A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Budżet i finanse
 • Budżet
 • Uchwała Nr XIX/85/04

  zmiany w budżecie na 2004 r

  UCHWAŁA NR XIX/85/04
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 7 października 2004 roku.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 i art 128 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2. Zwiększenie dochodów o kwotę 41.358 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  3. Zwiększenie wydatków o kwotę 41.358 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  4. Przeniesienie między działami rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem
  Nr 3)
  § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 6.563.069 zł plan wydatków ogółem wynosi - 5.956.069 zł
  2. Dochody w wysokości 807.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu.
  3. Żródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 200 tys zł stanowią nastepujace źródła przychodu.
  1) kredyt dugoterminowy 200 tys. zł
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/85/04 RadyGminy Nowe Piekuty
  z dnia 7 października 2004 roku


  Dochody – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  801 80101 2030 6850 8040
  80113 2030 5508 5508
  852 85212 2010 29000 127151
  Ogółem 41358

  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/85/04
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 7 października 2004 roku


  Wydatki – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  801 80101 4210 6850 75850
  80113 4210 5508 58508
  852 85212 3110 29000 121492
  Ogółem 41358
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/85/04
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 7 października 2004 roku.
  Wydatki – Zmniejszenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  801 80101 4300 10000 39885
  Ogółem 10000

  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  754 75412 4300 10000 22520
  Ogółem 10000

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2004-10-19 1137
  Data upublicznienia: 2004-10-19
  Art. czytany: 2009 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty