A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Urząd Gminy
 • Biuro Rady Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Uchwała Nr XVIII/81/04

  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/47/03

  UCHWAŁA NR XVIII/81/04
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 7 września 2004 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/47/03
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale nr XII/47/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:
  㤠1 ust 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „ 2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 553,15 zł,
  - o liczbie osi – trzy - 495 zł,
  - o liczbie osi 4 i więcej – 658,24 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony, o liczbie osi - trzy – 658,24 zł,
  - o liczbie osi dwie – 597 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 658,24zł
  - równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton:
  - o liczbie osi – trzy – 1013,92 zł,
  - o liczbie osi – cztery i więcej – 1.014 zł,
  - o liczbie osi dwie – 597 zł
  c) równej lub wyższej niż 26 ton, o liczbie osi – cztery i więcej – 1653,68 zł,
  - o liczbie osi dwie – 597 zł
  - o liczbie osi trzy – 1013,92 zł
  㤠1 ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „ 3) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 1251,81 zł,
  - o liczbie osi - trzy – 810 zł,
  - o liczbie osi cztery i więcej – 667,48 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony, o liczbie osi – trzy – 1013,92 zł,
  - o liczbie osi dwie – 1251,81 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 667,48 zł
  c) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton:
  - o liczbie osi – trzy – 1576,31 zł,
  - o liczbie osi – cztery i więcej – 1406 zł,
  - o liczbie osi dwie – 1251,81 zł
  d) równej 26 tonom, o liczbie osi cztery i więcej - 1406 zł,
  - o liczbie osi dwie – 1251,81zł
  - o liczbie osi trzy – 1576,31 zł
  e) powyżej 26 ton, o liczbie osi – cztery i więcej – 2452,80 zł,
  - o liczbie osi dwie – 1251,81 zł
  - o liczbie osi trzy – 1576,31 zł
  „§1 ust 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „ 5) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton, o liczbie osi – dwie - 580 zł,
  - o liczbie osi trzy – 1246,03 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton, o liczbie osi – dwie - 927 zł,
  - o liczbie osi trzy – 1246,03 zł
  c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 36 ton, o liczbie osi – dwie -1412,33 zł,
  - o liczbie osi trzy – 1246,03 zł
  d) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 1412,33 zł,
  - o liczbie osi – trzy - 1246,03 zł,
  e) równej lub wyższej niż 40 ton, o liczbie osi – trzy – 1722,97 zł,
  - o liczbie osi dwie – 1412,33 zł
  㤠1 ust 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  „ 6) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton, o liczbie osi – dwie - 779 zł,
  - o liczbie osi trzy – 1722,97 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton, o liczbie osi – dwie - 927 zł,
  - o liczbie osi trzy – 1722,97 zł
  c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 36 ton, o liczbie osi dwie – 1937,76 zł,
  - o liczbie osi trzy – 1722,97 zł
  d) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 1937,76 zł,
  - o liczbie osi – trzy – 1722,97 zł,
  e) równej lub wyższej niż 40 ton, o liczbie osi – trzy – 2548,65 zł,
  - o liczbie osi dwie – 1937,76 zł
  㤠1 ust 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „ 8) od przyczep i naczep, o których mowa a art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton, o liczbie osi – jedna - 210 zł
  - o liczbie osi dwie – 210,18 zł
  - o liczbie osi trzy – 676,72 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
  - o liczbie osi – jedna - 396 zł,
  - o liczbie osi – dwie - 247 zł,
  - o liczbie osi trzy – 676,72 zł
  c) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 ton, o liczbie osi – dwie – 613,20 zł,
  - o liczbie osi jedna – 556 zł
  - o liczbie osi trzy – 676,72 zł
  d) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż 38 ton, o liczbie osi- dwie – 849,94 zł,
  - o liczbie osi jedna – 412 zł
  e) równej lub wyższej niż 38 ton, o liczbie osi – dwie – 1149,03 zł,
  - o liczbie osi jedna 515 zł
  f) równej lub wyższej niż 33 tony, a niższej niż 38 ton – o liczbie osi trzy – 676,72 zł
  g) równej lub wyższej niż 38 ton, o liczbie osi – trzy- 942,32 zł,
  㤠1 ust 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
  „ 9) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
  a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton, o liczbie osi – jedna - 297 zł,
  - o liczbie osi dwie – 309,49 zł
  - o liczbie osi trzy – 942,32 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
  - o liczbie osi – jedna – 561,24 zł,
  - o liczbie osi – dwie - 395 zł,
  - o liczbie osi trzy – 942,32 zł
  c) równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż 33 ton, o liczbie osi – dwie – 849,94 zł,
  - o liczbie osi jedna – 566 zł
  - o liczbie osi trzy – 942,32 zł
  d) równej lub wyższej niż 33 ton a mniej niż 38 ton, o liczbie osi – dwie – 1291,07 zł,
  - o liczbie osi jedna – 618 zł
  e) równej lub wyższej niż 38 ton, o liczbie osi – dwie – 1699,97 zł,
  - o liczbie osi jedna – 1154 zł
  f) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton – o liczbie osi trzy – 942,32 zł
  g) równej lub wyższej niż 38 ton, o liczbie osi – trzy – 1280,68 zł,
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2004-10-11 1249
  Data upublicznienia: 2004-10-11
  Art. czytany: 1392 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty