A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Zakup sprzętu do ćwiczeń
» Bilans budżetu za 2019r.
» Bilans jednostki budżetowej za 2019r. -Urząd Gminy
» Bilans jednostki budżetowej za 2019r. -Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 674
Nazwa Urząd Gminy Nowe Piekuty
Rodzaj Gmina Wiejska
Adres Nowe Piekuty ul.Główna 8
Kod 18-212
Telefon 86 4769520
Fax 86 4769522
Liczba Mieszkańców 4 289
E-mail » urzad@nowepiekuty.pl
www - bip » www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl
Wójt Gminy Marek Kaczyński
Tel: 86 4769520
Fax: 86 4769522
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl
Z-ca Wójta Sekretarz Ewa Pruszyńska
Tel: 86 4769520
Fax: 86 4769522
e-mail: e.pruszynska@nowepiekuty.pl
Skarbnik Gminy Anna Kunicka
Tel: 86 4769520
Fax: 86 4769522
e-mail: nowe-piekuty@bl.jst.net.pl
Przewodniczący Rady Gminy Artur Żochowski
Tel: 86 4769520
Fax: 86 4769522
e-mail: rada3@poczta.onet.pl
1  Raport o Stanie Gminy Nowe Piekuty za rok 2019
Przeprowadzenie debaty

Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której będz...
2020-05-29 1321 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
2  Modernizacja drogi gminnej w obrębie miejscowości Łopienie-Szelągi
Modernizacja drogi gminnej w obrębie miejscowości Łopienie-Szelągi...
2020-05-21 1444 Czytano:141 razy » Przeczytaj artykuł
3  Inspektor nadzoru
Inspektor nadzoru na instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej w gminie Nowe ...
2020-04-23 1333 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
4  Przebudowa drogi gminnej Nr 156085B w m. Lendowo-Budy
Przebudowa drogi gminnej Nr 156085B w m. Lendowo-Budy...
2020-04-21 1417 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy ...
2020-02-24 0929 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyc...
2020-02-24 0928 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
7  Plan zamówień publicznych
Plan zamówień publicznych pow. 30 tys. euro na 2020 rok...
2020-02-04 0925 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
8  Odbiór i utylizacja azbestu
Odbiór i utylizacja azbestu z terenu gminy Nowe Piekuty...
2020-01-31 1348 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zakup węgla
Zakup węgla do kotłowni ...
2019-08-01 1320 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na ogrodzenie przydrożnych krzyży i ułożenie kostki...
2019-05-24 1448 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE Nr 5/209 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
ZARZĄDZENIE Nr 5/209 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy...
2019-03-21 0950 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
12  Rekrutacja 2019/2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach ogłasza nabór do Punk...
2019-02-15 1157 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
13  Remont dróg gminnych pospółką
Remont dróg gminnych pospółką...
2019-01-28 1433 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
14  Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert...
2018-09-25 1317 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe...
2018-09-12 1127 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
16  Przebudowa drogi gminnej
Przebudowa drogi gminnej we wsi Jabłoń Markowięta...
2018-08-02 1326 Czytano:979 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia placu przy remizie OSP Skłody Borowe

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia placu przy remizie OSP Skłody Borowe ...
2018-07-18 1000 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
18  Rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych...
2018-05-29 1129 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
19  Protokół z posiedzenia komisji do spraw rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach na rok szkolny 2018/2019
Protokół z posiedzenia komisji do spraw rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego „Wesoły Pro...
2018-03-22 1329 Czytano:1107 razy » Przeczytaj artykuł
20  informacja w sprawie podatku od nieruch., rol. i leś.
informacja w sprawie podatku od nieruch., rol. i leś....
2018-01-08 1254 Czytano:1416 razy » Przeczytaj artykuł
21  dane o nieruchomościach
dane o nieruchomościach...
2018-01-08 1251 Czytano:1325 razy » Przeczytaj artykuł
22  Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek leśny...
2018-01-08 1250 Czytano:1181 razy » Przeczytaj artykuł
23  Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek rolny...
2018-01-08 1249 Czytano:1216 razy » Przeczytaj artykuł
24  Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości...
2018-01-08 1246 Czytano:1332 razy » Przeczytaj artykuł
25  Konserwacja sprzętu oraz oprogramowania
Konserwacja sprzętu oraz oprogramowania...
2016-12-08 1148 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zakup ciągnika
Zakup ciągnika...
2016-11-23 1410 Czytano:1238 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zawiadomienie Starosty Wsokomazowieckiego
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na...
2016-08-26 1340 Czytano:1365 razy » Przeczytaj artykuł
28  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2015-11-30 1307 Czytano:2500 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla OSP Nowe Piekuty...
2015-05-08 1157 Czytano:2493 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-05-08 1143 Czytano:2188 razy » Przeczytaj artykuł
31  Ogłoszenie o rokowaniach
Ogłoszenie o rokowaniach...
2015-01-05 1317 Czytano:2316 razy » Przeczytaj artykuł
32  Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół
Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-08-06 1356 Czytano:3029 razy » Przeczytaj artykuł
33  Dostawy energii elektrycznej
Dostawy energii elektrycznej do obiektów w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2015 r....
2013-10-02 1359 Czytano:3279 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na zakup oleju opałowego...
2013-10-01 1107 Czytano:3059 razy » Przeczytaj artykuł
35  Ogłoszenie
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na świadczenie opieki medycznej z zakresu podstawowej opie...
2013-02-22 0905 Czytano:3472 razy » Przeczytaj artykuł
36  Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych
odśnieżanie dróg gminnych...
2012-10-17 0806 Czytano:3669 razy » Przeczytaj artykuł
37  Udzielenie kredytu
Udzielenie kredytu długoterminowego...
2012-09-13 1015 Czytano:3481 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2012-06-08 0916 Czytano:3408 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków...
2012-06-04 1213 Czytano:3477 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na czyszczenie stawu...
2011-10-24 1522 Czytano:3858 razy » Przeczytaj artykuł
41  Przetarg na zakup oleju opałowegp
Przetarg na zakup oleju opałowegp...
2011-08-22 1113 Czytano:3700 razy » Przeczytaj artykuł
42  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYCH PIEKUTACH...
2011-07-26 1515 Czytano:3935 razy » Przeczytaj artykuł
43  Decyzja środowiskowa
Decyzja środowiskowa...
2011-01-12 1050 Czytano:4142 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na konserwację dźwigu...
2010-11-30 1141 Czytano:4404 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont świetl...
2010-11-16 1521 Czytano:4481 razy » Przeczytaj artykuł
46  Wybór oferty na dostawę węgla kamiennego
Wybór oferty na dostawy węgla kamiennego...
2010-07-06 1106 Czytano:4587 razy » Przeczytaj artykuł
47  OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dowożenie uczniów
Przetarg na dowożenie uczniów...
2010-06-22 1225 Czytano:4640 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu na budowę ośrodka rekreacji w Jabłoni Kościelnej...
2010-06-15 1429 Czytano:4683 razy » Przeczytaj artykuł
49  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie postępowania na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutnią kulą w Nowy...
2010-05-05 1057 Czytano:4708 razy » Przeczytaj artykuł
50  Wybór oferty na dowożenie
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowozenie...
2009-06-30 1119 Czytano:5307 razy » Przeczytaj artykuł
51  Rozbudowa remizy OSP w Nowych Piekutach
Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Piekutach...
2009-04-17 1322 Czytano:5561 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania...
2009-04-09 1403 Czytano:5836 razy » Przeczytaj artykuł
53  Wybór oferty na przebudowę dróg w m. J. Jankowce i J. Dąbrowa
Zawiadomienie o wyborze oferty...
2009-03-05 1014 Czytano:5348 razy » Przeczytaj artykuł
54  Wybór oferty na przebudowę dróg Hodyszewo - Jośki oraz Hodyszewo Ferma
Wybór oferty...
2009-02-27 0951 Czytano:5417 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zawiadomienie o wyborze oferty na oczyszczalnie
Wybór oferty na oczyszczalnie...
2009-02-06 1316 Czytano:5866 razy » Przeczytaj artykuł
56  Przetarg
Przebudowa dróg gminnych...
2009-01-26 1524 Czytano:5602 razy » Przeczytaj artykuł
57  Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór oferty na dostawę paliw...
2008-12-22 1405 Czytano:5617 razy » Przeczytaj artykuł
58  Remont dróg gminnych żwirem i piaskiem
Przetarg na remont dróg gminnych żwirem i piaskiem...
2008-04-04 1416 Czytano:6488 razy » Przeczytaj artykuł
59  Pracownicy OPS
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
 
KIEROWNIK
GŁÓWNY KSIĘGOWY/pół etatu/
PRACOWNIK SOC...
2005-03-25 1048 Czytano:5109 razy » Przeczytaj artykuł
60  Ochrona ludności i sprawy obronne
Sprawy prowadzi inspektor Jan Rzymski...
2005-03-23 1234 Czytano:9933 razy » Przeczytaj artykuł
61  Informacja o Urzędzie Gminy
Informacja dotycząca struktury Urzędu Gminy


Kierownikiem Urzędu Gminy Nowe Piekuty jest ...
2005-03-18 0805 Czytano:7052 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XIV/54/04

Uchwała Nr XIV/54/04
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 2 marca 2004 r.
w sprawie szcze...
2004-03-12 1252 Czytano:12919 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zakup sprzętu do ćwiczeń
Zakup sprzętu do ćwiczeń rekreacyjnych...
2020-06-02 1205 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
64  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Pi...
2020-03-17 1549 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
65  Budowa miejsca rekreacji
Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jabłoń Piotrowce...
2020-02-13 1245 Czytano:671 razy » Przeczytaj artykuł
66  XII Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty
XII Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty...
2020-01-23 1152 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
67  Informacje przekazywane osobom fizycznym podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez organ publiczny będący administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych w ramach wykonywania zadań publicznych...
2020-01-20 1237 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
68  „AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY NOWE PIEKUTY”
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Nowe Piekuty zawiadamia:
Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 usta...
2019-12-23 1220 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zakup paliw
zakup oleju napędowego w ilości 12 tys. litrów oraz benzyny Pb 95 w ilości 1 tys. litrów do sam...
2019-12-09 1045 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zakup energii elelktrycznej
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Nowe Piekuty i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Pie...
2019-11-15 1213 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
71  Odbiór odpadów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Nowe Piekuty
...
2019-11-13 1335 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
72  Dostawa energi elektrycznej
Dostawa energii elektrycznej
dla potrzeb Gminy Nowe Piekuty i jednostek organizacyjnych Gminy Now...
2019-11-07 1548 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
73  Odbiór odpadów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2019-11-05 1524 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
74  Odbiór odpadów
Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2019-10-25 1443 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
75  Sprzedaż samochodu marki Żuk
Sprzedaż samochodu marki Żuk z OSP Kostry Noski...
2019-10-08 1007 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
76  Sprzedaż samochodu marki Żuk
Sprzedaż samochodu marki Żuk z OSP Kostry Noski...
2019-10-08 1006 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
77  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowe Piekuty
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowe Piekuty ...
2019-09-23 1030 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania Zastępcy Wójta

treść zar...
2019-09-06 1307 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
79  Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło
Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło...
2019-08-23 1349 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I p...
2019-08-23 0747 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających si...
2019-07-30 0936 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok...
2019-07-30 0933 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
83  Utworzenie miejsc rekreacji
Utworzenie miejsc rekreacji w miejscowościach: Jabłoń-Spały, Jabłoń-Zambrowizna, Jabłoń-Mark...
2019-07-03 1315 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
84  Modernizacja drogi dojazdowej do pól
Modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 107642B Jabłoń-Dąbrowa - Jabłoń-Spały...
2019-06-21 1451 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłoń Jankowce...
2019-06-14 1545 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
86  Usługa dowożenia uczniów do szkół
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu trzema autobusami Wykonawcy usługi...
2019-06-10 1502 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
87  Remont i przebudowa dróg gminnych
„Remont drogi gminnej Nr 107611B na odc. od miejscowości Kostry-Litwa do drogi powiatowej Nr 2108...
2019-06-07 1634 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
88  ”Przebudowa mostów w miejscowościach: Kostry Litwa i Nowe Rzepki”
”Przebudowa mostów w miejscowościach: Kostry Litwa i Nowe Rzepki”...
2019-06-07 1522 Czytano:1947 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na usługę oczyszczenia i odmulenia stawów...
2019-05-22 1526 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zakup pelletu do kotłowni
Zakup pelletu do kotłowni szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2019-04-24 1241 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
91  Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Społecznej - 29 kwietnia 2019 roku
O g ł o s z e n i e

W dniu 29 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej....
2019-04-19 1253 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
92  Ogłoszenie - VI sesja Rady Gminy Nowe Piekuty- 30 kwietnia 2019 roku
O g ł o s z e n i e

W dniu 30 kwietnia 2019 roku odbędzie się VI sesja Rady Gminy Nowe Pieku...
2019-04-19 1007 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
93  Piąta sesja Rady gminy Nowe Piekuty
https://www.youtube.com/watch?v=dtFPDiLW5AQ...
2019-04-12 0853 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
94  Czwarta Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty
https://www.youtube.com/watch?v=UPOvxCoXnNk...
2019-04-12 0148 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
95  Ogłoszenie - V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 22 marca 2019 r.
O g ł o s z e n i e


W dniu 22 marca 2019 roku odbędzie s...
2019-03-18 1143 Czytano:548 razy » Przeczytaj artykuł
96  O g ł o s z e n i e - wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy - 9 marca 2019 roku
O g ł o s z e n i e

W dniu 9 marca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisj...
2019-03-05 1157 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
97  Ogrodzenie stawu
Ogrodzenie stawu w miejscowości Jabłoń Zambrowizna...
2019-02-01 1137 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
98  „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Nowe Piekuty poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody Wierzbowizna i Nowe Piekuty”
„Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Nowe Piekuty poprzez budowę instalacji f...
2019-01-31 1305 Czytano:1210 razy » Przeczytaj artykuł
99  O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
O g ł o s z e n i e

W dniu 18 stycznia 2019 roku odbędzie si...
2019-01-15 0942 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na ustawienie tablic 'Przystanek autobusowy'...
2018-11-26 1316 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
101  Pierwsza Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 22.11.2018 r.
Transmisja Pierwszej Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty - 22.11.2018 r.
https://www.youtube.com/watch?v...
2018-11-20 0919 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
102  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Nowe Piekuty
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierws...
2018-11-15 1214 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zagospodarowanie funkcjonalne fragmentu terenu
Zagospodarowanie funkcjonalne fragmentu terenu przy ul. Głównej w Nowych Piekutach...
2018-10-30 1448 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
104  Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowe Piekuty
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowe Piekuty...
2018-09-19 0901 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
105  Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Piekuty....
2018-09-12 1355 Czytano:961 razy » Przeczytaj artykuł
106  ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko:
Bibliotekarz – animator kultury
w Gminnym Ośro...
2018-09-04 1703 Czytano:917 razy » Przeczytaj artykuł
107  Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Piekuty....
2018-09-03 1407 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
108  Dowożenie niepełnosprawnych
Dowożenie niepełnosprawnych...
2018-08-24 1247 Czytano:917 razy » Przeczytaj artykuł
109  Dokumentacja na przebudowę mostu
Dokumentacja na przebudowę mostu w miejscowości Nowe Rzepki...
2018-08-07 1503 Czytano:983 razy » Przeczytaj artykuł
110  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYCH PIEKUTACH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
...
2018-08-03 1316 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup pelletu drzewnego wraz z dostawą do kotłowni szkół na ...
2018-07-26 1151 Czytano:876 razy » Przeczytaj artykuł
112  Sprzedaż stolarki okiennej
Sprzedaż stolarki okiennej z PCV z demontażu remontowanej szkoły w Nowych Piekutach...
2018-07-23 1512 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
113  Zakup pelletu drzewnego
Zakup pelletu drzewnego do szkół na terenie gminy...
2018-06-18 0931 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
114  Dowożenie uczniów do szkół
Świadczenie usługi w zakresie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach oraz ...
2018-06-11 1406 Czytano:1058 razy » Przeczytaj artykuł
115  Przetarg na zakupk koparko-ładowarki
Przetarg na zakupk koparko-ładowarki na podwoziu kołowym...
2018-05-21 1124 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
116  Rewitalizacja zabytkowych nagrobków
Rewitalizacja zabytkowych nagrobków na terenie gminy Nowe Piekuty...
2018-05-18 1128 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zakup opału
Zakup węgla kamiennego kostki oraz groszku...
2018-05-08 1320 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
118  Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru przy zadaniu pod nazwą:
„Rewitalizacja przestrzeni p...
2018-04-30 1306 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
119  Remont i modernizacja dróg gminnych
„Remont dróg gminnych pospółką drogową, modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 107626B Kras...
2018-03-23 1443 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
120  Przebudowa i remont Pomnika Armii Krajowej w Nowych Piekutach
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu i utworzenie miejsca pamięc...
2018-03-07 1534 Czytano:1363 razy » Przeczytaj artykuł
121  Pełnienie nadzoru archeologicznego
Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie badań ar...
2018-02-27 1455 Czytano:1089 razy » Przeczytaj artykuł
122  Przebudowa i remont części pomieszczeń w GOK
„Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku usługowego w celu dostosowania ich do pełnie...
2018-02-12 1300 Czytano:1626 razy » Przeczytaj artykuł
123  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartosci powyżej 30 tys. euro
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartosci powyżej 30 tys. euro Gminy Nowe Pi...
2018-01-10 1038 Czytano:1355 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowych Piekutach
Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowych Piekutach w kadencji 2016 - 2020...
2018-01-08 1738 Czytano:1739 razy » Przeczytaj artykuł
125  Budowa i przebudowa dróg gminnych
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardu lokalnej sieci drogowej oraz zwiększenie atr...
2018-01-08 1522 Czytano:1343 razy » Przeczytaj artykuł
126  Zawiadomienia
Zawiadomienia...
2016-12-19 0918 Czytano:1015 razy » Przeczytaj artykuł
127  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-12-13 0723 Czytano:1026 razy » Przeczytaj artykuł
128  Zawiadomienia
Zawiadomienia...
2016-12-08 1302 Czytano:1069 razy » Przeczytaj artykuł
129  Pełnienie funkcji ABI
Pełnienie funkcji ABI w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty...
2016-12-08 1138 Czytano:1177 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zakup ciągnika
Zakup ciągnika...
2016-12-02 1048 Czytano:1074 razy » Przeczytaj artykuł
131  Konserwacja sygnalizacji alarmowej
Konserwacja sygnalizacji alarmowej...
2016-11-30 1324 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
132  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2016-11-25 1041 Czytano:1094 razy » Przeczytaj artykuł
133  Zakup równiarki drogowej
Zakup równiarki drogowej...
2016-11-23 1509 Czytano:1168 razy » Przeczytaj artykuł
134  Zakup przyczepy ciągnikowej
Zakup przyczepy ciągnikowej...
2016-11-23 1412 Czytano:1438 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zaproszenie do złożenia oferty na remont dróg gminnych
Zaproszenie do złożenia oferty na remont dróg gminnych pospółką...
2016-11-21 1438 Czytano:1199 razy » Przeczytaj artykuł
136  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-11-21 1259 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
137  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2016-11-21 1257 Czytano:1092 razy » Przeczytaj artykuł
138  Zaproszenie do złożenia oferty na BIP
Zaproszenie do złożenia oferty na BIP...
2016-11-18 0925 Czytano:1235 razy » Przeczytaj artykuł
139  Zaproszenie do złożenia oferty na administrowanie systemów informatycznych
Zaproszenie do złożenia oferty na administrowanie systemów informatycznych...
2016-11-16 1404 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
140  Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji ABI
Pełnienie funkcji administratora ABI...
2016-11-16 1400 Czytano:1072 razy » Przeczytaj artykuł
141  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-10-07 1151 Czytano:1064 razy » Przeczytaj artykuł
142  zawiadomienie o wydaniu postanowienia
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2016-09-28 1341 Czytano:1119 razy » Przeczytaj artykuł
143  Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości...
2016-09-28 1129 Czytano:1183 razy » Przeczytaj artykuł
144  przetarg na sprzedaż nieruchomości
...
2016-09-26 1231 Czytano:1110 razy » Przeczytaj artykuł
145  obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego...
2016-09-21 0727 Czytano:1212 razy » Przeczytaj artykuł
146  obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego...
2016-09-20 0819 Czytano:1190 razy » Przeczytaj artykuł
147  Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika
Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika...
2016-09-16 1038 Czytano:1073 razy » Przeczytaj artykuł
148  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 1 września 2016 r.

IK. 6220.4.2016

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1...
2016-09-02 1128 Czytano:1263 razy » Przeczytaj artykuł
149  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2016-08-30 1327 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
150  Rozbudowa sal gimnastycznych
Rozbudowa sal gimnastycznych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2016-08-23 1309 Czytano:1619 razy » Przeczytaj artykuł
151  zawiadomienie
Nowe Piekuty 17 sierpnia 2016r.


IK. 6733.4.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10...
2016-08-17 1433 Czytano:1332 razy » Przeczytaj artykuł
152  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2016-08-17 1428 Czytano:1278 razy » Przeczytaj artykuł
153  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-08-05 0854 Czytano:1337 razy » Przeczytaj artykuł
154  Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty...
2016-08-04 1035 Czytano:1278 razy » Przeczytaj artykuł
155  Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-07-29 0847 Czytano:1293 razy » Przeczytaj artykuł
156  Zakup opału
Zakup opału do obiektów komunalnych...
2016-07-27 1405 Czytano:1205 razy » Przeczytaj artykuł
157  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 22 lipca 2016r.

IK. 6733.4.2016


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2016-07-22 1053 Czytano:1299 razy » Przeczytaj artykuł
158  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 7 lipca 2016 r.


IK. 6220.5.2016


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1...
2016-07-07 0753 Czytano:1434 razy » Przeczytaj artykuł
159  Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Kostrach Noskach
Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Kostrach Noskach...
2016-06-30 1233 Czytano:1446 razy » Przeczytaj artykuł
160  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2016-06-29 1413 Czytano:1149 razy » Przeczytaj artykuł
161  ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy N...
2016-06-20 0925 Czytano:1233 razy » Przeczytaj artykuł
162  Dowożenie uczniów do szkół
Dowożenie uczniów do szkół...
2016-06-16 1452 Czytano:1234 razy » Przeczytaj artykuł
163  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz ar...
2016-06-08 1131 Czytano:1230 razy » Przeczytaj artykuł
164  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 3 czerwca 2016 r.

IK. 6220.5.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2016-06-07 1139 Czytano:1255 razy » Przeczytaj artykuł
165  Przebudowa drogi gminnej
Przebudowa drogi gminnej Nr 107634B Łopienie-Zyski - Brzozowo-Panki...
2016-05-24 1359 Czytano:1367 razy » Przeczytaj artykuł
166  Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2016-05-18 0914 Czytano:1241 razy » Przeczytaj artykuł
167  Zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego
Zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego...
2016-05-17 1223 Czytano:1431 razy » Przeczytaj artykuł
168  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-05-09 1010 Czytano:1457 razy » Przeczytaj artykuł
169  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 25 kwietnia 2016 r.

IK. 6220.4.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
...
2016-04-25 1211 Czytano:1352 razy » Przeczytaj artykuł
170  Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Piekuty...
2016-04-14 1503 Czytano:1391 razy » Przeczytaj artykuł
171  Wykonanie dokumentacji projektowej
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację wodociągu gminnego oraz na budowę pr...
2016-04-05 0850 Czytano:1415 razy » Przeczytaj artykuł
172  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-03-23 1518 Czytano:1514 razy » Przeczytaj artykuł
173  Obwieszczenia
Obwieszczenia ...
2016-03-22 0848 Czytano:1353 razy » Przeczytaj artykuł
174  Poradnik postepowania mieszkańców w sytuacjach kryzysowych
Poradnik postepowania mieszkańców w sytuacjach kryzysowych...
2016-03-14 1519 Czytano:1453 razy » Przeczytaj artykuł
175  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-03-11 1344 Czytano:1252 razy » Przeczytaj artykuł
176  Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika
Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika...
2016-03-09 1237 Czytano:1383 razy » Przeczytaj artykuł
177  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 2 marca 2016 r.


IK. 6220.3.2015


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § ...
2016-03-02 1423 Czytano:1375 razy » Przeczytaj artykuł
178  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 2 marca 2016 r.


IK. 6220.2.2016


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1...
2016-03-02 1422 Czytano:1341 razy » Przeczytaj artykuł
179  zawiadomienie
Nowe Piekuty 29 luty 2016r.

IK. 6733.1.2016


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


...
2016-03-01 0826 Czytano:1322 razy » Przeczytaj artykuł
180  Remont dróg gminnych pospółką
Remont dróg gminnych pospółką ...
2016-02-25 0959 Czytano:1492 razy » Przeczytaj artykuł
181  Zakup ubrań ochronnych dla OSP
Zakup ubrań ochronnych dla OSP...
2016-02-25 0957 Czytano:1410 razy » Przeczytaj artykuł
182  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia...
2016-02-24 1250 Czytano:1272 razy » Przeczytaj artykuł
183  ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy N...
2016-02-23 0750 Czytano:1385 razy » Przeczytaj artykuł
184  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia...
2016-02-22 0929 Czytano:1338 razy » Przeczytaj artykuł
185  ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy N...
2016-02-15 1511 Czytano:1308 razy » Przeczytaj artykuł
186  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2016-02-11 1125 Czytano:1423 razy » Przeczytaj artykuł
187  Równanie i profilowanie dróg gminnych
Równanie i profilowanie dróg gminnych...
2016-02-04 0839 Czytano:1524 razy » Przeczytaj artykuł
188  Zakup wiat przystankowych
Zakup wiat przystankowych...
2016-02-04 0837 Czytano:1439 razy » Przeczytaj artykuł
189  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-01-29 1247 Czytano:1387 razy » Przeczytaj artykuł
190  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-01-29 1245 Czytano:1407 razy » Przeczytaj artykuł
191  Ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy Nowe Pieku...
2016-01-27 1450 Czytano:1427 razy » Przeczytaj artykuł
192  Informacja o liniach komunikacyjnych
Informacja o liniach komunikacyjnych na terenie gminy Nowe Piekuty...
2016-01-19 1356 Czytano:1450 razy » Przeczytaj artykuł
193  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2016-01-19 1352 Czytano:1454 razy » Przeczytaj artykuł
194  Ogłoszenie na zlecenie realizacji zadania publicznego
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2016-01-15 0858 Czytano:1493 razy » Przeczytaj artykuł
195  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na środki dla OSP...
2016-01-07 1501 Czytano:1561 razy » Przeczytaj artykuł
196  Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska...
2015-12-22 1351 Czytano:1713 razy » Przeczytaj artykuł
197  Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania...
2015-12-11 1427 Czytano:1777 razy » Przeczytaj artykuł
198  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty...
2015-12-02 1514 Czytano:1846 razy » Przeczytaj artykuł
199  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GOK
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GOK...
2015-11-30 1314 Czytano:1666 razy » Przeczytaj artykuł
200  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2015-11-30 1309 Czytano:1760 razy » Przeczytaj artykuł
201  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-11-30 1303 Czytano:1637 razy » Przeczytaj artykuł
202  Oferta realizacji zadania publicznego
Nowe Piekuty 2015-11-25
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o ...
2015-11-25 1518 Czytano:1502 razy » Przeczytaj artykuł
203  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty...
2015-11-23 1539 Czytano:1819 razy » Przeczytaj artykuł
204  Zakup paliwa
Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń gminnych...
2015-11-18 1331 Czytano:1698 razy » Przeczytaj artykuł
205  Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz
Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz...
2015-11-10 1341 Czytano:1761 razy » Przeczytaj artykuł
206  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-10-27 1525 Czytano:1572 razy » Przeczytaj artykuł
207  Plan wydawania i dystrybucji jodu
Plan wydawania i dystrybucji jodu...
2015-10-20 1453 Czytano:1746 razy » Przeczytaj artykuł
208  Zakup agregatów prądotwórczych
Zakup agregatów prądotwórczych...
2015-10-12 1352 Czytano:2107 razy » Przeczytaj artykuł
209  obwieszczenie
Nowe Piekuty 07.10.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie ...
2015-10-08 1324 Czytano:1606 razy » Przeczytaj artykuł
210  Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji ABI
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji ABI...
2015-10-08 0953 Czytano:1682 razy » Przeczytaj artykuł
211  Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz
Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz...
2015-10-06 1030 Czytano:1610 razy » Przeczytaj artykuł
212  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego do budynków gminnych...
2015-10-05 0829 Czytano:1503 razy » Przeczytaj artykuł
213  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-10-02 0834 Czytano:1759 razy » Przeczytaj artykuł
214  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2015-09-21 1244 Czytano:1772 razy » Przeczytaj artykuł
215  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 15.09.2015 r.


IK. 6220.9.2015


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1 K...
2015-09-15 1229 Czytano:1749 razy » Przeczytaj artykuł
216  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 01.09.2015 r.

IK. 6733.1.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 §...
2015-09-01 0751 Czytano:1772 razy » Przeczytaj artykuł
217  Obwieszczenie
Nowe Piekuty 28.08.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie...
2015-08-28 1351 Czytano:1707 razy » Przeczytaj artykuł
218  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-08-28 1350 Czytano:1721 razy » Przeczytaj artykuł
219  Zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej...
2015-08-21 1140 Czytano:1653 razy » Przeczytaj artykuł
220  Obwieszczenie, wystąpienia
Obwieszczenie, wystąpienia...
2015-08-20 1441 Czytano:1824 razy » Przeczytaj artykuł
221  Sprzedaż Żuka
Sprzedaż Żuka z OSP Skłody Borowe...
2015-08-12 1322 Czytano:1708 razy » Przeczytaj artykuł
222  Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację
Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację...
2015-08-10 1522 Czytano:1882 razy » Przeczytaj artykuł
223  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na dokumentację techniczną...
2015-07-31 0938 Czytano:1886 razy » Przeczytaj artykuł
224  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-07-22 1522 Czytano:1677 razy » Przeczytaj artykuł
225  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko ...
2015-07-17 1108 Czytano:1621 razy » Przeczytaj artykuł
226  Ogłoszenie - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Nowe Piekuty, 17.07.2015 r.

OGŁOSZENIE

o sporządzeniu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyj...
2015-07-17 1105 Czytano:1566 razy » Przeczytaj artykuł
227  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-07-06 1521 Czytano:1916 razy » Przeczytaj artykuł
228  Obwieszczenie

Nowe Piekuty 02.07.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawi...
2015-07-03 1411 Czytano:1642 razy » Przeczytaj artykuł
229  Sprzedaż Autobusu marki Autosan A0909
Sprzedaż Autobusu marki Autosan A0909...
2015-07-03 1129 Czytano:1841 razy » Przeczytaj artykuł
230  obwieszczenie

Nowe Piekuty 30.06.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawi...
2015-07-01 1237 Czytano:1657 razy » Przeczytaj artykuł
231  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-06-26 1322 Czytano:1651 razy » Przeczytaj artykuł
232  Zakup opału do szkół i obiektów komunalnych
Zakup opału do szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2015-06-19 1515 Czytano:1648 razy » Przeczytaj artykuł
233  Dowóz uczniów do szkół
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016...
2015-06-15 1324 Czytano:1854 razy » Przeczytaj artykuł
234  Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości...
2015-06-10 1021 Czytano:1709 razy » Przeczytaj artykuł
235  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jośki
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jośki wraz z utwardzeniem pobocza str. P...
2015-05-28 1537 Czytano:1813 razy » Przeczytaj artykuł
236  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-05-27 1319 Czytano:1526 razy » Przeczytaj artykuł
237  Obwieszczenie
Nowe Piekuty 25.05.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie ...
2015-05-26 1508 Czytano:1639 razy » Przeczytaj artykuł
238  Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 X 4 dla OSP Nowe Piekuty...
2015-05-25 1212 Czytano:1713 razy » Przeczytaj artykuł
239  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-05-21 1644 Czytano:1741 razy » Przeczytaj artykuł
240  Obwieszczenie Wójta
Obwieszczenie Wójta...
2015-05-21 1642 Czytano:1687 razy » Przeczytaj artykuł
241  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2015-05-21 1312 Czytano:1649 razy » Przeczytaj artykuł
242  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-05-21 1016 Czytano:1727 razy » Przeczytaj artykuł
243  Przebudowa drogi gminnej
Przebudowa drogi gminnej Nr 2663B Stokowisko - Korabie...
2015-05-21 0954 Czytano:1738 razy » Przeczytaj artykuł
244  analiza stanu gospodarki odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Piekuty za 2014 rok

1. Podsta...
2015-05-15 1356 Czytano:2050 razy » Przeczytaj artykuł
245  Zawiadomienia
Zawiadomienia...
2015-05-07 1515 Czytano:1696 razy » Przeczytaj artykuł
246  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-05-04 1507 Czytano:1742 razy » Przeczytaj artykuł
247  Obwieszczenia
Obwieszczenia...
2015-04-30 0734 Czytano:1646 razy » Przeczytaj artykuł
248  Ogłoszenie
Ogłoszenie...
2015-04-28 1412 Czytano:1680 razy » Przeczytaj artykuł
249  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-04-24 1511 Czytano:1733 razy » Przeczytaj artykuł
250  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia...
2015-04-22 0902 Czytano:1650 razy » Przeczytaj artykuł
251  Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-04-03 1007 Czytano:1644 razy » Przeczytaj artykuł
252  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-03-31 1351 Czytano:1656 razy » Przeczytaj artykuł
253  Zawiadomienia o wydaniu postanowień
Zawiadomienia o wydaniu postanowień...
2015-03-30 1320 Czytano:1630 razy » Przeczytaj artykuł
254  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 24.03.2015 r.

IK. 6220.4.2015


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

N...
2015-03-24 1024 Czytano:1603 razy » Przeczytaj artykuł
255  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-03-10 1455 Czytano:1583 razy » Przeczytaj artykuł
256  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-03-10 1453 Czytano:1613 razy » Przeczytaj artykuł
257  Ogłoszenie o rokowaniach
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości...
2015-03-10 1440 Czytano:2247 razy » Przeczytaj artykuł
258  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 05.03.2015 r.

IK. 6220.1.2015


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

N...
2015-03-05 1440 Czytano:1806 razy » Przeczytaj artykuł
259  ogłoszenie / obwieszczenie
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarun...
2015-03-04 1325 Czytano:1800 razy » Przeczytaj artykuł
260  Modernizacja pracowni komputerowej
Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2015-02-26 0934 Czytano:2265 razy » Przeczytaj artykuł
261  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont i przebudowę dróg gminnych...
2015-02-20 1416 Czytano:1973 razy » Przeczytaj artykuł
262  Zarządzenie
Zarządzenie Nr3/2015 Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2015-01-28 0844 Czytano:1706 razy » Przeczytaj artykuł
263  Przebnudowa i budowa dróg gminnych
przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Nowe Piekuty p.n. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i e...
2015-01-27 1519 Czytano:2223 razy » Przeczytaj artykuł
264  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2015-01-26 1003 Czytano:1803 razy » Przeczytaj artykuł
265  Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych
Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych, wyposażenie i nawierzchnia placu zabaw w Ze...
2015-01-20 0827 Czytano:2627 razy » Przeczytaj artykuł
266  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-01-19 1242 Czytano:1657 razy » Przeczytaj artykuł
267  zawiadomienie
Nowe Piekuty 7 stycznia 2015r.

