(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XVIII/113/20
» Uchwała Nr XVIII/112/20
» Uchwała Nr XVIII/111/20
» Uchwała Nr XVIII/110/20
» Uchwała Nr XVIII/109/20
 • Urząd Gminy
 • Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 18.05.2016. Wójt Gminy Nowe Piekuty wydał decyzję Nr IK. 6733.2.2016 umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięciu polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 2064B na odc. Krasowo Wielkie - Markowa Wólka w km12+965 (km roboczy 0+000) - 17+232,28 (km roboczy 4+267,28) na działkach o numerze ewidencji gruntów - 360 ( pas drogowy) oraz części działek (do podziału i przejęcia pod pas drogowy): 184, 363, 185, 291/1, 294, 295, 296, 297, 298, 383, 299, 300, 301, 302/1, 302/2, 327/3, 327/4, 327/5, 397, 394, 393, 328, 329/1, 329/5, 329/6, 329/4, 330, 331, 332, 333/1, 333/2, 386, 350, 351, 379, 352/2, 352/1, 257, 258, 261, 392, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 385, 269, 270/1, 272, 373, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/2 obręb Krasowo Wielkie gmina Nowe Piekuty oraz na działkach o numerze ewidencji gruntów nr 320 ( pas drogowy) oraz części działek (do podziału i przejęcia pod pas drogowy): 26, 39, 43, 16, 17, 18, 20 obręb Markowo Wólka gmina Nowe Piekuty. Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8 (pokój nr 19) w godzinach od 730 do 1530 . Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójt Gminy Nowe Piekuty w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  Data wprowadzenia: 2016-05-18 0914
  Data upublicznienia: 2016-05-18
  Art. czytany: 1648 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 12972 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty