A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa i remont czści pomieszczeń w GOK
» Świadczenia rodzinne
» Świadczenie wychowawcze
» Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
» Karta Dużej Rodziny
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 603
Nazwa Urząd Gminy Nowe Piekuty
Rodzaj Gmina Wiejska
Adres Nowe Piekuty ul.Główna 8
Kod 18-212
Telefon 86 4761520
Fax 86 4761522
Liczba Mieszkańców 4 289
E-mail » urzad@nowepiekuty.pl
www - bip » www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl
Wójt Gminy Marek Kaczyński
Tel: 86 4761666
Fax: 86 4761522
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl
Sekretarz Ewa Pruszyńska
Tel: 86 4761520
Fax: 86 4761522
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl
Skarbnik Gminy Anna Kunicka
Tel: 86 4761520
Fax: 86 4761522
e-mail: nowe-piekuty@bl.jst.net.pl
Przewodniczący Rady GMiny Andrzej Radziszewski
Tel: 86 4761761
Fax: 86 4761522
e-mail: urzad@nowepiekuty.pl
1  informacja w sprawie podatku od nieruch., rol. i leś.
informacja w sprawie podatku od nieruch., rol. i leś....
2018-01-08 1254 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
2  dane o nieruchomościach
dane o nieruchomościach...
2018-01-08 1251 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
3  Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek leśny...
2018-01-08 1250 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
4  Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek rolny...
2018-01-08 1249 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
5  Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości...
2018-01-08 1246 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
6  Konserwacja sprzętu oraz oprogramowania
Konserwacja sprzętu oraz oprogramowania...
2016-12-08 1148 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zakup ciągnika
Zakup ciągnika...
2016-11-23 1410 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zawiadomienie Starosty Wsokomazowieckiego
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na...
2016-08-26 1340 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
9  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2015-11-30 1307 Czytano:1342 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla OSP Nowe Piekuty...
2015-05-08 1157 Czytano:1457 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-05-08 1143 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
12  Ogłoszenie o rokowaniach
Ogłoszenie o rokowaniach...
2015-01-05 1317 Czytano:1304 razy » Przeczytaj artykuł
13  Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół
Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-08-06 1356 Czytano:1974 razy » Przeczytaj artykuł
14  Dostawy energii elektrycznej
Dostawy energii elektrycznej do obiektów w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2015 r....
2013-10-02 1359 Czytano:2234 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na zakup oleju opałowego...
2013-10-01 1107 Czytano:2038 razy » Przeczytaj artykuł
16  Ogłoszenie
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na świadczenie opieki medycznej z zakresu podstawowej opie...
2013-02-22 0905 Czytano:2477 razy » Przeczytaj artykuł
17  Czas pracy
Godziny Pracy OPS:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30


w dniach 28 marca - 29 mar...
2013-02-14 1436 Czytano:2227 razy » Przeczytaj artykuł
18  Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych
odśnieżanie dróg gminnych...
2012-10-17 0806 Czytano:2624 razy » Przeczytaj artykuł
19  Udzielenie kredytu
Udzielenie kredytu długoterminowego...
2012-09-13 1015 Czytano:2540 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2012-06-08 0916 Czytano:2368 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków...
2012-06-04 1213 Czytano:2553 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na czyszczenie stawu...
2011-10-24 1522 Czytano:2732 razy » Przeczytaj artykuł
23  Przetarg na zakup oleju opałowegp
Przetarg na zakup oleju opałowegp...
2011-08-22 1113 Czytano:2649 razy » Przeczytaj artykuł
24  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYCH PIEKUTACH...
2011-07-26 1515 Czytano:2909 razy » Przeczytaj artykuł
25  Decyzja środowiskowa
Decyzja środowiskowa...
2011-01-12 1050 Czytano:3151 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na konserwację dźwigu...
2010-11-30 1141 Czytano:3417 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont świetl...
2010-11-16 1521 Czytano:3487 razy » Przeczytaj artykuł
28  Informacja
INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza w Nowych Piekutach informuje, iż w jej skład zostały powoł...
2010-10-25 0808 Czytano:3318 razy » Przeczytaj artykuł
29  Wybór oferty na dostawę węgla kamiennego
Wybór oferty na dostawy węgla kamiennego...
2010-07-06 1106 Czytano:3603 razy » Przeczytaj artykuł
30  OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dowożenie uczniów
Przetarg na dowożenie uczniów...
2010-06-22 1225 Czytano:3607 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu na budowę ośrodka rekreacji w Jabłoni Kościelnej...
2010-06-15 1429 Czytano:3709 razy » Przeczytaj artykuł
32  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie postępowania na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutnią kulą w Nowy...
2010-05-05 1057 Czytano:3737 razy » Przeczytaj artykuł
33  Wybór oferty na dowożenie
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowozenie...
2009-06-30 1119 Czytano:4313 razy » Przeczytaj artykuł
34  Rozbudowa remizy OSP w Nowych Piekutach
Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Piekutach...
2009-04-17 1322 Czytano:4527 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania...
2009-04-09 1403 Czytano:4780 razy » Przeczytaj artykuł
36  Wybór oferty na przebudowę dróg w m. J. Jankowce i J. Dąbrowa
Zawiadomienie o wyborze oferty...
2009-03-05 1014 Czytano:4378 razy » Przeczytaj artykuł
37  Wybór oferty na przebudowę dróg Hodyszewo - Jośki oraz Hodyszewo Ferma
Wybór oferty...
2009-02-27 0951 Czytano:4397 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zawiadomienie o wyborze oferty na oczyszczalnie
Wybór oferty na oczyszczalnie...
2009-02-06 1316 Czytano:4873 razy » Przeczytaj artykuł
39  Przetarg
Przebudowa dróg gminnych...
2009-01-26 1524 Czytano:4600 razy » Przeczytaj artykuł
40  Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór oferty na dostawę paliw...
2008-12-22 1405 Czytano:4644 razy » Przeczytaj artykuł
41  Remont dróg gminnych żwirem i piaskiem
Przetarg na remont dróg gminnych żwirem i piaskiem...
2008-04-04 1416 Czytano:5464 razy » Przeczytaj artykuł
42  Ogłoszenie
Wójt Gminy Nowe Piekuty
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko skarbnika

Kandydatem może by...
2005-05-10 1110 Czytano:6879 razy » Przeczytaj artykuł
43  Pracownicy OPS
Kierownik Ośrodka - Krzysztof Porowski

Starszy Pracownik Socjalny - Regina Rybick...
2005-03-25 1048 Czytano:4045 razy » Przeczytaj artykuł
44  Godziny pracy
Godziny Pracy OPS:

w dniach 13 - 15 lutego 2013 r.
Środa - Czwartek 7:30 - 15:50
Piatek 7:30 -...
2005-03-25 1046 Czytano:3704 razy » Przeczytaj artykuł
45  Ochrona ludności i sprawy obronne
Sprawy prowadzi inspektor Jan Rzymski...
2005-03-23 1234 Czytano:8833 razy » Przeczytaj artykuł
46  Informacja o Urzędzie Gminy
Informacja dotycząca struktury Urzędu Gminy


Kierownikiem Urzędu Gminy Nowe Piekuty jest ...
2005-03-18 0805 Czytano:6025 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XIV/54/04

Uchwała Nr XIV/54/04
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 2 marca 2004 r.
w sprawie szcze...
2004-03-12 1252 Czytano:11861 razy » Przeczytaj artykuł
48  Przebudowa i remont czści pomieszczeń w GOK
Przebudowa i remont czści pomieszczeń budynku usługowego w celu dostosowania ich do pełnienia fu...
2018-01-22 1423 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
49  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartosci powyżej 30 tys. euro
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartosci powyżej 30 tys. euro Gminy Nowe Pi...
2018-01-10 1038 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowych Piekutach
Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowych Piekutach w kadencji 2016 - 2020...
2018-01-08 1738 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
51  Budowa i przebudowa dróg gminnych
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardu lokalnej sieci drogowej oraz zwiększenie atr...
2018-01-08 1522 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zawiadomienia
Zawiadomienia...
2016-12-19 0918 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-12-13 0723 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zawiadomienia
Zawiadomienia...
2016-12-08 1302 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
55  Pełnienie funkcji ABI
Pełnienie funkcji ABI w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty...
2016-12-08 1138 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zakup ciągnika
Zakup ciągnika...
2016-12-02 1048 Czytano:116 razy » Przeczytaj artykuł
57  Konserwacja sygnalizacji alarmowej
Konserwacja sygnalizacji alarmowej...
2016-11-30 1324 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
58  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2016-11-25 1041 Czytano:141 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zakup równiarki drogowej
Zakup równiarki drogowej...
2016-11-23 1509 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zakup przyczepy ciągnikowej
Zakup przyczepy ciągnikowej...
2016-11-23 1412 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zaproszenie do złożenia oferty na remont dróg gminnych
Zaproszenie do złożenia oferty na remont dróg gminnych pospółką...
2016-11-21 1438 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-11-21 1259 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2016-11-21 1257 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zaproszenie do złożenia oferty na BIP
Zaproszenie do złożenia oferty na BIP...
2016-11-18 0925 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zaproszenie do złożenia oferty na administrowanie systemów informatycznych
Zaproszenie do złożenia oferty na administrowanie systemów informatycznych...
2016-11-16 1404 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji ABI
Pełnienie funkcji administratora ABI...
2016-11-16 1400 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-10-07 1151 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
68  zawiadomienie o wydaniu postanowienia
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2016-09-28 1341 Czytano:238 razy » Przeczytaj artykuł
69  Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości...
2016-09-28 1129 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
70  przetarg na sprzedaż nieruchomości
...
2016-09-26 1231 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
71  obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego...
2016-09-21 0727 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
72  obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego...
2016-09-20 0819 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
73  Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika
Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika...
2016-09-16 1038 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
74  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 1 września 2016 r.

IK. 6220.4.2016

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1...
2016-09-02 1128 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
75  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2016-08-30 1327 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
76  Rozbudowa sal gimnastycznych
Rozbudowa sal gimnastycznych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2016-08-23 1309 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
77  zawiadomienie
Nowe Piekuty 17 sierpnia 2016r.


IK. 6733.4.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10...
2016-08-17 1433 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
78  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2016-08-17 1428 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-08-05 0854 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
80  Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty...
2016-08-04 1035 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-07-29 0847 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zakup opału
Zakup opału do obiektów komunalnych...
2016-07-27 1405 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
83  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 22 lipca 2016r.

IK. 6733.4.2016


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2016-07-22 1053 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
84  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 7 lipca 2016 r.


IK. 6220.5.2016


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1...
2016-07-07 0753 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
85  Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Kostrach Noskach
Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Kostrach Noskach...
2016-06-30 1233 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
86  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2016-06-29 1413 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
87  ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy N...
2016-06-20 0925 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
88  Dowożenie uczniów do szkół
Dowożenie uczniów do szkół...
2016-06-16 1452 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
89  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz ar...
2016-06-08 1131 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
90  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 3 czerwca 2016 r.

IK. 6220.5.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2016-06-07 1139 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
91  Przebudowa drogi gminnej
Przebudowa drogi gminnej Nr 107634B Łopienie-Zyski - Brzozowo-Panki...
2016-05-24 1359 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
92  Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2016-05-18 0914 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego
Zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego...
2016-05-17 1223 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-05-09 1010 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
95  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 25 kwietnia 2016 r.

IK. 6220.4.2016

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
...
2016-04-25 1211 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
96  Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Piekuty...
2016-04-14 1503 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
97  Wykonanie dokumentacji projektowej
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację wodociągu gminnego oraz na budowę pr...
2016-04-05 0850 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-03-23 1518 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
99  Obwieszczenia
Obwieszczenia ...
2016-03-22 0848 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
100  Poradnik postepowania mieszkańców w sytuacjach kryzysowych
Poradnik postepowania mieszkańców w sytuacjach kryzysowych...
2016-03-14 1519 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2016-03-11 1344 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
102  Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika
Wykonanie koncepcji architektonicznej pomnika...
2016-03-09 1237 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
103  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 2 marca 2016 r.


IK. 6220.3.2015


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § ...
2016-03-02 1423 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
104  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 2 marca 2016 r.


IK. 6220.2.2016


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1...
2016-03-02 1422 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
105  zawiadomienie
Nowe Piekuty 29 luty 2016r.

IK. 6733.1.2016


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


...
2016-03-01 0826 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
106  Remont dróg gminnych pospółką
Remont dróg gminnych pospółką ...
2016-02-25 0959 Czytano:614 razy » Przeczytaj artykuł
107  Zakup ubrań ochronnych dla OSP
Zakup ubrań ochronnych dla OSP...
2016-02-25 0957 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia...
2016-02-24 1250 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
109  ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy N...
2016-02-23 0750 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia...
2016-02-22 0929 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
111  ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy N...
2016-02-15 1511 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
112  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2016-02-11 1125 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
113  Równanie i profilowanie dróg gminnych
Równanie i profilowanie dróg gminnych...
2016-02-04 0839 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zakup wiat przystankowych
Zakup wiat przystankowych...
2016-02-04 0837 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-01-29 1247 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2016-01-29 1245 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
117  Ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy Nowe Pieku...
2016-01-27 1450 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
118  Informacja o liniach komunikacyjnych
Informacja o liniach komunikacyjnych na terenie gminy Nowe Piekuty...
2016-01-19 1356 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2016-01-19 1352 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
120  Ogłoszenie na zlecenie realizacji zadania publicznego
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2016-01-15 0858 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na środki dla OSP...
2016-01-07 1501 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
122  Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska...
2015-12-22 1351 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania...
2015-12-11 1427 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
124  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty...
2015-12-02 1514 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
125  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GOK
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora GOK...
2015-11-30 1314 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
126  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2015-11-30 1309 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
127  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-11-30 1303 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
128  Oferta realizacji zadania publicznego
Nowe Piekuty 2015-11-25
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o ...
2015-11-25 1518 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
129  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty...
2015-11-23 1539 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zakup paliwa
Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń gminnych...
2015-11-18 1331 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
131  Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz
Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz...
2015-11-10 1341 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
132  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-10-27 1525 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
133  Plan wydawania i dystrybucji jodu
Plan wydawania i dystrybucji jodu...
2015-10-20 1453 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
134  Zakup agregatów prądotwórczych
Zakup agregatów prądotwórczych...
2015-10-12 1352 Czytano:1150 razy » Przeczytaj artykuł
135  obwieszczenie
Nowe Piekuty 07.10.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie ...
2015-10-08 1324 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
136  Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji ABI
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji ABI...
2015-10-08 0953 Czytano:893 razy » Przeczytaj artykuł
137  Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz
Sprzedaż Samochodu strażackiego marki Jelcz...
2015-10-06 1030 Czytano:828 razy » Przeczytaj artykuł
138  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego do budynków gminnych...
2015-10-05 0829 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
139  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-10-02 0834 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
140  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2015-09-21 1244 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
141  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 15.09.2015 r.


IK. 6220.9.2015


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1 K...
2015-09-15 1229 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
142  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 01.09.2015 r.

IK. 6733.1.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 §...
2015-09-01 0751 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
143  Obwieszczenie
Nowe Piekuty 28.08.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie...
2015-08-28 1351 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
144  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-08-28 1350 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
145  Zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej...
2015-08-21 1140 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
146  Obwieszczenie, wystąpienia
Obwieszczenie, wystąpienia...
2015-08-20 1441 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
147  Sprzedaż Żuka
Sprzedaż Żuka z OSP Skłody Borowe...
2015-08-12 1322 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
148  Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację
Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację...
2015-08-10 1522 Czytano:1040 razy » Przeczytaj artykuł
149  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na dokumentację techniczną...
2015-07-31 0938 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
150  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-07-22 1522 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
151  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko ...
2015-07-17 1108 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
152  Ogłoszenie - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Nowe Piekuty, 17.07.2015 r.

OGŁOSZENIE

o sporządzeniu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyj...
2015-07-17 1105 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
153  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-07-06 1521 Czytano:996 razy » Przeczytaj artykuł
154  Obwieszczenie

Nowe Piekuty 02.07.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawi...
2015-07-03 1411 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
155  Sprzedaż Autobusu marki Autosan A0909
Sprzedaż Autobusu marki Autosan A0909...
2015-07-03 1129 Czytano:1071 razy » Przeczytaj artykuł
156  obwieszczenie

Nowe Piekuty 30.06.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawi...
2015-07-01 1237 Czytano:838 razy » Przeczytaj artykuł
157  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-06-26 1322 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
158  Zakup opału do szkół i obiektów komunalnych
Zakup opału do szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2015-06-19 1515 Czytano:923 razy » Przeczytaj artykuł
159  Dowóz uczniów do szkół
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016...
2015-06-15 1324 Czytano:1041 razy » Przeczytaj artykuł
160  Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości...
2015-06-10 1021 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
161  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jośki
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jośki wraz z utwardzeniem pobocza str. P...
2015-05-28 1537 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
162  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-05-27 1319 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
163  Obwieszczenie
Nowe Piekuty 25.05.2015 r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie ...
2015-05-26 1508 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
164  Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4 X 4 dla OSP Nowe Piekuty...
2015-05-25 1212 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
165  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-05-21 1644 Czytano:1074 razy » Przeczytaj artykuł
166  Obwieszczenie Wójta
Obwieszczenie Wójta...
2015-05-21 1642 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
167  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2015-05-21 1312 Czytano:912 razy » Przeczytaj artykuł
168  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-05-21 1016 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
169  Przebudowa drogi gminnej
Przebudowa drogi gminnej Nr 2663B Stokowisko - Korabie...
2015-05-21 0954 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
170  analiza stanu gospodarki odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Piekuty za 2014 rok

1. Podsta...
2015-05-15 1356 Czytano:1105 razy » Przeczytaj artykuł
171  Zawiadomienia
Zawiadomienia...
2015-05-07 1515 Czytano:923 razy » Przeczytaj artykuł
172  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2015-05-04 1507 Czytano:953 razy » Przeczytaj artykuł
173  Obwieszczenia
Obwieszczenia...
2015-04-30 0734 Czytano:916 razy » Przeczytaj artykuł
174  Ogłoszenie
Ogłoszenie...
2015-04-28 1412 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
175  zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2015-04-24 1511 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
176  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia...
2015-04-22 0902 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
177  Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-04-03 1007 Czytano:924 razy » Przeczytaj artykuł
178  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-03-31 1351 Czytano:923 razy » Przeczytaj artykuł
179  Zawiadomienia o wydaniu postanowień
Zawiadomienia o wydaniu postanowień...
2015-03-30 1320 Czytano:907 razy » Przeczytaj artykuł
180  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 24.03.2015 r.

IK. 6220.4.2015


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

N...
2015-03-24 1024 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
181  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-03-10 1455 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
182  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego...
2015-03-10 1453 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
183  Ogłoszenie o rokowaniach
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości...
2015-03-10 1440 Czytano:1255 razy » Przeczytaj artykuł
184  zawiadomienie
Nowe Piekuty, 05.03.2015 r.

IK. 6220.1.2015


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

N...
2015-03-05 1440 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
185  ogłoszenie / obwieszczenie
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarun...
2015-03-04 1325 Czytano:1006 razy » Przeczytaj artykuł
186  Modernizacja pracowni komputerowej
Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2015-02-26 0934 Czytano:1494 razy » Przeczytaj artykuł
187  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont i przebudowę dróg gminnych...
2015-02-20 1416 Czytano:1224 razy » Przeczytaj artykuł
188  Zarządzenie
Zarządzenie Nr3/2015 Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2015-01-28 0844 Czytano:1008 razy » Przeczytaj artykuł
189  Przebnudowa i budowa dróg gminnych
przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Nowe Piekuty p.n. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i e...
2015-01-27 1519 Czytano:1475 razy » Przeczytaj artykuł
190  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publi...
2015-01-26 1003 Czytano:1069 razy » Przeczytaj artykuł
191  Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych
Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych, wyposażenie i nawierzchnia placu zabaw w Ze...
2015-01-20 0827 Czytano:1846 razy » Przeczytaj artykuł
192  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2015-01-19 1242 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
193  zawiadomienie
Nowe Piekuty 7 stycznia 2015r.

IK. 6220.4.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1 K...
2015-01-09 1404 Czytano:916 razy » Przeczytaj artykuł
194  Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu...
2015-01-05 1318 Czytano:1175 razy » Przeczytaj artykuł
195  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2014-12-04 0803 Czytano:1079 razy » Przeczytaj artykuł
196  zakup paliwa do pojazdów Urzędu Gminy
zakup paliwa do pojazdów Urzędu Gminy w 2015 roku...
2014-12-02 1515 Czytano:1140 razy » Przeczytaj artykuł
197  Odśnieżanie dróg gminnych
Odśnieżanie dróg gminnych i parkingów w sezonie zimowym 2014/2015...
2014-11-04 1143 Czytano:1507 razy » Przeczytaj artykuł
198  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego do budynków Urzędu Gminy...
2014-10-03 1459 Czytano:1267 razy » Przeczytaj artykuł
199  Zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2014-09-29 0810 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
200  Wykonanie remontu ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia
Wykonanie remontu ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej...
2014-09-23 1434 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
201  Remont ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia
Remont ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Łopieniu Jażach...
2014-09-23 1427 Czytano:1319 razy » Przeczytaj artykuł
202  Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty
Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty...
2014-09-12 1137 Czytano:1427 razy » Przeczytaj artykuł
203  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty...
2014-09-05 1326 Czytano:1481 razy » Przeczytaj artykuł
204  Zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2014-09-05 1311 Czytano:1267 razy » Przeczytaj artykuł
205  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. na terenie gminy Nowe Piekuty...
2014-09-04 0808 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
206  Wykaz nieruchomości do sprzedzży
Wykaz nieruchomości do sprzedzży...
2014-09-04 0803 Czytano:1151 razy » Przeczytaj artykuł
207  Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości...
2014-09-04 0759 Czytano:1626 razy » Przeczytaj artykuł
208  Budowa przepustu w m. Jośki
Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Jośki...
2014-09-02 1204 Czytano:1182 razy » Przeczytaj artykuł
209  Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty
Budowa odcinka ul. Słonecznej w m. Nowe Piekuty...
2014-09-02 1149 Czytano:1226 razy » Przeczytaj artykuł
210  zawiadomienie
Nowe Piekuty 14 lipca 2014r.


IK. 6733.3.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 §...
2014-07-16 1411 Czytano:1312 razy » Przeczytaj artykuł
211  zawiadomienie
Nowe Piekuty 14 lipca 2014r.


IK. 6733.4.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 §...
2014-07-16 1407 Czytano:1250 razy » Przeczytaj artykuł
212  Sprzedaż samochodu marki Żuk
Sprzedaż samochodu marki Żuk...
2014-07-02 1147 Czytano:1365 razy » Przeczytaj artykuł
213  Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół
Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół w Nowych Piekutach I Jabłoni Kościelnej...
2014-07-01 1307 Czytano:1431 razy » Przeczytaj artykuł
214  Modernizacja placów zabaw
Modernizacja placów zabaw przy Zespołach Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-06-20 1505 Czytano:1433 razy » Przeczytaj artykuł
215  Wykonanie tablic ulicznych
Wykonanie tablic ulicznych...
2014-06-18 1420 Czytano:1351 razy » Przeczytaj artykuł
216  Remont ogrodzenia w Ośrodkach Zdrowia
Remont ogrodzenia w Ośrodkach Zdrowia w Jabłoni Kościelnej i Łopieniu Jeżach...
2014-06-18 1414 Czytano:1385 razy » Przeczytaj artykuł
217  Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekuty...
2014-06-12 1459 Czytano:1433 razy » Przeczytaj artykuł
218  Dowóz uczniów do szkół
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-06-10 1036 Czytano:1414 razy » Przeczytaj artykuł
219  zawiadomienie
Nowe Piekuty 6 czerwca 2014r.

IK. 6733.3.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2014-06-06 1410 Czytano:1366 razy » Przeczytaj artykuł
220  zawiadomienie
Nowe Piekuty 6 czerwca 2014r.

IK. 6733.4.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2014-06-06 1402 Czytano:1357 razy » Przeczytaj artykuł
221  Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekuty...
2014-05-23 1403 Czytano:1510 razy » Przeczytaj artykuł
222  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2014-05-22 1044 Czytano:1442 razy » Przeczytaj artykuł
223  zawiadomienie
Nowe Piekuty 8 maja 2014r.

IK. 6220.1.2014


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1 Kod...
2014-05-09 0849 Czytano:1536 razy » Przeczytaj artykuł
224  Konserwacja boiska Orlik
Konserwacja boiska Orlik w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2014-05-08 1154 Czytano:1413 razy » Przeczytaj artykuł
225  Zawiadomienie o wyborze oferty na oczyszczalnie
Zawiadomienie o wyborze oferty na oczyszczalnie ścieków w Nowych Piekutsch i Hodyszewie...
2014-04-28 1421 Czytano:1534 razy » Przeczytaj artykuł
226  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2014-04-22 1022 Czytano:1463 razy » Przeczytaj artykuł
227  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administr...
2014-04-22 1021 Czytano:1403 razy » Przeczytaj artykuł
228  Przebudowa i budowa 2 szt oczyszczalni ścieków
Przebudowa i budowa 2 szt oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach i budynku M...
2014-04-04 1503 Czytano:1591 razy » Przeczytaj artykuł
229  zawiadomienie
Nowe Piekuty 26 marca 2013r.


IK. 6733.2.2014

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 10 ...
2014-04-03 1205 Czytano:1428 razy » Przeczytaj artykuł
230  zawiadomienie
Nowe Piekuty 3 kwietnia 2014r.


IK. 6733.2.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ...
2014-04-03 1203 Czytano:1395 razy » Przeczytaj artykuł
231  Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w obrębie wsi Jabłoń Piotrowce
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w obrębie wsi Jabłoń Piotrowce...
2014-04-01 1340 Czytano:1758 razy » Przeczytaj artykuł
232  Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości...
2014-04-01 1334 Czytano:1530 razy » Przeczytaj artykuł
233  Zaproszenie do złożenia ofert na akcesoria i gadżety
Zaproszenie do złożenia ofert na akcesoria i gadżety ...
2014-03-31 1327 Czytano:1595 razy » Przeczytaj artykuł
234  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2014-03-27 1540 Czytano:1406 razy » Przeczytaj artykuł
235  Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów zawierających azbest...
2014-03-24 1206 Czytano:1500 razy » Przeczytaj artykuł
236  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Nowe Piekuty na lata...
2014-03-17 1014 Czytano:1603 razy » Przeczytaj artykuł
237  wykonanie oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach i budynku mieszkalnym Parafii w Hodyszewie.
wykonanie oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach i budynku mieszkalnym Para...
2014-03-14 0956 Czytano:1542 razy » Przeczytaj artykuł
238  zawiadomienie
Nowe Piekuty 3 marca 2014r.

IK. 6733.2.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


...
2014-03-05 1443 Czytano:1332 razy » Przeczytaj artykuł
239  zawiadomienie
Nowe Piekuty 3 marca 2014r.

IK. 6733.1.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


...
2014-03-05 1441 Czytano:1434 razy » Przeczytaj artykuł
240  ogłoszenie o konkursie
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza konkurs na
„Animatora na obiekcie ...
2014-02-04 1129 Czytano:1980 razy » Przeczytaj artykuł
241  ogłoszenie otwartego konkursu
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy Nowe Pieku...
2014-01-28 1238 Czytano:2189 razy » Przeczytaj artykuł
242  ogłoszenie otwartego konkursu
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy Nowe Pieku...
2014-01-28 1236 Czytano:2091 razy » Przeczytaj artykuł
243  Gminny Plan Obrony Cywilnej Gminy Nowe Piekuty
Gminny Plan Obrony Cywilnej Gminy Nowe Piekuty...
2014-01-07 1402 Czytano:1654 razy » Przeczytaj artykuł
244  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju napędowego
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju napędowego w 2014 r....
2013-12-23 1342 Czytano:1671 razy » Przeczytaj artykuł
245  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów do Zespołów Szkół oraz Punktów Przedszkolnych...
2013-12-20 1332 Czytano:1682 razy » Przeczytaj artykuł
246  obwieszczenie
Nowe Piekuty 16.12.2013r.


OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowe Piekuty, działając na podstawie ...
2013-12-16 1450 Czytano:1452 razy » Przeczytaj artykuł
247  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego w ilości 12 tys. litrów oraz etyliny 95 w ilości 1 tys. litrów do pojazd...
2013-12-12 1048 Czytano:1564 razy » Przeczytaj artykuł
248  Zakup obiadów
Zakup obiadów do Zespołów Szkół oraz Punktów Przedszlolnych...
2013-12-11 1344 Czytano:1570 razy » Przeczytaj artykuł
249  Zawiadomienie o wyborze oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Zawiadomienie o wyborze oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego...
2013-12-06 1416 Czytano:1543 razy » Przeczytaj artykuł
250  ZAWIADOMIENIE
Nowe Piekuty 5 grudnia 2013r.


IK. 6220.2.2013


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § ...
2013-12-05 1428 Czytano:1449 razy » Przeczytaj artykuł
251  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Nowe Piekuty 4 grudnia 2013r.

IK. 6220.3.2013


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2013-12-04 1343 Czytano:1468 razy » Przeczytaj artykuł
252  zawiadomienie o wydaniu postanowienia
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ...
2013-12-03 0824 Czytano:1442 razy » Przeczytaj artykuł
253  Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów ...
2013-12-02 1259 Czytano:1620 razy » Przeczytaj artykuł
254  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 tys. zł....
2013-11-26 1531 Czytano:1577 razy » Przeczytaj artykuł
255  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długotermi...
2013-11-26 1500 Czytano:1374 razy » Przeczytaj artykuł
256  odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty.
odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty....
2013-11-21 1541 Czytano:1547 razy » Przeczytaj artykuł
257  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł.
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł....
2013-11-12 1419 Czytano:1444 razy » Przeczytaj artykuł
258  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zaciągnięcie kredytu...
2013-11-12 1349 Czytano:1420 razy » Przeczytaj artykuł
259  zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Nowe Piekuty 5 listopad 2013r.

IK. 6220.2.2013


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

...
2013-11-06 1206 Czytano:1374 razy » Przeczytaj artykuł
260  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy energii elektrycznej
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy energii elektrycznej...
2013-10-28 1007 Czytano:1475 razy » Przeczytaj artykuł
261  Decyzja celu publicznego
Nowe Piekuty 20 sierp...
2013-08-20 0915 Czytano:1850 razy » Przeczytaj artykuł
262  zawiadomienie
Nowe Piekuty 5 sierpnia 2013r.


IK. 6733.1.2013

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art....
2013-08-05 1515 Czytano:1565 razy » Przeczytaj artykuł
263  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla...
2013-07-31 1445 Czytano:1475 razy » Przeczytaj artykuł
264  Wykonanie legalizacji aparatów powietrznych
Wykonanie legalizacji aparatów powietrznych...
2013-07-30 1228 Czytano:1582 razy » Przeczytaj artykuł
265  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekut...
2013-07-29 1431 Czytano:1495 razy » Przeczytaj artykuł
266  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy ...
2013-07-23 1553 Czytano:1460 razy » Przeczytaj artykuł
267  Przetarg na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Przetarg na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Piekuty...
2013-07-10 1044 Czytano:1733 razy » Przeczytaj artykuł
268  Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia stawów...
2013-06-27 1531 Czytano:1616 razy » Przeczytaj artykuł
269  decyzja
Nowe Piekuty 20 czerwca 2013r.

IK. 6220.1.2013

DECYZJA nr 1.2013

Na podstawie art. 105 § 1...
2013-06-27 0914 Czytano:1637 razy » Przeczytaj artykuł
270  Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci...
2013-06-25 0918 Czytano:1500 razy » Przeczytaj artykuł
271  Wykonanie miejsca rekreacji
Wykonanie miejsca rekreacji w Nowych Żochach...
2013-06-21 1057 Czytano:1580 razy » Przeczytaj artykuł
272  Przetarg na dowożenie uczniów do szkół
Przetarg na dowożenie uczniów do szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2013-06-13 1446 Czytano:1537 razy » Przeczytaj artykuł
273  Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór odpadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy...
2013-06-10 1254 Czytano:1546 razy » Przeczytaj artykuł
274  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy Nowe Piekuty...
2013-06-07 1424 Czytano:1511 razy » Przeczytaj artykuł
275  Odbiór i utylizacja płyt azbestowo-cementowych
Odbiór i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu gminy...
2013-06-05 1501 Czytano:1532 razy » Przeczytaj artykuł
276  Ogłoszenie o przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Ogłoszenie o przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowe Pi...
2013-05-29 1456 Czytano:1594 razy » Przeczytaj artykuł
277  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komu...
2013-05-29 1036 Czytano:1476 razy » Przeczytaj artykuł
278  Zawiadomienie o wyborze oferty na docieplenie ścian w Zespole Szkół w Nowych Piekutach
Zawiadomienie o wyborze oferty na docieplenie ścian w Zespole Szkół w Nowych Piekutach...
2013-05-17 0909 Czytano:1470 razy » Przeczytaj artykuł
279  Zawiadomienie o wyborze oferty - pospółka
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg pospółką...
2013-05-08 1158 Czytano:1552 razy » Przeczytaj artykuł
280  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont cmentarza w Krasowie Częstkach...
2013-04-30 1449 Czytano:1533 razy » Przeczytaj artykuł
281  Docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Nowych Piekutach
Docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Nowych Piekutach...
2013-04-30 0944 Czytano:1617 razy » Przeczytaj artykuł
282  Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem
Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem...
2013-04-22 1057 Czytano:1555 razy » Przeczytaj artykuł
283  Remont cząstkowy dróg gminnych
Remont cząstkowy dróg gminnych emulsją asfaltową i grysem...
2013-04-10 1140 Czytano:1519 razy » Przeczytaj artykuł
284  decyzja
D E C Y Z J A Nr 6733.2.2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji ce...
2013-04-09 0823 Czytano:1640 razy » Przeczytaj artykuł
285  : remont cmentarza ludności cywilnej z okresu II wojny światowej wpisany do rejestru zabytków nr: A-452 z 30.12.1991 r. w miejscowości Krasowo – Częstki.
Remont cmentarza ludności cywilnej z okresu II wojny światowej wpisany do rejestru zabytków nr: A...
2013-04-05 1531 Czytano:1549 razy » Przeczytaj artykuł
286  Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piekuty
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Piek...
2013-03-29 1202 Czytano:1737 razy » Przeczytaj artykuł
287  zawiadomienie
Nowe Piekuty 26 marca 2013r.


IK. 6733.2.2013

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art. 1...
2013-03-26 1056 Czytano:1448 razy » Przeczytaj artykuł
288  Zawiadomienie o wyborze oferty na remont świetlic
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę i remont sześciu świetlic wiejskich w gminie Nowe Pi...
2013-03-22 1347 Czytano:1522 razy » Przeczytaj artykuł
289  Zawiadomienie o wyborze partnera do realizacji projektu
Zawiadomienie o wyborze partnera do realizacji projektu...
2013-03-19 1445 Czytano:1472 razy » Przeczytaj artykuł
290  Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Żuk
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Żuk...
2013-03-05 1538 Czytano:1509 razy » Przeczytaj artykuł
291  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup agregatu
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup agregatu prądotwórczego...
2013-02-28 1034 Czytano:1813 razy » Przeczytaj artykuł
292  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup zastawy stołowej...
2013-02-27 1023 Czytano:1526 razy » Przeczytaj artykuł
293  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostarczanie posiłków do stołówek szkolnych...
2013-02-26 1213 Czytano:1462 razy » Przeczytaj artykuł
294  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej...
2013-02-26 0942 Czytano:1655 razy » Przeczytaj artykuł
295  Przetarg na remont świetlic
Przebudowa i remont sześciu świetlic wiejskich w Gminie Nowe Piekuty....
2013-02-22 1350 Czytano:2108 razy » Przeczytaj artykuł
296  obwieszczenie
Nowe Piekuty 20 luty 2013r.

IK. 6733.2.2013OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu post...
2013-02-21 1444 Czytano:1553 razy » Przeczytaj artykuł
297  Nabór partnera do projektu
Nabór partnera do projektu...
2013-02-19 1437 Czytano:1530 razy » Przeczytaj artykuł
298  Informacja
Informacja...
2013-02-18 1540 Czytano:1629 razy » Przeczytaj artykuł
299  Ogłoszenie o przetargu na zakup obiadów do stołówek szkolnych
Ogłoszenie o przetargu na zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Koś...
2013-02-14 1538 Czytano:1536 razy » Przeczytaj artykuł
300  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na zakup zastawy stołowej...
2013-02-12 0942 Czytano:1622 razy » Przeczytaj artykuł
301  zawiadomienie
Nowe Piekuty 7 luty 2013r.


IK. 6733.1.2013

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art. 10 ...
2013-02-07 1201 Czytano:1564 razy » Przeczytaj artykuł
302  OGŁOSZENIE
Ogłoszenie na sprzedaż autobusu...
2013-02-01 1420 Czytano:1722 razy » Przeczytaj artykuł
303  Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Nowych Piekutach...
2013-01-30 1336 Czytano:1378 razy » Przeczytaj artykuł
304  Dowożenie uczniów do szkół
Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Nowych Piekutach...
2013-01-15 1456 Czytano:1581 razy » Przeczytaj artykuł
305  OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE ...
2013-01-15 0820 Czytano:1744 razy » Przeczytaj artykuł
306  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup oleju napędowego...
2012-12-31 1228 Czytano:1540 razy » Przeczytaj artykuł
307  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego w ilości 17 tys. litrów oraz etyliny 95 w ilości 1 tys. litrów do pojazd...
2012-12-19 1120 Czytano:1771 razy » Przeczytaj artykuł
308  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego oraz etyliny 95 do autobusów szkolnych, samochodów strażackich oraz pozos...
2012-12-10 1315 Czytano:1719 razy » Przeczytaj artykuł
309  Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych
Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2012-12-03 1356 Czytano:1803 razy » Przeczytaj artykuł
310  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2012-12-03 1353 Czytano:1771 razy » Przeczytaj artykuł
311  decyzja
Nowe Piekuty, 27.11.2...
2012-11-28 1006 Czytano:1854 razy » Przeczytaj artykuł
312  Zakup materiałów biurowych
Zakup materiałów biurowych...
2012-11-27 0855 Czytano:1595 razy » Przeczytaj artykuł
313  Zakup materiałów kancelaryjnych
Zakup materiałów kancelaryjnych...
2012-11-26 1339 Czytano:1490 razy » Przeczytaj artykuł
314  Sprzedaż samochodu marki Żuk
Sprzedaż samochodu marki Żuk...
2012-11-21 1305 Czytano:1503 razy » Przeczytaj artykuł
315  zawiadomienie
Nowe Piekuty 2012-11-16


IK. 6733.3.2012

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie z art. 10 § ...
2012-11-19 0745 Czytano:1486 razy » Przeczytaj artykuł
316  Przetarg na sprzedaż koni II
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koni II...
2012-11-13 1454 Czytano:1505 razy » Przeczytaj artykuł
317  Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Założeń
Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Ele...
2012-11-09 1407 Czytano:1643 razy » Przeczytaj artykuł
318  Przetarg na sprzedaż koni
Przetarg na sprzedaż koni...
2012-11-06 1553 Czytano:1831 razy » Przeczytaj artykuł
319  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-10-11

IK. 6733.3.2012OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu postępo...
2012-10-11 1208 Czytano:1590 razy » Przeczytaj artykuł
320  Sprzedaż zbiornika na mleko
Sprzedaż zbiornika na mleko...
2012-10-10 1159 Czytano:1586 razy » Przeczytaj artykuł
321  Sprzedaż zbiornika na mleko
Sprzedaż zbiornika na mleko...
2012-10-10 1157 Czytano:2168 razy » Przeczytaj artykuł
322  Remont i modernizacja instalacji elektrycznej, komputerowej oraz alarmowej
Remont i modernizacja instalacji elektrycznej, komputerowej oraz alarmowej...
2012-10-08 1516 Czytano:1898 razy » Przeczytaj artykuł
323  Zakup lekkiego samochodu ciężarowego
Zakup lekkiego samochodu ciężarowego...
2012-10-04 1546 Czytano:1720 razy » Przeczytaj artykuł
324  decyzja
DECYZJA Nr 2/2012
o ustaleniu lokalizacji inwe...
2012-09-28 0743 Czytano:1586 razy » Przeczytaj artykuł
325  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 700 000 zł....
2012-09-20 1352 Czytano:1601 razy » Przeczytaj artykuł
326  Dostawa energii elrktrycznej
Dostawa energii elrktrycznej...
2012-09-17 1453 Czytano:1776 razy » Przeczytaj artykuł
327  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. w sezonie 2012/2013...
2012-09-12 0918 Czytano:1632 razy » Przeczytaj artykuł
328  obwieszczenie
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYNa podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjne...
2012-09-10 1443 Czytano:1588 razy » Przeczytaj artykuł
329  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego do obiektów Urzędu Gminy...
2012-09-04 1127 Czytano:1708 razy » Przeczytaj artykuł
330  Zakup lekkiego samochodu ciężarowego
Zakup lekkiego samochodu ciężarowego na potrzeby Urzędu Gminy Nowe Piekuty...
2012-08-28 0845 Czytano:1700 razy » Przeczytaj artykuł
331  Dowożenie uczniówm do OREW w Perkach
Dowożenie uczniówm do OREW w Perkach...
2012-08-10 1245 Czytano:1638 razy » Przeczytaj artykuł
332  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-08-06

IK. 6733.2.2012OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu postępo...
2012-08-06 1457 Czytano:1621 razy » Przeczytaj artykuł
333  Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2012-08-02 1115 Czytano:1602 razy » Przeczytaj artykuł
334  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-07-24 1527 Czytano:1709 razy » Przeczytaj artykuł
335  decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Nowe Piekuty, dnia 05.07.2012

IK.6733.1.2012

Decyzja Nr 1.2012
o ustaleniu lokalizacji inwest...
2012-07-06 1129 Czytano:2058 razy » Przeczytaj artykuł
336  Przetarg na dowożenie uczniów
Przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2012-06-29 1151 Czytano:1637 razy » Przeczytaj artykuł
337  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup węgla kamiennego oraz ekogroszku...
2012-06-27 0911 Czytano:1710 razy » Przeczytaj artykuł
338  Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-06-26 1131 Czytano:1842 razy » Przeczytaj artykuł
339  Naprawa elewacji
Naprawa elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łopienie Jeże....
2012-06-21 0847 Czytano:1980 razy » Przeczytaj artykuł
340  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-06-20


IK. 6733.1.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYNa p...
2012-06-20 1124 Czytano:1445 razy » Przeczytaj artykuł
341  Wykonanie szkolnego placu zabaw
Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2012-06-01 1419 Czytano:1749 razy » Przeczytaj artykuł
342  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu tenisa zie...
2012-05-22 1422 Czytano:1670 razy » Przeczytaj artykuł
343  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty...
2012-05-11 1253 Czytano:1850 razy » Przeczytaj artykuł
344  decyzja
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na...
2012-05-10 1029 Czytano:1501 razy » Przeczytaj artykuł
345  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego
Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Kościelnej...
2012-05-02 1024 Czytano:1973 razy » Przeczytaj artykuł
346  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę biezni łącznie ze skocznią w dal oraz kor...
2012-04-30 1344 Czytano:1951 razy » Przeczytaj artykuł
347  obwieszczenie
Nowe Piekuty 2012-04-25

IK. 6733.1.2012OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wszczęciu postępo...
2012-04-25 1242 Czytano:1478 razy » Przeczytaj artykuł
348  Wykaz nieruchomości
Wykaz nieruchomości do oddania w dzirżawę...
2012-04-25 0825 Czytano:1686 razy » Przeczytaj artykuł
349  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę drogi gminnej Nr 107659B Kostry Noski - Skłody Borowe...
2012-04-20 1402 Czytano:1588 razy » Przeczytaj artykuł
350  Wykonanie ogrodzenia mogiły zbiorowej we wsi Jabłon Dobki
Wykonanie ogrodzenia mogiły zbiorowej we wsi Jabłon Dobki...
2012-04-20 1353 Czytano:1462 razy » Przeczytaj artykuł
351  Opracowanie Planu Ochrony Zabytków
Opracowanie Planu Ochrony Zabytków dla Gminy Nowe Piekuty...
2012-04-17 0916 Czytano:1654 razy » Przeczytaj artykuł
352  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego
Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Kościelnej...
2012-04-12 1419 Czytano:1983 razy » Przeczytaj artykuł
353  Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości...
2012-04-11 0915 Czytano:1627 razy » Przeczytaj artykuł
354  postanowienie
P O S T A N O W I E N I E

