A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Statut
» Obowiązek informacyjny
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
» Rekrutacja 2019/2020
» Zarządzenie Nr11/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Jednostki organizacyjne
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
 • Świadczenia wychowawcze
 • Świadczenie wychowawcze

  Świadczenie wychowawcze

  Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o świadczenie również na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego Programu 'Rodzina 500+'. Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa.

  Kryterium dochodowe na pierwsze dziecko

  Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

  Pierwsze dziecko - oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia

  Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców, choć w przypadku rodzin niepełnych, do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest aby na dane dziecko, na które wnioskuje się o świadczenie, były zasądzone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe gdyż:

  - drugi z rodziców nie żyje,

  - ojciec dziecka jest nieznany,

  - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

  - sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

  - dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

  Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach. Wniosek składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, tj. za pośrednictwem ministerialnej Platformy Usługowo-Informacyjnej 'Emp@tia', systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS oraz ePUAP, lub osobiście w gminie.

  Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko powinny udokumentować sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty.

   

     Data wprowadzenia: 2018-01-18 1034
  Data upublicznienia: 2018-01-18
  Art. czytany: 169 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Iwona Brzozowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty