oferty na budowę linii napowietrznych
Wybór oferty na budowę linii napowietrznych oświetlenia ulicznego...
2009-06-30 0730 Czytano:3550 razy » Przeczytaj artykuł
576  Wybór oferty na budowę miejsc postojowych
Wybór oferty na budowę miejsc postojowych przy O. Z....
2009-06-30 0724 Czytano:3617 razy » Przeczytaj artykuł
577  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego...
2009-06-18 0919 Czytano:3749 razy » Przeczytaj artykuł
578  Przetarg na dowożenie uczniów
Dowożenie uczniów...
2009-06-10 1450 Czytano:3641 razy » Przeczytaj artykuł
579  Wykonanie projektu budowlanego na przebudowe mostu
Wykonanie projektu budowlanego...
2009-06-10 1446 Czytano:3635 razy » Przeczytaj artykuł
580  Wybór oferty na dostawę węgla kamiennego
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę wegla...
2009-06-10 1329 Czytano:3568 razy » Przeczytaj artykuł
581  Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego
Budowa oświetlenia ulicznego...
2009-05-28 1537 Czytano:3421 razy » Przeczytaj artykuł
582  Budowa miejsc postojowych przy Ośrodkach Zdrowia
Budowa miejsc postojowych przy O.Z....
2009-05-28 1520 Czytano:3406 razy » Przeczytaj artykuł
583  Wybór oferty na rozbudowę remizy OSP w Nowych Piekutach
Wybór oferty na rozbudowę remizy OSP...
2009-05-21 1357 Czytano:3695 razy » Przeczytaj artykuł
584  Wybór oferty na budowę budowę Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa
Wybór oferty na budowę Izby tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach...
2009-05-21 1347 Czytano:3631 razy » Przeczytaj artykuł
585  Zakup węgla kamiennego
Zakup węgla kamiennego na sezon 2009/10...
2009-05-19 1051 Czytano:3507 razy » Przeczytaj artykuł
586  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2009-05-14 0953 Czytano:3965 razy » Przeczytaj artykuł
587  Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Stokowisko...
2009-05-13 1208 Czytano:3654 razy » Przeczytaj artykuł
588  Postanowienie
Postanowienie...
2009-05-04 1113 Czytano:3922 razy » Przeczytaj artykuł
589  Druki do pobrania
Druki:
ZUS Rp-8
ZUS Rp-9
Wniosek o udzielenie informacji publicznej...
2009-04-24 0933 Czytano:4322 razy » Przeczytaj artykuł
590  Budowa Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa
Budowa Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach...
2009-04-17 1134 Czytano:9788 razy » Przeczytaj artykuł
591  Zawiadomienie o wyborze oferty
Wybór oferty na przebudowę mostu...
2009-04-14 1343 Czytano:3857 razy » Przeczytaj artykuł
592  Zamierzenia inwestycyjne w 2009 roku
Zamierzenia inwestycyjne w 2009 r....
2009-04-07 1300 Czytano:5553 razy » Przeczytaj artykuł
593  Zamierzenia inwestycyjne w 2009 roku
Zamierzenia inwestycyjne w 2009r....
2009-04-07 1250 Czytano:4011 razy » Przeczytaj artykuł
594  Obwieszczenie
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania...
2009-04-03 1430 Czytano:3852 razy » Przeczytaj artykuł
595  Przetarg na profilowanie dróg
Przetarg na profilowanie dróg równiarką...
2009-03-25 1227 Czytano:3872 razy » Przeczytaj artykuł
596  Sposoby likwidacji zagrożeń stwarzanych przez owady latające
Sposoby likwidacji zagrożeń stwarzanych przez owady latające

...
2009-03-18 1221 Czytano:4391 razy » Przeczytaj artykuł
597  Przebudowa mostu na rzece Tłoczewka w m. Stare Żochy
Przebudowa mostu w miejscowości Stare Żochy...
2009-03-10 1515 Czytano:3808 razy » Przeczytaj artykuł
598  Wybór oferty na remont dróg gminnych pospółką i piaskiem
Zawiadomienie o wyborze oferty...
2009-03-05 1024 Czytano:3932 razy » Przeczytaj artykuł
599  Wybór oferty na przebudowę dróg: Krasowo Wielkie - Chojanki, ul. słonecznej i Polnej oraz drogi nr 107625B - ul. Spokojna
Wybór oferty na Schetynówki...
2009-03-05 1020 Czytano:3879 razy » Przeczytaj artykuł
600  Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem
Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem....
2009-02-18 1538 Czytano:4101 razy » Przeczytaj artykuł
601  Przebudowa dróg gminnych w m. J. Dąbrowa i J. Jankowce
Przebudowa dróg gminnych w m. J. Dąbrowa i J. Jankowce...
2009-02-06 1725 Czytano:3768 razy » Przeczytaj artykuł
602  Przebudowa dróg gminnych: Kr. Wielkie, Spokojna, ul. Słoneczna i Polna
Przebudowa dróg gminnych: Kr. Wielkie - Chojanki, Spokojna, ul. Słoneczna i Polna...
2009-02-06 1654 Czytano:3936 razy » Przeczytaj artykuł
603  Przetarg na wykonanie dokumentacji
Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej...
2009-02-05 1126 Czytano:3801 razy » Przeczytaj artykuł
604  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenire...
2009-02-04 1248 Czytano:4003 razy » Przeczytaj artykuł
605  Postanowienie
Postanowienie...
2009-01-23 1009 Czytano:3980 razy » Przeczytaj artykuł
606  Decyzja środowiskowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach...
2009-01-21 1430 Czytano:5787 razy » Przeczytaj artykuł
607  Obwieszczenie
Wszczęcie posytępowania...
2009-01-07 1513 Czytano:3906 razy » Przeczytaj artykuł
608  Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór oferty na materiały kancelaryjne...
2008-12-16 1324 Czytano:4483 razy » Przeczytaj artykuł
609  Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór oferty na zakup obiadów...
2008-12-16 1320 Czytano:4484 razy » Przeczytaj artykuł
610  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Unieważnienie przetargu na zakup oleju nepędowego...
2008-12-10 1323 Czytano:4370 razy » Przeczytaj artykuł
611  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego w 2009 r....
2008-12-10 1209 Czytano:4218 razy » Przeczytaj artykuł
612  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów...
2008-11-28 1331 Czytano:4148 razy » Przeczytaj artykuł
613  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego w 2009 r....
2008-11-27 1036 Czytano:4524 razy » Przeczytaj artykuł
614  Zakup materiałów kancelaryjnych
Zakup materiałów kancelaryjnych na 2009 r....
2008-11-27 1012 Czytano:4448 razy » Przeczytaj artykuł
615  Przetarg na odśnieżanie
Ogłoszenie o zamówieniu...
2008-11-03 0948 Czytano:4100 razy » Przeczytaj artykuł
616  Ogłoszenie o wyborze oferty
wybór oferty na kredyt...
2008-10-21 1317 Czytano:3920 razy » Przeczytaj artykuł
617  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania...
2008-10-06 1242 Czytano:4244 razy » Przeczytaj artykuł
618  Przetarg na likwidację wysypisk
Przetarg na likwidację wysypisk...
2008-09-19 1325 Czytano:4129 razy » Przeczytaj artykuł
619  Ogłoszenie o przetargu
Przetarg na zaciągnięcie kredytu bankowego...
2008-09-17 1449 Czytano:4271 razy » Przeczytaj artykuł
620  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie postepowania...
2008-09-12 1448 Czytano:4101 razy » Przeczytaj artykuł
621  Ogłoszenie
Ogłoszenie...
2008-09-04 1020 Czytano:4261 razy » Przeczytaj artykuł
622  wybór oferty
wybór oferty...
2008-09-01 1133 Czytano:4177 razy » Przeczytaj artykuł
623  Ogłoszenie
Ogłoszenie...
2008-08-22 1038 Czytano:4120 razy » Przeczytaj artykuł
624  Docieplenie i wykonanie elewacji na budynku OZ w Jabłoni Kościelnej
Docieplenie i wykonanie elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej...
2008-08-21 1419 Czytano:4118 razy » Przeczytaj artykuł
625  Wykonanie dokumentacji projektowej
Wykonanie dokumentacji projektowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków...
2008-08-13 1108 Czytano:3952 razy » Przeczytaj artykuł
626  zawiadomienie o wyborze oferty przebudowa dachu OZ Łopienie Jeże
IK.341-8/08 Nowe Piekuty, 2008-07-25 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ ...
2008-07-25 1357 Czytano:3815 razy » Przeczytaj artykuł
627  zawiadomienie o wyborze oferty - orlik 2012
Nowe Piekuty 2008-07-17