Wójt Gminy Nowe Piekuty działając na podstawie art. 123 ustawy z d...
2012-04-05 1105 Czytano:1525 razy » Przeczytaj artykuł
355  Profilowanie dróg gminnych równiarką
Profilowanie dróg gminnych równiarką...
2012-04-02 1437 Czytano:1671 razy » Przeczytaj artykuł
356  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz ko...
2012-03-30 1156 Czytano:1566 razy » Przeczytaj artykuł
357  Remont dróg gminnych emulsją i żwirem
Remont dróg gminnych emulsją i żwirem...
2012-03-28 1123 Czytano:1654 razy » Przeczytaj artykuł
358  Przebudowa drogi gminnej Kostry Noski - Skłody Borowe
Przebudowa drogi gminnej Kostry Noski - Skłody Borowe...
2012-03-26 1333 Czytano:1851 razy » Przeczytaj artykuł
359  Zawiadomienie o wyborze oferty na
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę i remont sześciu świetlic wiejskich w gminie Nowe Pi...
2012-03-23 1134 Czytano:1581 razy » Przeczytaj artykuł
360  Wykonanie projektu szkolnego placu zabaw
Wykonanie projektu zagospodarowania szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Jabłoni Kościelne...
2012-03-20 1500 Czytano:1554 razy » Przeczytaj artykuł
361  wykonanie projektu do planu zaopatrzenia w ciepło
wykonanie projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu...
2012-03-16 1134 Czytano:1325 razy » Przeczytaj artykuł
362  zawiadomienie
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania ...
2012-03-16 0901 Czytano:1299 razy » Przeczytaj artykuł
363  decyzja
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dla przedsięwzi...
2012-03-09 1014 Czytano:1398 razy » Przeczytaj artykuł
364  Przetarg na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Kościelnej
Przetarg na budowę bieżni łącznie ze skocznią w dal oraz kortu do tenisa ziemnego w Jabłoni Ko...
2012-03-08 1517 Czytano:1705 razy » Przeczytaj artykuł
365  Zawiadomienie o wyborze oferty na remont części remizy w Hodyszewie
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont części remizy w Hodyszewie...
2012-03-05 1257 Czytano:1332 razy » Przeczytaj artykuł
366  Zawiadomienie o wyborze oferty na remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-03-02 1419 Czytano:1455 razy » Przeczytaj artykuł
367  Przebudowa i remont sześciu świetlic wiejskich
Przebudowa i remont sześciu świetlic wiejskich w Gminie Nowe Piekuty...
2012-02-28 1431 Czytano:1736 razy » Przeczytaj artykuł
368  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki...
2012-02-10 1509 Czytano:1541 razy » Przeczytaj artykuł
369  Remont części remizy w Hodyszewie
Remont części remizy w Hodyszewie...
2012-02-01 0739 Czytano:2078 razy » Przeczytaj artykuł
370  Konkurs ofert na stanowisko radcy prawnego
Konkurs ofert na stanowisko radcy prawnego ...
2012-01-30 1107 Czytano:1695 razy » Przeczytaj artykuł
371  Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Hodyszewie...
2012-01-27 1446 Czytano:2240 razy » Przeczytaj artykuł
372  postanowienie
Postanowienie ws. sporządzania raportu oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środ...
2012-01-27 0826 Czytano:1384 razy » Przeczytaj artykuł
373  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2012-01-20 1050 Czytano:1626 razy » Przeczytaj artykuł
374  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze...
2012-01-20 1048 Czytano:1674 razy » Przeczytaj artykuł
375  Przetarg na remont dróg gminnych
Przetarg na remont dróg gminnych pospółką i piaskiem...
2012-01-19 1415 Czytano:1491 razy » Przeczytaj artykuł
376  Zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej
Zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczalnie ścieków...
2012-01-17 1221 Czytano:1573 razy » Przeczytaj artykuł
377  ogłoszenie
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowe Piekuty
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
...
2012-01-05 1523 Czytano:1593 razy » Przeczytaj artykuł
378  OGŁOSZENIE
Wykaz nieruchomości do sprzedaży...
2011-12-30 1236 Czytano:1674 razy » Przeczytaj artykuł
379  Ogłoszenie
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości...
2011-12-30 1033 Czytano:1650 razy » Przeczytaj artykuł
380  Ogłoszenie o konkursach
Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych...
2011-12-22 1114 Czytano:1640 razy » Przeczytaj artykuł
381  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na materiały biurowe i środki czystości do Punktów Przedszkolnyc...
2011-12-16 1430 Czytano:2011 razy » Przeczytaj artykuł
382  Przetarg na dzierżawę nieruchomości
Przetarg na dzierżawę nieruchomości...
2011-12-16 0844 Czytano:2011 razy » Przeczytaj artykuł
383  Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości...
2011-12-16 0822 Czytano:1783 razy » Przeczytaj artykuł
384  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na materiały kancelaryjne...
2011-12-08 1451 Czytano:1394 razy » Przeczytaj artykuł
385  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego do pojazdów Urzędu Gminy w 2012 r....
2011-12-07 1107 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
386  Zawiadomienie
Zawiadomienie o sprzedaży nieruchomości...
2011-12-05 1446 Czytano:2223 razy » Przeczytaj artykuł
387  Zawiadomienie
Zawiadomienie o sprzedaży nieruchomości...
2011-12-05 1440 Czytano:1558 razy » Przeczytaj artykuł
388  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na sprzedaż asfaltu...
2011-11-28 1512 Czytano:1549 razy » Przeczytaj artykuł
389  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na pracę spycharki...
2011-11-28 1317 Czytano:1408 razy » Przeczytaj artykuł
390  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2011-11-25 1249 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
391  Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych
Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2011-11-25 1051 Czytano:1314 razy » Przeczytaj artykuł
392  Ogłoszenie o nabór ofert edukacyjnych
Ogłoszenie o nabór ofert edukacyjnych...
2011-10-19 1240 Czytano:1601 razy » Przeczytaj artykuł
393  Zaproszenie do złożenia oferty na odśnieżanie
Zaproszenie do złożenia oferty na odśnieżanie dróg gminnych...
2011-09-29 1056 Czytano:1633 razy » Przeczytaj artykuł
394  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na rozbudowę drogi gminnej Nr 107611B Kostry Noski - Kostry Litwa...
2011-09-22 0932 Czytano:1573 razy » Przeczytaj artykuł
395  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. w budynkach komunalnych na terenie gminy...
2011-09-07 1354 Czytano:1625 razy » Przeczytaj artykuł
396  Przetarg na rozbudowę drogi gminnej
Przetarg na rozbudowę drogi gminnej Nr 107611B Kostry Noski - Kostry Litwa...
2011-09-05 1502 Czytano:1639 razy » Przeczytaj artykuł
397  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowych Piek...
2011-08-30 0759 Czytano:1610 razy » Przeczytaj artykuł
398  obwieszczenie
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dr...
2011-08-19 1310 Czytano:1441 razy » Przeczytaj artykuł
399  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowych Piekutach...
2011-08-12 1123 Czytano:1541 razy » Przeczytaj artykuł
400  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na wykonanie szkolnego placu zabaw...
2011-08-12 1103 Czytano:1640 razy » Przeczytaj artykuł
401  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów do szkół...
2011-07-18 1255 Czytano:1733 razy » Przeczytaj artykuł
402  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...
2011-07-15 1400 Czytano:1592 razy » Przeczytaj artykuł
403  Dowóz dzieci niepełnosprawnych
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka OREW w Perkach Karpiach...
2011-07-14 1225 Czytano:1600 razy » Przeczytaj artykuł
404  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 300 tys. zł. zł.
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 300 tys. zł. zł....
2011-07-13 1103 Czytano:1726 razy » Przeczytaj artykuł
405  Przetarg na dowóz uczniów do szkół
Przetarg na dowóz uczniów do szkół...
2011-07-08 1338 Czytano:1695 razy » Przeczytaj artykuł
406  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dowóz uczniów do szkół...
2011-07-07 0849 Czytano:1663 razy » Przeczytaj artykuł
407  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2011-07-05 1229 Czytano:1642 razy » Przeczytaj artykuł
408  Ogłoszenie
W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. drogą wywiadu telefonicznego będzie przeprowadzany spis kontroln...
2011-06-28 0833 Czytano:1929 razy » Przeczytaj artykuł
409  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy...
2011-06-22 1339 Czytano:2013 razy » Przeczytaj artykuł
410  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu...
2011-06-17 1353 Czytano:1841 razy » Przeczytaj artykuł
411  Przetarg na zbycie nieruchomości
Przetarg na zbycie nieruchomości...
2011-06-17 1345 Czytano:1760 razy » Przeczytaj artykuł
412  Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji...
2011-06-14 1233 Czytano:1729 razy » Przeczytaj artykuł
413  Dowożenie uczniów do szkół
Przetarg na dowożenie uczniów do szkół...
2011-06-13 1312 Czytano:1542 razy » Przeczytaj artykuł
414  Wybór oferty na odbiór i utylizację azbestu
Wybór oferty na odbiór i utylizację azbestu...
2011-06-13 0803 Czytano:1535 razy » Przeczytaj artykuł
415  Zapytanie o cenę kosztu kredytu
Zapytanie o cenę kosztu kredytu...
2011-06-01 1132 Czytano:1731 razy » Przeczytaj artykuł
416  Wydzierżawienie działki
Wydzierżawienie działki pod inwestycję...
2011-05-31 1505 Czytano:2558 razy » Przeczytaj artykuł
417  Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawy węgla
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy wegla...
2011-05-31 1128 Czytano:1575 razy » Przeczytaj artykuł
418  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości...
2011-05-30 1440 Czytano:1736 razy » Przeczytaj artykuł
419  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złozenia oferty na najem pomieszczeń i świadczenie opieki medycznej z zakresu...
2011-05-30 1426 Czytano:1746 razy » Przeczytaj artykuł
420  Zaprojektowanie szkolnego placu zabaw
Zaprojektowanie szkolnego placu zabaw...
2011-05-27 1436 Czytano:2098 razy » Przeczytaj artykuł
421  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...
2011-05-27 1312 Czytano:2106 razy » Przeczytaj artykuł
422  Odbiór i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych
Odbiór i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych...
2011-05-27 1115 Czytano:1769 razy » Przeczytaj artykuł
423  Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego...
2011-05-24 1525 Czytano:1618 razy » Przeczytaj artykuł
424  Zawiadomienie
Zawiadomienie...
2011-05-17 1357 Czytano:1851 razy » Przeczytaj artykuł
425  Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy
Zakup węgla do kotłowni szkół i obiektów komunalnych na terenie gminy...
2011-05-16 0906 Czytano:1625 razy » Przeczytaj artykuł
426  Przetarg na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego
Przetarg na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego...
2011-05-06 1354 Czytano:2312 razy » Przeczytaj artykuł
427  zawiadomienie
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwesty...
2011-04-28 1421 Czytano:1772 razy » Przeczytaj artykuł
428  Wyposażenie Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach w meble
Wyposażenie Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach w meble...
2011-04-18 1213 Czytano:2308 razy » Przeczytaj artykuł
429  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg gminnych pospółką...
2011-04-15 1407 Czytano:1642 razy » Przeczytaj artykuł
430  Przetarg na dzierżawę nieruchomości
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości...
2011-04-08 1233 Czytano:1806 razy » Przeczytaj artykuł
431  Remont dróg gminnych pospółką
Remont dróg gminnych pospółką drogową...
2011-03-31 1538 Czytano:1957 razy » Przeczytaj artykuł
432  Profilowanie dróg
Profilowanie dróg gminnych równiarką...
2011-03-23 0948 Czytano:1903 razy » Przeczytaj artykuł
433  Konserwacja boiska
Konserwacja boiska Orlik w Jabłoni Kościelnej...
2011-03-14 1228 Czytano:2353 razy » Przeczytaj artykuł
434  Ogłoszenie o wyłożeniu zmian w studium
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowe Piekutyo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w studium ...
2011-02-10 1341 Czytano:1882 razy » Przeczytaj artykuł
435  Karta informacyjna przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia...
2011-01-12 1044 Czytano:2377 razy » Przeczytaj artykuł
436  Zawiadomienie o wyborze oferty na koordynatora projektu
Zawiadomienie o wyborze oferty na koordynatora projektu 'Edukacja przedszkolna-szansa na lepszy star...
2010-12-27 1359 Czytano:2545 razy » Przeczytaj artykuł
437  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych....
2010-12-22 1311 Czytano:2519 razy » Przeczytaj artykuł
438  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów do stołówek szkolnych...
2010-12-22 1307 Czytano:2421 razy » Przeczytaj artykuł
439  Przetarg na wyłonienie koordynatora projektu
Przetarg na wyłonienie koordynatora do realizacji projektu 'Edukacja przedszkolna - szansa na lepsz...
2010-12-16 1530 Czytano:2533 razy » Przeczytaj artykuł
440  Unieważnienie przetargu na wyłonienie koordynatora projektu
Unieważnienie przetargu na wyłonienie koordynatora projektu...
2010-12-14 1235 Czytano:2225 razy » Przeczytaj artykuł
441  Zakup materiałów kancelaryjnych
Zakup materiałów kancelaryjnych w 2011 roku...
2010-12-10 1242 Czytano:2074 razy » Przeczytaj artykuł
442  Przetarg na wyłonienie koordynatora projektu
Przetarg na wyłonienie koordynatora projektu 'Edukacja przedszkolna - szansą na lepszy start dla d...
2010-12-07 1041 Czytano:2462 razy » Przeczytaj artykuł
443  Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych
Zakup obiadów do stołówek w Punktach przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-12-03 1312 Czytano:2194 razy » Przeczytaj artykuł
444  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-12-03 1307 Czytano:2173 razy » Przeczytaj artykuł
445  Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup oleju napędowego
Wybór oferty na zakup oleju napędowego...
2010-12-01 1459 Czytano:2137 razy » Przeczytaj artykuł
446  Zarządzenie o naborze
Zarządzenie o naborze...
2010-11-29 1429 Czytano:2842 razy » Przeczytaj artykuł
447  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego i etyliny dla pojazdów Urzędu Gminy...
2010-11-18 0817 Czytano:2121 razy » Przeczytaj artykuł
448  Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych
Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych...
2010-10-27 1154 Czytano:2446 razy » Przeczytaj artykuł
449  Wybór oferty na wyposażenie punktów przedszkolnych
Wybór oferty na wyposażenie punktów przedszkolnych...
2010-10-26 1008 Czytano:2151 razy » Przeczytaj artykuł
450  Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego...
2010-10-26 1005 Czytano:2201 razy » Przeczytaj artykuł
451  Zakup i dostawa mebli do punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Koscielnej
Zakup i dostawa mebli do punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-10-20 0858 Czytano:2340 razy » Przeczytaj artykuł
452  Wyposażenie punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej
Wyposażenie punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej...
2010-10-14 2010 Czytano:2340 razy » Przeczytaj artykuł
453  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 860 000,00 zł.
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 860 tys. zł....
2010-10-08 1408 Czytano:2263 razy » Przeczytaj artykuł
454  Wykonanie dokumentacji projektowej
Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia...
2010-09-29 0750 Czytano:2319 razy » Przeczytaj artykuł
455  Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty wysokomazowieckiego...
2010-09-10 1222 Czytano:2664 razy » Przeczytaj artykuł
456  Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego
Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego...
2010-09-03 1453 Czytano:2399 razy » Przeczytaj artykuł
457  Gminny Plan Reagowania Kryzysowego
Gminny Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Nowe Piekuty...
2010-08-17 1447 Czytano:6405 razy » Przeczytaj artykuł
458  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego...
2010-08-12 0922 Czytano:2322 razy » Przeczytaj artykuł
459  Wybór oferty na dowożenie
Wybór oferty na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej...
2010-07-06 1103 Czytano:2314 razy » Przeczytaj artykuł
460  Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2010-06-29 0946 Czytano:2503 razy » Przeczytaj artykuł
461  Przetarg na dostawy węgla
Przetarg na dostawy węgla...
2010-06-25 0927 Czytano:2291 razy » Przeczytaj artykuł
462  Unieważnienie przetargu na zakuo opału
Unieważnienie przetargu...
2010-06-25 0812 Czytano:2304 razy » Przeczytaj artykuł
463  Budowa miejsca rekreacji w Nowych Piekutach
Budowa miejsca rekreacji...
2010-06-11 1505 Czytano:2360 razy » Przeczytaj artykuł
464  Budowa ośrodka rekreacji i wypoczynku w Jabłoni Kościelnej
Budowa ośrodka rekreacji...
2010-06-11 1423 Czytano:2332 razy » Przeczytaj artykuł
465  Zaproszenie do złozenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty...
2010-06-11 1007 Czytano:2558 razy » Przeczytaj artykuł
466  Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawy węgla
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla...
2010-06-11 1004 Czytano:2230 razy » Przeczytaj artykuł
467  Zawiadomienie o wyborze oferty na utworzenie punktów przedszkolnych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej
Zawiadomienie o wyborze oferty na utworzenie pynktów przedszkolnych...
2010-06-09 1020 Czytano:2346 razy » Przeczytaj artykuł
468  Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą w Nowych Piekutach
Zawiadomienie o wyborze oferty...
2010-06-04 1227 Czytano:2242 razy » Przeczytaj artykuł
469  Zakup węgla kamiennego
Zakup węgla kamiennego kostki wraz z dostawą do kotłowni szkół i budynków komunalnych na teren...
2010-06-01 1522 Czytano:2414 razy » Przeczytaj artykuł
470  Utworzenie punktów przedszkolnychdla dzieci w wieku 3 - 5 lat w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej
Utworzenie punktów przedszkolnych...
2010-05-21 1145 Czytano:2590 razy » Przeczytaj artykuł
471  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Wybór oferty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków...
2010-05-20 1513 Czytano:2432 razy » Przeczytaj artykuł
472  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Nowych Piekutach
Wybór oferty na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego ORLIK w Nowych Piekutach...
2010-05-20 1230 Czytano:2303 razy » Przeczytaj artykuł
473  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą
Budowa bieżni ze skocznią ...
2010-05-18 1637 Czytano:2475 razy » Przeczytaj artykuł
474  Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą
Budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą...
2010-04-28 1539 Czytano:4197 razy » Przeczytaj artykuł
475  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowych Piekutach w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowych Piekutach w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012...
2010-04-28 1402 Czytano:2446 razy » Przeczytaj artykuł
476  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty...
2010-04-28 0923 Czytano:2509 razy » Przeczytaj artykuł
477  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Unieważnienie przetargu na budowę bieżni wraz ze skocznią...
2010-04-23 1355 Czytano:2293 razy » Przeczytaj artykuł
478  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego...
2010-04-23 1350 Czytano:2313 razy » Przeczytaj artykuł
479  Budowa bieżni ze skocznią
budowa bieżni łącznie ze skocznią w dal i rzutni kulą w Nowych Piekutach...
2010-03-26 1437 Czytano:2633 razy » Przeczytaj artykuł
480  Budowa kompleksu sportowego w Nowych Piekutach
Budowa kompleksu sportowego w Nowych Piekutach ORLIK 2012...
2010-03-26 1307 Czytano:2650 razy » Przeczytaj artykuł
481  Wybór oferty na dostawę paliw
Wybór oferty na dostawę paliw w 2010 r....
2009-12-16 1047 Czytano:3000 razy » Przeczytaj artykuł
482  Zawiadomienie o wyborze oferty
Wybór oferty na zakup obiadów...
2009-12-15 1116 Czytano:3223 razy » Przeczytaj artykuł
483  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego i etyliny w 2010 roku...
2009-11-30 1459 Czytano:2902 razy » Przeczytaj artykuł
484  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów do stołówek szkolnych...
2009-11-26 1432 Czytano:2772 razy » Przeczytaj artykuł
485  Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego
Wybór oferty na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego...
2009-11-10 1500 Czytano:2456 razy » Przeczytaj artykuł
486  Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł.
Przetarg na zciągnięcie kredytu...
2009-10-28 1459 Czytano:4689 razy » Przeczytaj artykuł
487  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na SUW w Wierzbowiżnie...
2009-10-13 1309 Czytano:2580 razy » Przeczytaj artykuł
488  Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowizna oraz budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nowe Piekuty
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowizna oraz budowa indywidualnych oczyszcza...
2009-09-11 1030 Czytano:3860 razy » Przeczytaj artykuł
489  Palenie w kotłach c.o.
Palenie w kotłach c.o. ...
2009-09-08 1137 Czytano:2822 razy » Przeczytaj artykuł
490  Przetarg na wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół
Wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół...
2009-07-01 1543 Czytano:2892 razy » Przeczytaj artykuł
491  Wybór oferty na budowę linii napowietrznych
Wybór oferty na budowę linii napowietrznych oświetlenia ulicznego...
2009-06-30 0730 Czytano:2713 razy » Przeczytaj artykuł
492  Wybór oferty na budowę miejsc postojowych
Wybór oferty na budowę miejsc postojowych przy O. Z....
2009-06-30 0724 Czytano:2794 razy » Przeczytaj artykuł
493  Zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego...
2009-06-18 0919 Czytano:2866 razy » Przeczytaj artykuł
494  Przetarg na dowożenie uczniów
Dowożenie uczniów...
2009-06-10 1450 Czytano:2707 razy » Przeczytaj artykuł
495  Wykonanie projektu budowlanego na przebudowe mostu
Wykonanie projektu budowlanego...
2009-06-10 1446 Czytano:2730 razy » Przeczytaj artykuł
496  Wybór oferty na dostawę węgla kamiennego
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę wegla...
2009-06-10 1329 Czytano:2741 razy » Przeczytaj artykuł
497  Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego
Budowa oświetlenia ulicznego...
2009-05-28 1537 Czytano:2610 razy » Przeczytaj artykuł
498  Budowa miejsc postojowych przy Ośrodkach Zdrowia
Budowa miejsc postojowych przy O.Z....
2009-05-28 1520 Czytano:2630 razy » Przeczytaj artykuł
499  Wybór oferty na rozbudowę remizy OSP w Nowych Piekutach
Wybór oferty na rozbudowę remizy OSP...
2009-05-21 1357 Czytano:2845 razy » Przeczytaj artykuł
500  Wybór oferty na budowę budowę Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa
Wybór oferty na budowę Izby tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach...
2009-05-21 1347 Czytano:2755 razy » Przeczytaj artykuł
501  Zakup węgla kamiennego
Zakup węgla kamiennego na sezon 2009/10...
2009-05-19 1051 Czytano:2719 razy » Przeczytaj artykuł
502  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2009-05-14 0953 Czytano:3148 razy » Przeczytaj artykuł
503  Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Stokowisko...
2009-05-13 1208 Czytano:2823 razy » Przeczytaj artykuł
504  Postanowienie
Postanowienie...
2009-05-04 1113 Czytano:3136 razy » Przeczytaj artykuł
505  Druki do pobrania
Druki:
ZUS Rp-8
ZUS Rp-9
Wniosek o udzielenie informacji publicznej...
2009-04-24 0933 Czytano:3434 razy » Przeczytaj artykuł
506  Budowa Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa
Budowa Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach...
2009-04-17 1134 Czytano:8042 razy » Przeczytaj artykuł
507  Zawiadomienie o wyborze oferty
Wybór oferty na przebudowę mostu...
2009-04-14 1343 Czytano:3008 razy » Przeczytaj artykuł
508  Zamierzenia inwestycyjne w 2009 roku
Zamierzenia inwestycyjne w 2009 r....
2009-04-07 1300 Czytano:4360 razy » Przeczytaj artykuł
509  Zamierzenia inwestycyjne w 2009 roku
Zamierzenia inwestycyjne w 2009r....
2009-04-07 1250 Czytano:3205 razy » Przeczytaj artykuł
510  Obwieszczenie
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania...
2009-04-03 1430 Czytano:3066 razy » Przeczytaj artykuł
511  Przetarg na profilowanie dróg
Przetarg na profilowanie dróg równiarką...
2009-03-25 1227 Czytano:3042 razy » Przeczytaj artykuł
512  Sposoby likwidacji zagrożeń stwarzanych przez owady latające
Sposoby likwidacji zagrożeń stwarzanych przez owady latające

...
2009-03-18 1221 Czytano:3320 razy » Przeczytaj artykuł
513  Przebudowa mostu na rzece Tłoczewka w m. Stare Żochy
Przebudowa mostu w miejscowości Stare Żochy...
2009-03-10 1515 Czytano:2958 razy » Przeczytaj artykuł
514  Wybór oferty na remont dróg gminnych pospółką i piaskiem
Zawiadomienie o wyborze oferty...
2009-03-05 1024 Czytano:3073 razy » Przeczytaj artykuł
515  Wybór oferty na przebudowę dróg: Krasowo Wielkie - Chojanki, ul. słonecznej i Polnej oraz drogi nr 107625B - ul. Spokojna
Wybór oferty na Schetynówki...
2009-03-05 1020 Czytano:2913 razy » Przeczytaj artykuł
516  Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem
Remont dróg gminnych pospółką drogową i piaskiem....
2009-02-18 1538 Czytano:3285 razy » Przeczytaj artykuł
517  Przebudowa dróg gminnych w m. J. Dąbrowa i J. Jankowce
Przebudowa dróg gminnych w m. J. Dąbrowa i J. Jankowce...
2009-02-06 1725 Czytano:2894 razy » Przeczytaj artykuł
518  Przebudowa dróg gminnych: Kr. Wielkie, Spokojna, ul. Słoneczna i Polna
Przebudowa dróg gminnych: Kr. Wielkie - Chojanki, Spokojna, ul. Słoneczna i Polna...
2009-02-06 1654 Czytano:3030 razy » Przeczytaj artykuł
519  Przetarg na wykonanie dokumentacji
Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej...
2009-02-05 1126 Czytano:3004 razy » Przeczytaj artykuł
520  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłoszenire...
2009-02-04 1248 Czytano:3169 razy » Przeczytaj artykuł
521  Postanowienie
Postanowienie...
2009-01-23 1009 Czytano:3078 razy » Przeczytaj artykuł
522  Decyzja środowiskowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach...
2009-01-21 1430 Czytano:4937 razy » Przeczytaj artykuł
523  Obwieszczenie
Wszczęcie posytępowania...
2009-01-07 1513 Czytano:3009 razy » Przeczytaj artykuł
524  Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór oferty na materiały kancelaryjne...
2008-12-16 1324 Czytano:3443 razy » Przeczytaj artykuł
525  Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór oferty na zakup obiadów...
2008-12-16 1320 Czytano:3434 razy » Przeczytaj artykuł
526  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Unieważnienie przetargu na zakup oleju nepędowego...
2008-12-10 1323 Czytano:3324 razy » Przeczytaj artykuł
527  Zakup oleju napędowego
zakup oleju napędowego w 2009 r....
2008-12-10 1209 Czytano:3250 razy » Przeczytaj artykuł
528  Zakup obiadów do stołówek szkolnych
Zakup obiadów...
2008-11-28 1331 Czytano:3217 razy » Przeczytaj artykuł
529  Zakup oleju napędowego
Zakup oleju napędowego w 2009 r....
2008-11-27 1036 Czytano:3505 razy » Przeczytaj artykuł
530  Zakup materiałów kancelaryjnych
Zakup materiałów kancelaryjnych na 2009 r....
2008-11-27 1012 Czytano:3361 razy » Przeczytaj artykuł
531  Przetarg na odśnieżanie
Ogłoszenie o zamówieniu...
2008-11-03 0948 Czytano:3295 razy » Przeczytaj artykuł
532  Ogłoszenie o wyborze oferty
wybór oferty na kredyt...
2008-10-21 1317 Czytano:3081 razy » Przeczytaj artykuł
533  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania...
2008-10-06 1242 Czytano:3399 razy » Przeczytaj artykuł
534  Przetarg na likwidację wysypisk
Przetarg na likwidację wysypisk...
2008-09-19 1325 Czytano:3267 razy » Przeczytaj artykuł
535  Ogłoszenie o przetargu
Przetarg na zaciągnięcie kredytu bankowego...
2008-09-17 1449 Czytano:3382 razy » Przeczytaj artykuł
536  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie postepowania...
2008-09-12 1448 Czytano:3282 razy » Przeczytaj artykuł
537  Ogłoszenie
Ogłoszenie...
2008-09-04 1020 Czytano:3287 razy » Przeczytaj artykuł
538  wybór oferty
wybór oferty...
2008-09-01 1133 Czytano:3307 razy » Przeczytaj artykuł
539  Ogłoszenie
Ogłoszenie...
2008-08-22 1038 Czytano:3274 razy » Przeczytaj artykuł
540  Docieplenie i wykonanie elewacji na budynku OZ w Jabłoni Kościelnej
Docieplenie i wykonanie elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej...
2008-08-21 1419 Czytano:3298 razy » Przeczytaj artykuł
541  Wykonanie dokumentacji projektowej
Wykonanie dokumentacji projektowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków...
2008-08-13 1108 Czytano:3147 razy » Przeczytaj artykuł
542  zawiadomienie o wyborze oferty przebudowa dachu OZ Łopienie Jeże
IK.341-8/08 Nowe Piekuty, 2008-07-25 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ ...
2008-07-25 1357 Czytano:2945 razy » Przeczytaj artykuł
543  zawiadomienie o wyborze oferty - orlik 2012
Nowe Piekuty 2008-07-17