IK. 6220.4.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1 K...
2015-01-09 1404 Czytano:1659 razy » Przeczytaj artykuł
268  Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu...
2015-01-05 1318 Czytano:2089 razy » Przeczytaj artykuł
269  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2014-12-04 0803 Czytano:1814 razy » Przeczytaj artykuł
270  zakup paliwa do pojazdów Urzędu Gminy
zakup paliwa do pojazdów Urzędu Gminy w 2015 roku...
2014-12-02 1515 Czytano:1999 razy » Przeczytaj artykuł
271  Odśnieżanie dróg gminnych
Odśnieżanie dróg gminnych i parkingów w sezonie zimowym 2014/2015...
2014-11-04 1143 Czytano:2353 razy » Przeczytaj artykuł
272  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego do budynków Urzędu Gminy...
2014-10-03 1459 Czytano:2248 razy » Przeczytaj artykuł
273  Zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2014-09-29 0810 Czytano:1800 razy » Przeczytaj artykuł
274  Wykonanie remontu ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia
Wykonanie remontu ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej...
2014-09-23 1434 Czytano:2209 razy » Przeczytaj artykuł
275  Remont ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia
Remont ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Łopieniu Jażach...
2014-09-23 1427 Czytano:2201 razy » Przeczytaj artykuł
276  Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty
Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty...
2014-09-12 1137 Czytano:2478 razy » Przeczytaj artykuł
277  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty...
2014-09-05 1326 Czytano:2359 razy » Przeczytaj artykuł
278  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2014-09-05 1311 Czytano:1980 razy » Przeczytaj artykuł
279  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. na terenie gminy Nowe Piekuty...
2014-09-04 0808 Czytano:1890 razy » Przeczytaj artykuł
280  Wykaz nieruchomości do sprzedzży
Wykaz nieruchomości do sprzedzży...
2014-09-04 0803 Czytano:1835 razy » Przeczytaj artykuł
281  Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości...
2014-09-04 0759 Czytano:2556 razy » Przeczytaj artykuł
282  Budowa przepustu w m. Jośki
Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Jośki...
2014-09-02 1204 Czytano:1921 razy » Przeczytaj artykuł
283  Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty
Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty...
2014-09-02 1149 Czytano:1920 razy » Przeczytaj artykuł
284  zawiadomienie
Nowe Piekuty 14 lipca 2014r.


IK. 6733.3.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 §...
2014-07-16 1411 Czytano:1938 razy » Przeczytaj artykuł
285  zawiadomienie
Nowe Piekuty 14 lipca 2014r.


IK. 6733.4.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 §...
2014-07-16 1407 Czytano:1913 razy » Przeczytaj artykuł
286  Sprzedaż samochodu marki Żuk
Sprzedaż samochodu marki Żuk...
2014-07-02 1147 Czytano:2063 razy » Przeczytaj artykuł
287  Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół
Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół w Nowych Piekutach I Jabłoni Kościelnej...
2014-07-01 1307 Czytano:2057 razy » Przeczytaj artykuł
288  Modernizacja placów zabaw
Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-06-20 1505 Czytano:2161 razy » Przeczytaj artykuł
289  Wykonanie tablic ulicznych
Wykonanie tablic ulicznych...
2014-06-18 1420 Czytano:2660 razy » Przeczytaj artykuł
290  Remont ogrodzenia w Ośrodkach Zdrowia
Remont ogrodzenia w Ośrodkach Zdrowia w Jabłoni Kościelnej i Łopieniu Jeżach...
2014-06-18 1414 Czytano:2093 razy » Przeczytaj artykuł
291  Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekuty...
2014-06-12 1459 Czytano:2102 razy » Przeczytaj artykuł
292  Dowóz uczniów do szkół
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-06-10 1036 Czytano:2123 razy » Przeczytaj artykuł
293  zawiadomienie
Nowe Piekuty 6 czerwca 2014r.

IK. 6733.3.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2014-06-06 1410 Czytano:1966 razy » Przeczytaj artykuł
294  zawiadomienie
Nowe Piekuty 6 czerwca 2014r.

IK. 6733.4.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2014-06-06 1402 Czytano:2070 razy » Przeczytaj artykuł
295  Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekuty...
2014-05-23 1403 Czytano:2171 razy » Przeczytaj artykuł
296  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2014-05-22 1044 Czytano:2161 razy » Przeczytaj artykuł
297  zawiadomienie
Nowe Piekuty 8 maja 2014r.

IK. 6220.1.2014


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1 Kod...
2014-05-09 0849 Czytano:2157 razy » Przeczytaj artykuł
298  Konserwacja boiska Orlik
Konserwacja boiska Orlik w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-05-08 1154 Czytano:2155 razy » Przeczytaj artykuł
299  Zawiadomienie o wyborze oferty na oczyszczalnie
Zawiadomienie o wyborze oferty na oczyszczalnie ścieków w Nowych Piekutsch i Hodyszewie...
2014-04-28 1421 Czytano:2250 razy » Przeczytaj artykuł
300  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2014-04-22 1022 Czytano:2135 razy » Przeczytaj artykuł
301  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2014-04-22 1021 Czytano:2131 razy » Przeczytaj artykuł
302  Przebudowa i budowa 2 szt oczyszczalni ścieków
Przebudowa i budowa 2 szt oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach i budynku M...
2014-04-04 1503 Czytano:2269 razy » Przeczytaj artykuł
303  zawiadomienie
Nowe Piekuty 26 marca 2013r.


IK. 6733.2.2014

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 10 ...
2014-04-03 1205 Czytano:2117 razy » Przeczytaj artykuł
304  zawiadomienie
Nowe Piekuty 3 kwietnia 2014r.


IK. 6733.2.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ...
2014-04-03 1203 Czytano:1976 razy » Przeczytaj artykuł
305  Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w obrębie wsi Jabłoń Piotrowce
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w obrębie wsi Jabłoń Piotrowce...
2014-04-01 1340 Czytano:2485 razy » Przeczytaj artykuł
306  Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości...
2014-04-01 1334 Czytano:2327 razy » Przeczytaj artykuł
307  Zaproszenie do złożenia ofert na akcesoria i gadżety
Zaproszenie do złożenia ofert na akcesoria i gadżety ...
2014-03-31 1327 Czytano:2243 razy » Przeczytaj artykuł
308  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2014-03-27 1540 Czytano:2051 razy » Przeczytaj artykuł
309  Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów zawierających azbest...
2014-03-24 1206 Czytano:2160 razy » Przeczytaj artykuł
310  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Nowe Piekuty na lata...
2014-03-17 1014 Czytano:2248 razy » Przeczytaj artykuł
311  wykonanie oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach i budynku mieszkalnym Parafii w Hodyszewie.
wykonanie oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach i budynku mieszkalnym Para...
2014-03-14 0956 Czytano:2204 razy » Przeczytaj artykuł
312  zawiadomienie
Nowe Piekuty 3 marca 2014r.

IK. 6733.2.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


...
2014-03-05 1443 Czytano:2022 razy » Przeczytaj artykuł
313  zawiadomienie
Nowe Piekuty 3 marca 2014r.

IK. 6733.1.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


...
2014-03-05 1441 Czytano:2106 razy » Przeczytaj artykuł
314  ogłoszenie o konkursie
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza konkurs na
„Animatora na obiekcie ...
2014-02-04 1129 Czytano:2915 razy » Przeczytaj artykuł
315  ogłoszenie otwartego konkursu
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy Nowe Pieku...
2014-01-28 1238 Czytano:3125 razy » Przeczytaj artykuł
316  ogłoszenie otwartego konkursu
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy Nowe Pieku...
2014-01-28 1236 Czytano:3013 razy » Przeczytaj artykuł
317  Gminny Plan Obrony Cywilnej Gminy Nowe Piekuty
Gminny Plan Obrony Cywilnej Gminy Nowe Piekuty...
2014-01-07 1402 Czytano:3260 razy » Przeczytaj artykuł
318  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju napędowego
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju napędowego w 2014 r....
2013-12-23 1342 Czytano:2508 razy » Przeczytaj artykuł
319  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów do Zespołów Szkół oraz Punktów Przedszkolnych...
2013-12-20 1332 Czytano:2590 razy » Przeczytaj artykuł
320  obwieszczenie
Nowe Piekuty 16.12.2013r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie ...
2013-12-16 1450 Czytano:2069 razy » Przeczytaj artykuł
321  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego w ilości 12 tys. litrów oraz etyliny 95 w ilości 1 tys. litrów do pojazd...
2013-12-12 1048 Czytano:2463 razy » Przeczytaj artykuł
322  Zakup obiadów
Zakup obiadów do Zespołów Szkół oraz Punktów Przedszlolnych...
2013-12-11 1344 Czytano:2330 razy » Przeczytaj artykuł
323  Zawiadomienie o wyborze oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Zawiadomienie o wyborze oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego...
2013-12-06 1416 Czytano:2374 razy » Przeczytaj artykuł
324  ZAWIADOMIENIE
Nowe Piekuty 5 grudnia 2013r.


IK. 6220.2.2013


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § ...
2013-12-05 1428 Czytano:2240 razy » Przeczytaj artykuł
325  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Nowe Piekuty 4 grudnia 2013r.

IK. 6220.3.2013


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2013-12-04 1343 Czytano:2164 razy » Przeczytaj artykuł
326  zawiadomienie o wydaniu postanowienia
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2013-12-03 0824 Czytano:2317 razy » Przeczytaj artykuł
327  Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów ...
2013-12-02 1259 Czytano:2473 razy » Przeczytaj artykuł
328  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 tys. zł....
2013-11-26 1531 Czytano:2466 razy » Przeczytaj artykuł
329  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długotermi...
2013-11-26 1500 Czytano:2060 razy » Przeczytaj artykuł
330  odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty.
odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty....
2013-11-21 1541 Czytano:2274 razy » Przeczytaj artykuł
331  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł.
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł....
2013-11-12 1419 Czytano:2131 razy » Przeczytaj artykuł
332  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zaciągnięcie kredytu...
2013-11-12 1349 Czytano:2137 razy » Przeczytaj artykuł
333  zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Nowe Piekuty 5 listopad 2013r.

IK. 6220.2.2013


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2013-11-06 1206 Czytano:2058 razy » Przeczytaj artykuł
334  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy energii elektrycznej
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy energii elektrycznej...
2013-10-28 1007 Czytano:2137 razy » Przeczytaj artykuł
335  Decyzja celu publicznego
Nowe Piekuty 20 sierp...
2013-08-20 0915 Czytano:2417 razy » Przeczytaj artykuł
336  zawiadomienie
Nowe Piekuty 5 sierpnia 2013r.


IK. 6733.1.2013

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art....
2013-08-05 1515 Czytano:2186 razy » Przeczytaj artykuł
337  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla...
2013-07-31 1445 Czytano:2148 razy » Przeczytaj artykuł
338  Wykonanie legalizacji aparatów powietrznych
Wykonanie legalizacji aparatów powietrznych...
2013-07-30 1228 Czytano:2280 razy » Przeczytaj artykuł
339  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekut...
2013-07-29 1431 Czytano:2171 razy » Przeczytaj artykuł
340  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy ...
2013-07-23 1553 Czytano:2165 razy » Przeczytaj artykuł
341  Przetarg na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Przetarg na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekuty...
2013-07-10 1044 Czytano:2400 razy » Przeczytaj artykuł
342  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia stawów...
2013-06-27 1531 Czytano:2261 razy » Przeczytaj artykuł
343  decyzja
Nowe Piekuty 20 czerwca 2013r.

IK. 6220.1.2013

DECYZJA nr 1.2013

Na podstawie art. 105 § 1...
2013-06-27 0914 Czytano:2215 razy » Przeczytaj artykuł
344  Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci...
2013-06-25 0918 Czytano:2319 razy » Przeczytaj artykuł
345  Wykonanie miejsca rekreacji
Wykonanie miejsca rekreacji w Nowych Żochach...
2013-06-21 1057 Czytano:2165 razy » Przeczytaj artykuł
346  Przetarg na dowożenie uczniów do szkół
Przetarg na dowożenie uczniów do szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2013-06-13 1446 Czytano:2294 razy » Przeczytaj artykuł
347  Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór odpadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy...
2013-06-10 1254 Czytano:2173 razy » Przeczytaj artykuł
348  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy Nowe Piekuty...
2013-06-07 1424 Czytano:2292 razy » Przeczytaj artykuł
349  Odbiór i utylizacja płyt azbestowo-cementowych
Odbiór i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu gminy...
2013-06-05 1501 Czytano:2395 razy » Przeczytaj artykuł
350  Ogłoszenie o przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Ogłoszenie o przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowe Pi...
2013-05-29 1456 Czytano:2297 razy » Przeczytaj artykuł
351  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komu...
2013-05-29 1036 Czytano:2212 razy » Przeczytaj artykuł
352  Zawiadomienie o wyborze oferty na docieplenie ścian w Zespole Szkół w Nowych Piekutach
Zawiadomienie o wyborze oferty na docieplenie ścian w Zespole Szkół w Nowych Piekutach...
2013-05-17 0909 Czytano:2166 razy » Przeczytaj artykuł
353  Zawiadomienie o wyborze oferty - pospółka
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg pospółką...
2013-05-08 1158 Czytano:2238 razy » Przeczytaj artykuł
354  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont cmentarza w Krasowie Częstkach...
2013-04-30 1449 Czytano:2274 razy » Przeczytaj artykuł
355  Docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Nowych Piekutach
Docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Nowych Piekutach...
2013-04-30 0944 Czytano:4648 razy » Przeczytaj artykuł
356  Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem
Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem...
2013-04-22 1057 Czytano:2203 razy » Przeczytaj artykuł
357  Remont cząstkowy dróg gminnych
Remont cząstkowy dróg gminnych emulsją asfaltową i grysem...
2013-04-10 1140 Czytano:2179 razy » Przeczytaj artykuł
358  decyzja
D E C Y Z J A Nr 6733.2.2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji ce...
2013-04-09 0823 Czytano:2251 razy » Przeczytaj artykuł
359  : remont cmentarza ludności cywilnej z okresu II wojny światowej wpisany do rejestru zabytków nr: A-452 z 30.12.1991 r. w miejscowości Krasowo – Częstki.
Remont cmentarza ludności cywilnej z okresu II wojny światowej wpisany do rejestru zabytków nr: A...
2013-04-05 1531 Czytano:2175 razy » Przeczytaj artykuł
360  Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piek...
2013-03-29 1202 Czytano:2360 razy » Przeczytaj artykuł
361  zawiadomienie
Nowe Piekuty 26 marca 2013r.


IK. 6733.2.2013

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art. 1...
2013-03-26 1056 Czytano:2084 razy » Przeczytaj artykuł
362  Zawiadomienie o wyborze oferty na remont świetlic
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę i remont sześciu świetlic wiejskich w gminie Nowe Pi...
2013-03-22 1347 Czytano:2173 razy » Przeczytaj artykuł
363  Zawiadomienie o wyborze partnera do realizacji projektu
Zawiadomienie o wyborze partnera do realizacji projektu...
2013-03-19 1445 Czytano:2109 razy » Przeczytaj artykuł
364  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Żuk
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Żuk...
2013-03-05 1538 Czytano:2153 razy » Przeczytaj artykuł
365  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup agregatu
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup agregatu prądotwórczego...
2013-02-28 1034 Czytano:2459 razy » Przeczytaj artykuł
366  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup zastawy stołowej...
2013-02-27 1023 Czytano:2176 razy » Przeczytaj artykuł
367  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostarczanie posiłków do stołówek szkolnych...
2013-02-26 1213 Czytano:2155 razy » Przeczytaj artykuł
368  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej...
2013-02-26 0942 Czytano:2324 razy » Przeczytaj artykuł
369  Przetarg na remont świetlic
Przebudowa i remont sześciu świetlic wiejskich w Gminie Nowe Piekuty....
2013-02-22 1350 Czytano:2841 razy » Przeczytaj artykuł
370  obwieszczenie
Nowe Piekuty 20 luty 2013r.

IK. 6733.2.2013OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu post...
2013-02-21 1444 Czytano:2156 razy » Przeczytaj artykuł
371  Nabór partnera do projektu
Nabór partnera do projektu...
2013-02-19 1437 Czytano:2216 razy » Przeczytaj artykuł
372  Informacja
Informacja...
2013-02-18 1540 Czytano:2324 razy » Przeczytaj artykuł
373  Ogłoszenie o przetargu na zakup obiadów do stołówek szkolnych
Ogłoszenie o przetargu na zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Koś...
2013-02-14 1538 Czytano:2283 razy » Przeczytaj artykuł
374  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na zakup zastawy stołowej...
2013-02-12 0942 Czytano:2318 razy » Przeczytaj artykuł
375  zawiadomienie
Nowe Piekuty 7 luty 2013r.


IK. 6733.1.2013

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art. 10 ...
2013-02-07 1201 Czytano:2283 razy » Przeczytaj artykuł
376  OGŁOSZENIE
Ogłoszenie na sprzedaż autobusu...
2013-02-01 1420 Czytano:2428 razy » Przeczytaj artykuł
377  Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Nowych Piekutach...
2013-01-30 1336 Czytano:2003 razy » Przeczytaj artykuł
378  Dowożenie uczniów do szkół
Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Nowych Piekutach...
2013-01-15 1456 Czytano:2211 razy » Przeczytaj artykuł
379  OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE ...
2013-01-15 0820 Czytano:2403 razy » Przeczytaj artykuł
380  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup oleju napędowego...
2012-12-31 1228 Czytano:2297 razy » Przeczytaj artykuł
381  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego w ilości 17 tys. litrów oraz etyliny 95 w ilości 1 tys. litrów do pojazd...
2012-12-19 1120 Czytano:2512 razy » Przeczytaj artykuł
382  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego oraz etyliny 95 do autobusów szkolnych, samochodów strażackich oraz pozos...
2012-12-10 1315 Czytano:2467 razy » Przeczytaj artykuł
383  Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych
Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2012-12-03 1356 Czytano:2569 razy » Przeczytaj artykuł
384  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2012-12-03 1353 Czytano:2505 razy » Przeczytaj artykuł
385  decyzja
Nowe Piekuty, 27.11.2...
2012-11-28 1006 Czytano:2608 razy » Przeczytaj artykuł
386  Zakup materiałów biurowych
Zakup materiałów biurowych...
2012-11-27 0855 Czytano:2351 razy » Przeczytaj artykuł
387  Zakup materiałów kancelaryjnych
Zakup materiałów kancelaryjnych...
2012-11-26 1339 Czytano:2126 razy » Przeczytaj artykuł
388  Sprzedaż samochodu marki Żuk
Sprzedaż samochodu marki Żuk...
2012-11-21 1305 Czytano:2222 razy » Przeczytaj artykuł
389  zawiadomienie
Nowe Piekuty 2012-11-16


IK. 6733.3.2012

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art. 10 § ...
2012-11-19 0745 Czytano:2059 razy » Przeczytaj artykuł
390  Przetarg na sprzedaż koni II
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koni II...
2012-11-13 1454 Czytano:2172 razy » Przeczytaj artykuł
391  Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Założeń
Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Ele...
2012-11-09 1407 Czytano:2377 razy » Przeczytaj artykuł
392  Przetarg na sprzedaż koni
Przetarg na sprzedaż koni...
2012-11-06 1553 Czytano:2481 razy » Przeczytaj artykuł
393  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-10-11

IK. 6733.3.2012OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu postępo...
2012-10-11 1208 Czytano:2188 razy » Przeczytaj artykuł
394  Sprzedaż zbiornika na mleko
Sprzedaż zbiornika na mleko...
2012-10-10 1159 Czytano:2271 razy » Przeczytaj artykuł
395  Sprzedaż zbiornika na mleko
Sprzedaż zbiornika na mleko...
2012-10-10 1157 Czytano:3128 razy » Przeczytaj artykuł
396  Remont i modernizacja instalacji elektrycznej, komputerowej oraz alarmowej
Remont i modernizacja instalacji elektrycznej, komputerowej oraz alarmowej...
2012-10-08 1516 Czytano:2798 razy » Przeczytaj artykuł
397  Zakup lekkiego samochodu ciężarowego
Zakup lekkiego samochodu ciężarowego...
2012-10-04 1546 Czytano:2345 razy » Przeczytaj artykuł
398  decyzja
DECYZJA Nr 2/2012
o ustaleniu lokalizacji inwe...
2012-09-28 0743 Czytano:2241 razy » Przeczytaj artykuł
399  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 700 000 zł....
2012-09-20 1352 Czytano:2222 razy » Przeczytaj artykuł
400  Dostawa energii elrktrycznej
Dostawa energii elrktrycznej...
2012-09-17 1453 Czytano:2403 razy » Przeczytaj artykuł
401  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. w sezonie 2012/2013...
2012-09-12 0918 Czytano:2285 razy » Przeczytaj artykuł
402  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYNa podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjne...
2012-09-10 1443 Czytano:2187 razy » Przeczytaj artykuł
403  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego do obiektów Urzędu Gminy...
2012-09-04 1127 Czytano:2359 razy » Przeczytaj artykuł
404  Zakup lekkiego samochodu ciężarowego
Zakup lekkiego samochodu ciężarowego na potrzeby Urzędu Gminy Nowe Piekuty...
2012-08-28 0845 Czytano:2396 razy » Przeczytaj artykuł
405  Dowożenie uczniówm do OREW w Perkach
Dowożenie uczniówm do OREW w Perkach...
2012-08-10 1245 Czytano:2286 razy » Przeczytaj artykuł
406  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-08-06

IK. 6733.2.2012OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu postępo...
2012-08-06 1457 Czytano:2248 razy » Przeczytaj artykuł
407  Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2012-08-02 1115 Czytano:2197 razy » Przeczytaj artykuł
408  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-07-24 1527 Czytano:2337 razy » Przeczytaj artykuł
409  decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Nowe Piekuty, dnia 05.07.2012

IK.6733.1.2012

Decyzja Nr 1.2012
o ustaleniu lokalizacji inwest...
2012-07-06 1129 Czytano:2891 razy » Przeczytaj artykuł
410  Przetarg na dowożenie uczniów
Przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2012-06-29 1151 Czytano:2375 razy » Przeczytaj artykuł
411  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup węgla kamiennego oraz ekogroszku...
2012-06-27 0911 Czytano:2387 razy » Przeczytaj artykuł
412  Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-06-26 1131 Czytano:2501 razy » Przeczytaj artykuł
413  Naprawa elewacji
Naprawa elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łopienie Jeże....
2012-06-21 0847 Czytano:2566 razy » Przeczytaj artykuł
414  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-06-20


IK. 6733.1.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYNa p...
2012-06-20 1124 Czytano:2011 razy » Przeczytaj artykuł
415  Wykonanie szkolnego placu zabaw
Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2012-06-01 1419 Czytano:2403 razy » Przeczytaj artykuł
416  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu tenisa zie...
2012-05-22 1422 Czytano:2318 razy » Przeczytaj artykuł
417  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty...
2012-05-11 1253 Czytano:2515 razy » Przeczytaj artykuł
418  decyzja
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na...
2012-05-10 1029 Czytano:2124 razy » Przeczytaj artykuł
419  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego
Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Kościelnej...
2012-05-02 1024 Czytano:2563 razy » Przeczytaj artykuł
420  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę biezni łącznie ze skocznią w dal oraz kor...
2012-04-30 1344 Czytano:2653 razy » Przeczytaj artykuł
421  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-04-25

IK. 6733.1.2012OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu postępo...
2012-04-25 1242 Czytano:2072 razy » Przeczytaj artykuł
422  Wykaz nieruchomości
Wykaz nieruchomości do oddania w dzirżawę...
2012-04-25 0825 Czytano:2445 razy » Przeczytaj artykuł
423  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę drogi gminnej Nr 107659B Kostry Noski - Skłody Borowe...
2012-04-20 1402 Czytano:2280 razy » Przeczytaj artykuł
424  Wykonanie ogrodzenia mogiły zbiorowej we wsi Jabłon Dobki
Wykonanie ogrodzenia mogiły zbiorowej we wsi Jabłon Dobki...
2012-04-20 1353 Czytano:2229 razy » Przeczytaj artykuł
425  Opracowanie Planu Ochrony Zabytków
Opracowanie Planu Ochrony Zabytków dla Gminy Nowe Piekuty...
2012-04-17 0916 Czytano:2274 razy » Przeczytaj artykuł
426  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego
Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Kościelnej...
2012-04-12 1419 Czytano:2613 razy » Przeczytaj artykuł
427  Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości...
2012-04-11 0915 Czytano:2339 razy » Przeczytaj artykuł
428  postanowienie
P O S T A N O W I E N I E

Wójt Gminy Nowe Piekuty działając na podstawie art. 123 ustawy z d...
2012-04-05 1105 Czytano:2159 razy » Przeczytaj artykuł
429  Profilowanie dróg gminnych równiarką
Profilowanie dróg gminnych równiarką...
2012-04-02 1437 Czytano:2276 razy » Przeczytaj artykuł
430  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz ko...
2012-03-30 1156 Czytano:2157 razy » Przeczytaj artykuł
431  Remont dróg gminnych emulsją i żwirem
Remont dróg gminnych emulsją i żwirem...
2012-03-28 1123 Czytano:2325 razy » Przeczytaj artykuł
432  Przebudowa drogi gminnej Kostry Noski - Skłody Borowe
Przebudowa drogi gminnej Kostry Noski - Skłody Borowe...
2012-03-26 1333 Czytano:2475 razy » Przeczytaj artykuł
433  Zawiadomienie o wyborze oferty na
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę i remont sześciu świetlic wiejskich w gminie Nowe Pi...
2012-03-23 1134 Czytano:2275 razy » Przeczytaj artykuł
434  Wykonanie projektu szkolnego placu zabaw
Wykonanie projektu zagospodarowania szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Jabłoni Kościelne...
2012-03-20 1500 Czytano:2266 razy » Przeczytaj artykuł
435  wykonanie projektu do planu zaopatrzenia w ciepło
wykonanie projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu...
2012-03-16 1134 Czytano:1990 razy » Przeczytaj artykuł
436  zawiadomienie
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania ...
2012-03-16 0901 Czytano:1993 razy » Przeczytaj artykuł
437  decyzja
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dla przedsięwzi...
2012-03-09 1014 Czytano:2106 razy » Przeczytaj artykuł
438  Przetarg na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Kościelnej
Przetarg na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Ko...
2012-03-08 1517 Czytano:2418 razy » Przeczytaj artykuł
439  Zawiadomienie o wyborze oferty na remont części remizy w Hodyszewie
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont części remizy w Hodyszewie...
2012-03-05 1257 Czytano:1925 razy » Przeczytaj artykuł
440  Zawiadomienie o wyborze oferty na remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-03-02 1419 Czytano:2136 razy » Przeczytaj artykuł
441  Przebudowa i remont sześciu świetlic wiejskich
Przebudowa i remont sześciu świetlic wiejskich w Gminie Nowe Piekuty...
2012-02-28 1431 Czytano:2356 razy » Przeczytaj artykuł
442  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki...
2012-02-10 1509 Czytano:2050 razy » Przeczytaj artykuł
443  Remont części remizy w Hodyszewie
Remont części remizy w Hodyszewie...
2012-02-01 0739 Czytano:2819 razy » Przeczytaj artykuł
444  Konkurs ofert na stanowisko radcy prawnego
Konkurs ofert na stanowisko radcy prawnego ...
2012-01-30 1107 Czytano:2289 razy » Przeczytaj artykuł
445  Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-01-27 1446 Czytano:2907 razy » Przeczytaj artykuł
446  postanowienie
Postanowienie ws. sporządzania raportu oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środ...
2012-01-27 0826 Czytano:2032 razy » Przeczytaj artykuł
447  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2012-01-20 1050 Czytano:2207 razy » Przeczytaj artykuł
448  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2012-01-20 1048 Czytano:2289 razy » Przeczytaj artykuł
449  Przetarg na remont dróg gminnych
Przetarg na remont dróg gminnych pospółką i piaskiem...
2012-01-19 1415 Czytano:2106 razy » Przeczytaj artykuł
450  Zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej
Zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczalnie ścieków...
2012-01-17 1221 Czytano:2195 razy » Przeczytaj artykuł
451  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowe Piekuty
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
...
2012-01-05 1523 Czytano:2286 razy » Przeczytaj artykuł
452  OGŁOSZENIE
Wykaz nieruchomości do sprzedaży...
2011-12-30 1236 Czytano:2466 razy » Przeczytaj artykuł
453  Ogłoszenie
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości...
2011-12-30 1033 Czytano:2375 razy » Przeczytaj artykuł
454  Ogłoszenie o konkursach
Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych...
2011-12-22 1114 Czytano:2451 razy » Przeczytaj artykuł
455  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na materiały biurowe i środki czystości do Punktów Przedszkolnyc...
2011-12-16 1430 Czytano:2899 razy » Przeczytaj artykuł
456  Przetarg na dzierżawę nieruchomości
Przetarg na dzierżawę nieruchomości...
2011-12-16 0844 Czytano:2811 razy » Przeczytaj artykuł
457  Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości...
2011-12-16 0822 Czytano:2416 razy » Przeczytaj artykuł
458  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na materiały kancelaryjne...
2011-12-08 1451 Czytano:2003 razy » Przeczytaj artykuł
459  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego do pojazdów Urzędu Gminy w 2012 r....
2011-12-07 1107 Czytano:1889 razy » Przeczytaj artykuł
460  Zawiadomienie
Zawiadomienie o sprzedaży nieruchomości...
2011-12-05 1446 Czytano:3104 razy » Przeczytaj artykuł
461  Zawiadomienie
Zawiadomienie o sprzedaży nieruchomości...
2011-12-05 1440 Czytano:2165 razy » Przeczytaj artykuł
462  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na sprzedaż asfaltu...
2011-11-28 1512 Czytano:2169 razy » Przeczytaj artykuł
463  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na pracę spycharki...
2011-11-28 1317 Czytano:2046 razy » Przeczytaj artykuł
464  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2011-11-25 1249 Czytano:2087 razy » Przeczytaj artykuł
465  Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych
Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2011-11-25 1051 Czytano:2005 razy » Przeczytaj artykuł
466  Ogłoszenie o nabór ofert edukacyjnych
Ogłoszenie o nabór ofert edukacyjnych...
2011-10-19 1240 Czytano:2216 razy » Przeczytaj artykuł
467  Zaproszenie do złożenia oferty na odśnieżanie
Zaproszenie do złożenia oferty na odśnieżanie dróg gminnych...
2011-09-29 1056 Czytano:2238 razy » Przeczytaj artykuł
468  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozbudowę drogi gminnej Nr 107611B Kostry Noski - Kostry Litwa...
2011-09-22 0932 Czytano:2170 razy » Przeczytaj artykuł
469  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. w budynkach komunalnych na terenie gminy...
2011-09-07 1354 Czytano:2328 razy » Przeczytaj artykuł
470  Przetarg na rozbudowę drogi gminnej
Przetarg na rozbudowę drogi gminnej Nr 107611B Kostry Noski - Kostry Litwa...
2011-09-05 1502 Czytano:2303 razy » Przeczytaj artykuł
471  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowych Piek...
2011-08-30 0759 Czytano:2319 razy » Przeczytaj artykuł
472  obwieszczenie
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dr...
2011-08-19 1310 Czytano:1993 razy » Przeczytaj artykuł
473  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach...
2011-08-12 1123 Czytano:2123 razy » Przeczytaj artykuł
474  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na wykonanie szkolnego placu zabaw...
2011-08-12 1103 Czytano:2353 razy » Przeczytaj artykuł
475  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów do szkół...
2011-07-18 1255 Czytano:2355 razy » Przeczytaj artykuł
476  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2011-07-15 1400 Czytano:2263 razy » Przeczytaj artykuł
477  Dowóz dzieci niepełnosprawnych
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka OREW w Perkach Karpiach...
2011-07-14 1225 Czytano:2274 razy » Przeczytaj artykuł
478  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 300 tys. zł. zł.
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 300 tys. zł. zł....
2011-07-13 1103 Czytano:2438 razy » Przeczytaj artykuł
479  Przetarg na dowóz uczniów do szkół
Przetarg na dowóz uczniów do szkół...
2011-07-08 1338 Czytano:2316 razy » Przeczytaj artykuł
480  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dowóz uczniów do szkół...
2011-07-07 0849 Czytano:2317 razy » Przeczytaj artykuł
481  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2011-07-05 1229 Czytano:2211 razy » Przeczytaj artykuł
482  Ogłoszenie
W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. drogą wywiadu telefonicznego będzie przeprowadzany spis kontroln...
2011-06-28 0833 Czytano:2567 razy » Przeczytaj artykuł
483  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy...
2011-06-22 1339 Czytano:2582 razy » Przeczytaj artykuł
484  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu...
2011-06-17 1353 Czytano:2460 razy » Przeczytaj artykuł
485  Przetarg na zbycie nieruchomości
Przetarg na zbycie nieruchomości...
2011-06-17 1345 Czytano:2423 razy » Przeczytaj artykuł
486  Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji...
2011-06-14 1233 Czytano:2355 razy » Przeczytaj artykuł
487  Dowożenie uczniów do szkół
Przetarg na dowożenie uczniów do szkół...
2011-06-13 1312 Czytano:2228 razy » Przeczytaj artykuł
488  Wybór oferty na odbiór i utylizację azbestu
Wybór oferty na odbiór i utylizację azbestu...
2011-06-13 0803 Czytano:2166 razy » Przeczytaj artykuł
489  Zapytanie o cenę kosztu kredytu
Zapytanie o cenę kosztu kredytu...
2011-06-01 1132 Czytano:2377 razy » Przeczytaj artykuł
490  Wydzierżawienie działki
Wydzierżawienie działki pod inwestycję...
2011-05-31 1505 Czytano:3515 razy » Przeczytaj artykuł
491  Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawy węgla
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy wegla...
2011-05-31 1128 Czytano:2275 razy » Przeczytaj artykuł
492  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości...
2011-05-30 1440 Czytano:2358 razy » Przeczytaj artykuł
493  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na najem pomieszczeń i świadczenie opieki medycznej z zakresu...
2011-05-30 1426 Czytano:2510 razy » Przeczytaj artykuł
494  Zaprojektowanie szkolnego placu zabaw
Zaprojektowanie szkolnego placu zabaw...
2011-05-27 1436 Czytano:2843 razy » Przeczytaj artykuł
495  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...
2011-05-27 1312 Czytano:2728 razy » Przeczytaj artykuł
496  Odbiór i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych
Odbiór i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych...
2011-05-27 1115 Czytano:2427 razy » Przeczytaj artykuł
497  Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego...
2011-05-24 1525 Czytano:2227 razy » Przeczytaj artykuł
498  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2011-05-17 1357 Czytano:2453 razy » Przeczytaj artykuł
499  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2011-05-16 0906 Czytano:2278 razy » Przeczytaj artykuł
500  Przetarg na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego
Przetarg na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego...
2011-05-06 1354 Czytano:2966 razy » Przeczytaj artykuł
501  zawiadomienie
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwesty...
2011-04-28 1421 Czytano:2340 razy » Przeczytaj artykuł
502  Wyposażenie Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach w meble
Wyposażenie Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach w meble...
2011-04-18 1213 Czytano:2917 razy » Przeczytaj artykuł
503  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg gminnych pospółką...
2011-04-15 1407 Czytano:2378 razy » Przeczytaj artykuł
504  Przetarg na dzierżawę nieruchomości
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości...
2011-04-08 1233 Czytano:2446 razy » Przeczytaj artykuł
505  Remont dróg gminnych pospółką
Remont dróg gminnych pospółką drogową...
2011-03-31 1538 Czytano:2460 razy » Przeczytaj artykuł
506  Profilowanie dróg
Profilowanie dróg gminnych równiarką...
2011-03-23 0948 Czytano:2527 razy » Przeczytaj artykuł
507  Konserwacja boiska
Konserwacja boiska Orlik w Jabłoni Kościelnej...
2011-03-14 1228 Czytano:2928 razy » Przeczytaj artykuł
508  Ogłoszenie o wyłożeniu zmian w studium
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowe Piekutyo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w studium ...
2011-02-10 1341 Czytano:2529 razy » Przeczytaj artykuł
509  Karta informacyjna przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia...
2011-01-12 1044 Czytano:3161 razy » Przeczytaj artykuł
510  Zawiadomienie o wyborze oferty na koordynatora projektu
Zawiadomienie o wyborze oferty na koordynatora projektu 'Edukacja przedszkolna-szansa na lepszy star...
2010-12-27 1359 Czytano:3346 razy » Przeczytaj artykuł
511  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych....
2010-12-22 1311 Czytano:3277 razy » Przeczytaj artykuł
512  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów do stołówek szkolnych...
2010-12-22 1307 Czytano:3300 razy » Przeczytaj artykuł
513  Przetarg na wyłonienie koordynatora projektu
Przetarg na wyłonienie koordynatora do realizacji projektu 'Edukacja przedszkolna - szansa na lepsz...
2010-12-16 1530 Czytano:3324 razy » Przeczytaj artykuł
514  Unieważnienie przetargu na wyłonienie koordynatora projektu
Unieważnienie przetargu na wyłonienie koordynatora projektu...
2010-12-14 1235 Czytano:2881 razy » Przeczytaj artykuł
515  Zakup materiałów kancelaryjnych
Zakup materiałów kancelaryjnych w 2011 roku...
2010-12-10 1242 Czytano:2726 razy » Przeczytaj artykuł
516  Przetarg na wyłonienie koordynatora projektu
Przetarg na wyłonienie koordynatora projektu 'Edukacja przedszkolna - szansą na lepszy start dla d...
2010-12-07 1041 Czytano:3052 razy » Przeczytaj artykuł
517  Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych
Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-12-03 1312 Czytano:2833 razy » Przeczytaj artykuł
518  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-12-03 1307 Czytano:2867 razy » Przeczytaj artykuł
519  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup oleju napędowego
Wybór oferty na zakup oleju napędowego...
2010-12-01 1459 Czytano:2765 razy » Przeczytaj artykuł
520  Zarządzenie o naborze
Zarządzenie o naborze...
2010-11-29 1429 Czytano:3716 razy » Przeczytaj artykuł
521  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego i etyliny dla pojazdów Urzędu Gminy...
2010-11-18 0817 Czytano:2732 razy » Przeczytaj artykuł
522  Wybór oferty na wyposażenie punktów przedszkolnych
Wybór oferty na wyposażenie punktów przedszkolnych...
2010-10-26 1008 Czytano:2796 razy » Przeczytaj artykuł
523  Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego...
2010-10-26 1005 Czytano:2796 razy » Przeczytaj artykuł
524  Zakup i dostawa mebli do punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Koscielnej
Zakup i dostawa mebli do punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-10-20 0858 Czytano:2944 razy » Przeczytaj artykuł
525  Wyposażenie punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej
Wyposażenie punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-10-14 2010 Czytano:2988 razy » Przeczytaj artykuł
526  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 860 000,00 zł.
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 860 tys. zł....
2010-10-08 1408 Czytano:2894 razy » Przeczytaj artykuł
527  Wykonanie dokumentacji projektowej
Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia...
2010-09-29 0750 Czytano:2949 razy » Przeczytaj artykuł
528  Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty wysokomazowieckiego...
2010-09-10 1222 Czytano:3374 razy » Przeczytaj artykuł
529  Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego
Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego...
2010-09-03 1453 Czytano:3057 razy » Przeczytaj artykuł
530  Gminny Plan Reagowania Kryzysowego
Gminny Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Nowe Piekuty...
2010-08-17 1447 Czytano:7256 razy » Przeczytaj artykuł
531  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego...
2010-08-12 0922 Czytano:2980 razy » Przeczytaj artykuł
532  Wybór oferty na dowożenie
Wybór oferty na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2010-07-06 1103 Czytano:2897 razy » Przeczytaj artykuł
533  Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2010-06-29 0946 Czytano:3127 razy » Przeczytaj artykuł
534  Przetarg na dostawy węgla
Przetarg na dostawy węgla...
2010-06-25 0927 Czytano:2940 razy » Przeczytaj artykuł
535  Unieważnienie przetargu na zakuo opału
Unieważnienie przetargu...
2010-06-25 0812 Czytano:2992 razy » Przeczytaj artykuł
536  Budowa miejsca rekreacji w Nowych Piekutach
Budowa miejsca rekreacji...
2010-06-11 1505 Czytano:3062 razy » Przeczytaj artykuł
537  Budowa ośrodka rekreacji i wypoczynku w Jabłoni Kościelnej
Budowa ośrodka rekreacji...
2010-06-11 1423 Czytano:2994 razy » Przeczytaj artykuł
538  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty...
2010-06-11 1007 Czytano:3176 razy » Przeczytaj artykuł
539  Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawy węgla
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla...
2010-06-11 1004 Czytano:2946 razy » Przeczytaj artykuł
540  Zawiadomienie o wyborze oferty na utworzenie punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej
Zawiadomienie o wyborze oferty na utworzenie pynktów przedszkolnych...
2010-06-09 1020 Czytano:2913 razy » Przeczytaj artykuł
541  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą w Nowych Piekutach
Zawiadomienie o wyborze oferty...
2010-06-04 1227 Czytano:3013 razy » Przeczytaj artykuł
542  Zakup węgla kamiennego
Zakup węgla kamiennego kostki wraz z dostawą do kotłowni szkół i budynków komunalnych na teren...
2010-06-01 1522 Czytano:3054 razy » Przeczytaj artykuł
543  Utworzenie punktów przedszkolnychdla dzieci w wieku 3 - 5 lat w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej
Utworzenie punktów przedszkolnych...
2010-05-21 1145 Czytano:3298 razy » Przeczytaj artykuł
544  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Wybór oferty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków...
2010-05-20 1513 Czytano:3052 razy » Przeczytaj artykuł
545  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Nowych Piekutach
Wybór oferty na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego ORLIK w Nowych Piekutach...
2010-05-20 1230 Czytano:2918 razy » Przeczytaj artykuł
546  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą
Budowa bieżni ze skocznią ...
2010-05-18 1637 Czytano:3057 razy » Przeczytaj artykuł
547  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą
Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą...
2010-04-28 1539 Czytano:4950 razy » Przeczytaj artykuł
548  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowych Piekutach w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowych Piekutach w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012...
2010-04-28 1402 Czytano:3089 razy » Przeczytaj artykuł
549  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty...
2010-04-28 0923 Czytano:3201 razy » Przeczytaj artykuł
550  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Unieważnienie przetargu na budowę bieżni wraz ze skocznią...
2010-04-23 1355 Czytano:2958 razy » Przeczytaj artykuł
551  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego...
2010-04-23 1350 Czytano:3022 razy » Przeczytaj artykuł
552  Budowa bieżni ze skocznią
budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą w Nowych Piekutach...
2010-03-26 1437 Czytano:3277 razy » Przeczytaj artykuł
553  Budowa kompleksu sportowego w Nowych Piekutach
Budowa kompleksu sportowego w Nowych Piekutach ORLIK 2012...
2010-03-26 1307 Czytano:3930 razy » Przeczytaj artykuł
554  Wybór oferty na dostawę paliw
Wybór oferty na dostawę paliw w 2010 r....
2009-12-16 1047 Czytano:3791 razy » Przeczytaj artykuł
555  Zawiadomienie o wyborze oferty
Wybór oferty na zakup obiadów...
2009-12-15 1116 Czytano:4014 razy » Przeczytaj artykuł
556  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego i etyliny w 2010 roku...
2009-11-30 1459 Czytano:3782 razy » Przeczytaj artykuł
557  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych...
2009-11-26 1432 Czytano:3595 razy » Przeczytaj artykuł
558  Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego...
2009-11-10 1500 Czytano:3134 razy » Przeczytaj artykuł
559  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł.
Przetarg na zciągnięcie kredytu...
2009-10-28 1459 Czytano:5934 razy » Przeczytaj artykuł
560  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na SUW w Wierzbowiżnie...
2009-10-13 1309 Czytano:3189 razy » Przeczytaj artykuł
561  Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowizna oraz budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nowe Piekuty
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowizna oraz budowa indywidualnych oczyszcza...
2009-09-11 1030 Czytano:4831 razy » Przeczytaj artykuł
562  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. ...
2009-09-08 1137 Czytano:3463 razy » Przeczytaj artykuł
563  Przetarg na wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół
Wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół...
2009-07-01 1543 Czytano:3554 razy » Przeczytaj artykuł
564  Wybór oferty na budowę linii napowietrznych
Wybór oferty na budowę linii napowietrznych oświetlenia ulicznego...
2009-06-30 0730 Czytano:3345 razy » Przeczytaj artykuł
565  Wybór oferty na budowę miejsc postojowych
Wybór oferty na budowę miejsc postojowych przy O. Z....
2009-06-30 0724 Czytano:3418 razy » Przeczytaj artykuł
566  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego...
2009-06-18 0919 Czytano:3535 razy » Przeczytaj artykuł
567  Przetarg na dowożenie uczniów
Dowożenie uczniów...
2009-06-10 1450 Czytano:3442 razy » Przeczytaj artykuł
568  Wykonanie projektu budowlanego na przebudowe mostu
Wykonanie projektu budowlanego...
2009-06-10 1446 Czytano:3438 razy » Przeczytaj artykuł
569  Wybór oferty na dostawę węgla kamiennego
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę wegla...
2009-06-10 1329 Czytano:3363 razy » Przeczytaj artykuł
570  Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego
Budowa oświetlenia ulicznego...
2009-05-28 1537 Czytano:3237 razy » Przeczytaj artykuł
571  Budowa miejsc postojowych przy Ośrodkach Zdrowia
Budowa miejsc postojowych przy O.Z....
2009-05-28 1520 Czytano:3209 razy » Przeczytaj artykuł
572  Wybór oferty na rozbudowę remizy OSP w Nowych Piekutach
Wybór oferty na rozbudowę remizy OSP...
2009-05-21 1357 Czytano:3486 razy » Przeczytaj artykuł
573  Wybór oferty na budowę budowę Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa
Wybór oferty na budowę Izby tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach...
2009-05-21 1347 Czytano:3438 razy » Przeczytaj artykuł
574  Zakup węgla kamiennego
Zakup węgla kamiennego na sezon 2009/10...
2009-05-19 1051 Czytano:3316 razy » Przeczytaj artykuł
575  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2009-05-14 0953 Czytano:3763 razy » Przeczytaj artykuł
576  Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Stokowisko...
2009-05-13 1208 Czytano:3457 razy » Przeczytaj artykuł
577  Postanowienie
Postanowienie...
2009-05-04 1113 Czytano:3739 razy » Przeczytaj artykuł
578  Druki do pobrania
Druki:
ZUS Rp-8
ZUS Rp-9
Wniosek o udzielenie informacji publicznej...
2009-04-24 0933 Czytano:4176 razy » Przeczytaj artykuł
579  Budowa Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa
Budowa Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach...
2009-04-17 1134 Czytano:9453 razy » Przeczytaj artykuł
580  Zawiadomienie o wyborze oferty
Wybór oferty na przebudowę mostu...
2009-04-14 1343 Czytano:3666 razy » Przeczytaj artykuł
581  Zamierzenia inwestycyjne w 2009 roku
Zamierzenia inwestycyjne w 2009 r....
2009-04-07 1300 Czytano:5270 razy » Przeczytaj artykuł
582  Zamierzenia inwestycyjne w 2009 roku
Zamierzenia inwestycyjne w 2009r....
2009-04-07 1250 Czytano:3820 razy » Przeczytaj artykuł
583  Obwieszczenie
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania...
2009-04-03 1430 Czytano:3661 razy » Przeczytaj artykuł
584  Przetarg na profilowanie dróg
Przetarg na profilowanie dróg równiarką...
2009-03-25 1227 Czytano:3665 razy » Przeczytaj artykuł
585  Sposoby likwidacji zagrożeń stwarzanych przez owady latające
Sposoby likwidacji zagrożeń stwarzanych przez owady latające