IK.341-4/1/08


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

...
2008-07-17 1539 Czytano:4415 razy » Przeczytaj artykuł
628  przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłon Jankowce
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłoń Jankowce...
2008-07-08 1358 Czytano:4025 razy » Przeczytaj artykuł
629  Przebudowa mostu
Przebudowa mostu w miejscowości Żochy Stare...
2008-07-08 1008 Czytano:3900 razy » Przeczytaj artykuł
630  Przebudowa więźby dachowej w O Z Łopienie J.
Przebudowa więźby dachowej na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łopienie Jeże...
2008-07-03 1459 Czytano:4431 razy » Przeczytaj artykuł
631  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu na przebudowę mostu na rzece Tłóczewka...
2008-06-30 1424 Czytano:4111 razy » Przeczytaj artykuł
632  Zakup oleju opałowego
zakup oleju opałowego...
2008-06-24 1336 Czytano:4093 razy » Przeczytaj artykuł
633  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu...
2008-06-24 1156 Czytano:4417 razy » Przeczytaj artykuł
634  Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Koscielnej
Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Kościelnej w ramach programu 'Moje boisko ORLIK 2012'0...
2008-06-20 1546 Czytano:4081 razy » Przeczytaj artykuł
635  zakup oleju opałowego
Zakup oleju opaqłowego...
2008-06-12 1408 Czytano:4256 razy » Przeczytaj artykuł
636  Dowożenie uczniów
Dowożenie uczniów ...
2008-06-12 1029 Czytano:4007 razy » Przeczytaj artykuł
637  Dostawy węgla kamiennego
Dostawy węgla kamiennego...
2008-06-10 1319 Czytano:4147 razy » Przeczytaj artykuł
638  Przebudowa mostu
Przebudowa mostu w miejscowości Żochy Stare...
2008-06-05 1329 Czytano:4150 razy » Przeczytaj artykuł
639  Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Koscielnej
Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Kościelnej w ramach programu 'Moje boisko Orlik 2012'0...
2008-05-30 1419 Czytano:4028 razy » Przeczytaj artykuł
640  Ogłoszenie o wyborze oferty
ogłoszenie o wyborze oferty...
2008-04-29 1001 Czytano:4317 razy » Przeczytaj artykuł
641  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nowe Piekuty 28.02.2008 r.Wójt Gminy
Nowe Piekuty


Wykaz
Nieruchomości przeznaczony...
2008-03-05 1004 Czytano:4680 razy » Przeczytaj artykuł
642  Równanie i profilowanie dróg gminnych
Równanie i profilowanie dróg gminnych....
2008-03-04 1254 Czytano:4477 razy » Przeczytaj artykuł
643  Samoobrona
System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności...
2008-02-19 0910 Czytano:5285 razy » Przeczytaj artykuł
644  Szkolenie medyczne
Szkolenie medyczne...
2007-12-11 1128 Czytano:5112 razy » Przeczytaj artykuł
645  Materiały kancelaryjne
Zakup materiałów kancelaryjnych...
2007-12-06 1518 Czytano:6352 razy » Przeczytaj artykuł
646  Zakup obiadów do stołówek Szkolnych
zakup obiadów do stołówek szkolnych w 2008r....
2007-11-30 1352 Czytano:5310 razy » Przeczytaj artykuł
647  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty....
2007-11-22 1340 Czytano:5289 razy » Przeczytaj artykuł