IK.341-4/1/08


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

...
2008-07-17 1539 Czytano:3563 razy » Przeczytaj artykuł
544  przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłon Jankowce
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłoń Jankowce...
2008-07-08 1358 Czytano:3210 razy » Przeczytaj artykuł
545  Przebudowa mostu
Przebudowa mostu w miejscowości Żochy Stare...
2008-07-08 1008 Czytano:3068 razy » Przeczytaj artykuł
546  Przebudowa więźby dachowej w O Z Łopienie J.
Przebudowa więźby dachowej na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łopienie Jeże...
2008-07-03 1459 Czytano:3544 razy » Przeczytaj artykuł
547  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu na przebudowę mostu na rzece Tłóczewka...
2008-06-30 1424 Czytano:3204 razy » Przeczytaj artykuł
548  Zakup oleju opałowego
zakup oleju opałowego...
2008-06-24 1336 Czytano:3208 razy » Przeczytaj artykuł
549  Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu...
2008-06-24 1156 Czytano:3476 razy » Przeczytaj artykuł
550  Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Koscielnej
Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Kościelnej w ramach programu 'Moje boisko ORLIK 2012'0...
2008-06-20 1546 Czytano:3146 razy » Przeczytaj artykuł
551  zakup oleju opałowego
Zakup oleju opaqłowego...
2008-06-12 1408 Czytano:3361 razy » Przeczytaj artykuł
552  Dowożenie uczniów
Dowożenie uczniów ...
2008-06-12 1029 Czytano:3194 razy » Przeczytaj artykuł
553  Dostawy węgla kamiennego
Dostawy węgla kamiennego...
2008-06-10 1319 Czytano:3309 razy » Przeczytaj artykuł
554  Przebudowa mostu
Przebudowa mostu w miejscowości Żochy Stare...
2008-06-05 1329 Czytano:3275 razy » Przeczytaj artykuł
555  Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Koscielnej
Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Kościelnej w ramach programu 'Moje boisko Orlik 2012'0...
2008-05-30 1419 Czytano:3160 razy » Przeczytaj artykuł
556  Ogłoszenie o wyborze oferty
ogłoszenie o wyborze oferty...
2008-04-29 1001 Czytano:3562 razy » Przeczytaj artykuł
557  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nowe Piekuty 28.02.2008 r.Wójt Gminy
Nowe Piekuty


Wykaz
Nieruchomości przeznaczony...
2008-03-05 1004 Czytano:3730 razy » Przeczytaj artykuł
558  Równanie i profilowanie dróg gminnych
Równanie i profilowanie dróg gminnych....
2008-03-04 1254 Czytano:3468 razy » Przeczytaj artykuł
559  Samoobrona
System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności...
2008-02-19 0910 Czytano:4196 razy » Przeczytaj artykuł
560  Wybór oferty na obiady
Wybór oferty na zakup obiadów...
2007-12-21 1052 Czytano:4038 razy » Przeczytaj artykuł
561  Wybór oferty na dostawę paliw
Wybór oferty na dostawę paliw...
2007-12-12 1035 Czytano:3951 razy » Przeczytaj artykuł
562  Szkolenie medyczne
Szkolenie medyczne...
2007-12-11 1128 Czytano:4053 razy » Przeczytaj artykuł
563  Materiały kancelaryjne
Zakup materiałów kancelaryjnych...
2007-12-06 1518 Czytano:5097 razy » Przeczytaj artykuł
564  Zakup obiadów do stołówek Szkolnych
zakup obiadów do stołówek szkolnych w 2008r....
2007-11-30 1352 Czytano:4048 razy » Przeczytaj artykuł
565  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty....
2007-11-22 1340 Czytano:4231 razy » Przeczytaj artykuł
566  Karosacja samochodu
Karosacja samochodu do ratownictwa drogowego...
2007-09-03 1046 Czytano:4223 razy » Przeczytaj artykuł
567  Sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomosci...
2007-08-08 1036 Czytano:4396 razy » Przeczytaj artykuł
568  Dostawy oleju opałowego
Dostawy oleju opałowego...
2007-06-29 1102 Czytano:4477 razy » Przeczytaj artykuł
569  Wybór oferty na dowożenie
Wybór oferty na dowożenie...
2007-06-29 0937 Czytano:4263 razy » Przeczytaj artykuł
570  Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawy węgla
Wybór oferty na dostawy węgla...
2007-06-21 1107 Czytano:4402 razy » Przeczytaj artykuł
571  Zakup podwozia
Zakup podwozia pod karosację...
2007-06-20 1346 Czytano:3539 razy » Przeczytaj artykuł
572  Przetarg na dowożenie uczniów
Przetarg na dowożenie uczniów...
2007-06-06 1245 Czytano:4014 razy » Przeczytaj artykuł
573  Przetarg na dostawy węgla
Przetarg na dostawy węgla ...
2007-06-06 1241 Czytano:4081 razy » Przeczytaj artykuł
574  Remont dróg gminnych żwirem i piaskiem
Remont dróg gminnych...
2007-05-08 1353 Czytano:3832 razy » Przeczytaj artykuł
575  Obwieszczenie Wójta GminyOBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowe Piekuty
z dnia 12 czerwca 2006 r.


Na podstawie ustawy ...
2006-06-28 0908 Czytano:4337 razy » Przeczytaj artykuł
576  Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem

Nowe Piekuty 24.03.2006 r.

Wójt Gminy
Nowe Piekuty


Wykaz
nieruchomości przezna...
2006-03-28 1201 Czytano:4470 razy » Przeczytaj artykuł
577  Obwieszczenie Wójta Gminy
OBWIESZ...
2006-01-30 1441 Czytano:4638 razy » Przeczytaj artykuł
578  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Nowe Piekuty 2005.11.02


DB. 7624-1/05

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowani...
2005-11-03 1221 Czytano:7486 razy » Przeczytaj artykuł
579  Ogłoszenie
Nowe Piekuty 2005.09.01O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Nowe Piekuty na po...
2005-09-02 1420 Czytano:4682 razy » Przeczytaj artykuł
580  Ogłoszenie
Nowe Piekuty 2005.06.07


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Nowe Piekuty informuje,
iż w ...
2005-06-07 0923 Czytano:5145 razy » Przeczytaj artykuł
581  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Piekutach
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Piekutach...
2018-01-08 1741 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
582  zakup oleju opałowego
Zakup oleju opałowego do obiektów gminnych...
2016-09-01 0739 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
583  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów do stołówek w punktach przedszkolnych...
2012-12-28 1207 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
584  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup obiadów do stołówek szkolnych...
2012-12-28 1204 Czytano:999 razy » Przeczytaj artykuł
585  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup oleju napędowego...
2012-12-20 0927 Czytano:1186 razy » Przeczytaj artykuł
586  zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg gminnych
zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg gminnych...
2012-02-22 0909 Czytano:1228 razy » Przeczytaj artykuł
587  Ochotnicza Straż Pożarna w Skłodach Borowych
Ochotnicza Straż Pożarna w Skłodach Borowych...
2018-01-08 1743 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
588  Zakup motopompy dla OSP
Zakup motopompy dla OSP Nowe Piekuty...
2014-05-19 1040 Czytano:1000 razy » Przeczytaj artykuł
589  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy energii elektrycznej
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy energii elektrycznej...
2012-10-18 0850 Czytano:1078 razy » Przeczytaj artykuł
590  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolnego placu zabaw w Jabłoni Kościelnej...
2012-07-23 1533 Czytano:1358 razy » Przeczytaj artykuł
591  Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolnego placu zabaw...
2012-06-27 0909 Czytano:1176 razy » Przeczytaj artykuł
592  Wybór oferty na budowę ośrodka rekreacji w Jabłoni Kościelnej
Wybór oferty na budowe ośrodka rekreacji w Jabłoni Kościelnej...
2010-07-06 1314 Czytano:1942 razy » Przeczytaj artykuł
593  Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrach Noskach
Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrach Noskach...
2018-01-08 1759 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
594  Ochotnicza Straż Pożarna w Tłoczewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Tłoczewie...
2018-01-08 1801 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
595  Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości...
2014-07-02 1352 Czytano:1127 razy » Przeczytaj artykuł
596  Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu
Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu...
2012-10-17 0957 Czytano:1134 razy » Przeczytaj artykuł
597  Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni Jankowcach
Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni Jankowcach...
2018-01-08 1803 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
598  Zawiadomienie o wyborze oferty
Wybór oferty na zakup i dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego...
2010-11-05 0955 Czytano:1656 razy » Przeczytaj artykuł
599  Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni Kościelnej
Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni Kościelnej...
2018-01-08 1804 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
600  Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni Dąbrowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni Dąbrowie...
2018-01-08 1805 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
601  Ochotnicza Straż Pożarna w Łopieniu Jeżach
Ochotnicza Straż Pożarna w Łopieniu Jeżach...
2018-01-08 1807 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
602  Ochotnicza Straż Pożarna w Hodyszewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Hodyszewie...
2018-01-08 1809 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
603  Ogłoszenie
Nowe Piekuty, 02.11.2010 r.


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę

...
2010-11-10 1521 Czytano:2104 razy » Przeczytaj artykuł
Biuletyn Informacji Publicznej
Godziny Pracy Urzędu
od poniedziałku do piątku
7:30-15:30
Urząd Gminy Nowe Piekuty