...
2009-03-18 1221 Czytano:4122 razy » Przeczytaj artykuł
586  Przebudowa mostu na rzece Tłoczewka w m. Stare Żochy
Przebudowa mostu w miejscowości Stare Żochy...
2009-03-10 1515 Czytano:3610 razy » Przeczytaj artykuł
587  Wybór oferty na remont dróg gminnych pospółką i piaskiem
Zawiadomienie o wyborze oferty...
2009-03-05 1024 Czytano:3719 razy » Przeczytaj artykuł
588  Wybór oferty na przebudowę dróg: Krasowo Wielkie - Chojanki, ul. słonecznej i Polnej oraz drogi nr 107625B - ul. Spokojna
Wybór oferty na Schetynówki...
2009-03-05 1020 Czytano:3683 razy » Przeczytaj artykuł
589  Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem
Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem....
2009-02-18 1538 Czytano:3896 razy » Przeczytaj artykuł
590  Przebudowa dróg gminnych w m. J. Dąbrowa i J. Jankowce
Przebudowa dróg gminnych w m. J. Dąbrowa i J. Jankowce...
2009-02-06 1725 Czytano:3540 razy » Przeczytaj artykuł
591  Przebudowa dróg gminnych: Kr. Wielkie, Spokojna, ul. Słoneczna i Polna
Przebudowa dróg gminnych: Kr. Wielkie - Chojanki, Spokojna, ul. Słoneczna i Polna...
2009-02-06 1654 Czytano:3731 razy » Przeczytaj artykuł
592  Przetarg na wykonanie dokumentacji
Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej...
2009-02-05 1126 Czytano:3590 razy » Przeczytaj artykuł
593  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenire...
2009-02-04 1248 Czytano:3804 razy » Przeczytaj artykuł
594  Postanowienie
Postanowienie...
2009-01-23 1009 Czytano:3765 razy » Przeczytaj artykuł
595  Decyzja środowiskowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach...
2009-01-21 1430 Czytano:5596 razy » Przeczytaj artykuł
596  Obwieszczenie
Wszczęcie posytępowania...
2009-01-07 1513 Czytano:3699 razy » Przeczytaj artykuł
597  Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór oferty na materiały kancelaryjne...
2008-12-16 1324 Czytano:4245 razy » Przeczytaj artykuł
598  Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór oferty na zakup obiadów...
2008-12-16 1320 Czytano:4249 razy » Przeczytaj artykuł
599  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Unieważnienie przetargu na zakup oleju nepędowego...
2008-12-10 1323 Czytano:4129 razy » Przeczytaj artykuł
600  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego w 2009 r....
2008-12-10 1209 Czytano:3989 razy » Przeczytaj artykuł
601  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów...
2008-11-28 1331 Czytano:3925 razy » Przeczytaj artykuł
602  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego w 2009 r....
2008-11-27 1036 Czytano:4291 razy » Przeczytaj artykuł
603  Zakup materiałów kancelaryjnych
Zakup materiałów kancelaryjnych na 2009 r....
2008-11-27 1012 Czytano:4209 razy » Przeczytaj artykuł
604  Przetarg na odśnieżanie
Ogłoszenie o zamówieniu...
2008-11-03 0948 Czytano:3899 razy » Przeczytaj artykuł
605  Ogłoszenie o wyborze oferty
wybór oferty na kredyt...
2008-10-21 1317 Czytano:3728 razy » Przeczytaj artykuł
606  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania...
2008-10-06 1242 Czytano:4036 razy » Przeczytaj artykuł
607  Przetarg na likwidację wysypisk
Przetarg na likwidację wysypisk...
2008-09-19 1325 Czytano:3920 razy » Przeczytaj artykuł
608  Ogłoszenie o przetargu
Przetarg na zaciągnięcie kredytu bankowego...
2008-09-17 1449 Czytano:4078 razy » Przeczytaj artykuł
609  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie postepowania...
2008-09-12 1448 Czytano:3906 razy » Przeczytaj artykuł
610  Ogłoszenie
Ogłoszenie...
2008-09-04 1020 Czytano:4053 razy » Przeczytaj artykuł
611  wybór oferty
wybór oferty...
2008-09-01 1133 Czytano:3987 razy » Przeczytaj artykuł
612  Ogłoszenie
Ogłoszenie...
2008-08-22 1038 Czytano:3925 razy » Przeczytaj artykuł
613  Docieplenie i wykonanie elewacji na budynku OZ w Jabłoni Kościelnej
Docieplenie i wykonanie elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej...
2008-08-21 1419 Czytano:3928 razy » Przeczytaj artykuł
614  Wykonanie dokumentacji projektowej
Wykonanie dokumentacji projektowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków...
2008-08-13 1108 Czytano:3747 razy » Przeczytaj artykuł
615  zawiadomienie o wyborze oferty przebudowa dachu OZ Łopienie Jeże
IK.341-8/08 Nowe Piekuty, 2008-07-25 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ ...
2008-07-25 1357 Czytano:3595 razy » Przeczytaj artykuł
616  zawiadomienie o wyborze oferty - orlik 2012
Nowe Piekuty 2008-07-17

IK.341-4/1/08


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

...
2008-07-17 1539 Czytano:4223 razy » Przeczytaj artykuł
617  przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłon Jankowce
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłoń Jankowce...
2008-07-08 1358 Czytano:3841 razy » Przeczytaj artykuł
618  Przebudowa mostu
Przebudowa mostu w miejscowości Żochy Stare...
2008-07-08 1008 Czytano:3711 razy » Przeczytaj artykuł
619  Przebudowa więźby dachowej w O Z Łopienie J.
Przebudowa więźby dachowej na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łopienie Jeże...
2008-07-03 1459 Czytano:4225 razy » Przeczytaj artykuł
620  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu na przebudowę mostu na rzece Tłóczewka...
2008-06-30 1424 Czytano:3907 razy » Przeczytaj artykuł
621  Zakup oleju opałowego
zakup oleju opałowego...
2008-06-24 1336 Czytano:3893 razy » Przeczytaj artykuł
622  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu...
2008-06-24 1156 Czytano:4226 razy » Przeczytaj artykuł
623  Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Koscielnej
Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Kościelnej w ramach programu 'Moje boisko ORLIK 2012'0...
2008-06-20 1546 Czytano:3844 razy » Przeczytaj artykuł
624  zakup oleju opałowego
Zakup oleju opaqłowego...
2008-06-12 1408 Czytano:4057 razy » Przeczytaj artykuł
625  Dowożenie uczniów
Dowożenie uczniów ...
2008-06-12 1029 Czytano:3806 razy » Przeczytaj artykuł
626  Dostawy węgla kamiennego
Dostawy węgla kamiennego...
2008-06-10 1319 Czytano:3944 razy » Przeczytaj artykuł
627  Przebudowa mostu
Przebudowa mostu w miejscowości Żochy Stare...
2008-06-05 1329 Czytano:3948 razy » Przeczytaj artykuł
628  Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Koscielnej
Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Kościelnej w ramach programu 'Moje boisko Orlik 2012'0...
2008-05-30 1419 Czytano:3799 razy » Przeczytaj artykuł
629  Ogłoszenie o wyborze oferty
ogłoszenie o wyborze oferty...
2008-04-29 1001 Czytano:4146 razy » Przeczytaj artykuł
630  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nowe Piekuty 28.02.2008 r.Wójt Gminy
Nowe Piekuty


Wykaz
Nieruchomości przeznaczony...
2008-03-05 1004 Czytano:4495 razy » Przeczytaj artykuł
631  Równanie i profilowanie dróg gminnych
Równanie i profilowanie dróg gminnych....
2008-03-04 1254 Czytano:4287 razy » Przeczytaj artykuł
632  Samoobrona
System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności...
2008-02-19 0910 Czytano:5026 razy » Przeczytaj artykuł
633  Szkolenie medyczne
Szkolenie medyczne...
2007-12-11 1128 Czytano:4843 razy » Przeczytaj artykuł
634  Materiały kancelaryjne
Zakup materiałów kancelaryjnych...
2007-12-06 1518 Czytano:6072 razy » Przeczytaj artykuł
635  Zakup obiadów do stołówek Szkolnych
zakup obiadów do stołówek szkolnych w 2008r....
2007-11-30 1352 Czytano:5053 razy » Przeczytaj artykuł
636  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty....
2007-11-22 1340 Czytano:5042 razy » Przeczytaj artykuł
637  Karosacja samochodu
Karosacja samochodu do ratownictwa drogowego...
2007-09-03 1046 Czytano:5057 razy » Przeczytaj artykuł
638  Sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomosci...
2007-08-08 1036 Czytano:5208 razy » Przeczytaj artykuł
639  Dostawy oleju opałowego
Dostawy oleju opałowego...
2007-06-29 1102 Czytano:5421 razy » Przeczytaj artykuł
640  Wybór oferty na dowożenie
Wybór oferty na dowożenie...
2007-06-29 0937 Czytano:5130 razy » Przeczytaj artykuł
641  Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawy węgla
Wybór oferty na dostawy węgla...
2007-06-21 1107 Czytano:5209 razy » Przeczytaj artykuł
642  Zakup podwozia
Zakup podwozia pod karosację...
2007-06-20 1346 Czytano:4268 razy » Przeczytaj artykuł
643  Przetarg na dowożenie uczniów
Przetarg na dowożenie uczniów...
2007-06-06 1245 Czytano:4932 razy » Przeczytaj artykuł
644  Przetarg na dostawy węgla
Przetarg na dostawy węgla ...
2007-06-06 1241 Czytano:4699 razy » Przeczytaj artykuł
645  Remont dróg gminnych żwirem i piaskiem
Remont dróg gminnych...
2007-05-08 1353 Czytano:4440 razy » Przeczytaj artykuł
646  Obwieszczenie Wójta GminyOBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowe Piekuty
z dnia 12 czerwca 2006 r.


Na podstawie ustawy ...
2006-06-28 0908 Czytano:4983 razy » Przeczytaj artykuł
647  Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem

Nowe Piekuty 24.03.2006 r.

Wójt Gminy
Nowe Piekuty


Wykaz
nieruchomości przezna...
2006-03-28 1201 Czytano:5277 razy » Przeczytaj artykuł
648  Obwieszczenie Wójta Gminy
OBWIESZ...
2006-01-30 1441 Czytano:5471 razy