A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku
» obwieszczenie
» Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
» zawiadomienie
» Zakup węgla
 • Budżet i finanse
 • Budżet
 • Projekt Budżetu
 • Projekt budżetu na 2019 rok

  Zarządzenie Nr 140/2018 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019

  Zarządzenie Nr 140/2018
  Wójta Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 15 listopada 2018 roku
  w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r., poz. 994 ) oraz art. 233 i art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/192/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy zarządza, co następuje:
  § 1. Ustala się:
  1. Projekt budżetu gminy na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.
  2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  § 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
  w Białymstoku w terminie i zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy
  mgr Marek Kaczyński  Data wprowadzenia: 2019-01-15 0918
  Data upublicznienia: 2019-01-15
  Art. czytany: 203 razy

  » FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019-PROJEKT - rozmiar: 24475 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  » Załącznik nr 1 do projektu Uchwały - DOCHODY 2019 - rozmiar: 315904 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Uchwała budżetowa -PROJEKT 2019 - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 do projektu Uchwały - WYDATKI 2019 - rozmiar: 1277440 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Uzasadnienie_do_projektu na 2019 - rozmiar: 196096 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 do projektu Uchwały -Zadania inwestycje 2019 - rozmiar: 38241 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  » Załącznik nr 4 do projektu Uchwały - środki UE 2019 - rozmiar: 16643 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  » Załącznik nr 5 do projektu Uchwały - Przychody rozchody 2019 - rozmiar: 37376 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Załącznik nr 6 do projektu Uchwały -Dotacje 2019 - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zarządzenie nr 140/2018 - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marta Pruszyńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty