A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 9 lipca 2020 roku
» Imienne protokoły głosowań z dnia 26 czerwca 2020 roku
» Uchwała Nr XIV/86/20
» Uchwała Nr XIV/85/20
» Uchwała Nr XIV/84/20
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.

  O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.

  O g ł o s z e n i e

  W dniu 18 stycznia 2019 roku odbędzie się III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
  Początek obrad sesji o godzinie 10:30 w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku dziennego.
  2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
  3. Interpelacje radnych.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019- podjęcie uchwały,
  1/ odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2/ odczytanie opinii Komisji Rady Gminy,
  3/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz prognozie długu,
  4/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5/ głosowanie nad uchwałą budżetową,
  6/ uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi,
  2) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
  3) uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.
  4) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowe Piekuty.
  6. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2019:
  1/ Komisja Rewizyjna,
  2/ Komisja Skarg, wniosków i petycji,
  3/ Komisja Społeczna
  4/ Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
  7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  8. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
  9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  10. Zapytania i wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.  Data wprowadzenia: 2019-01-15 0942
  Data upublicznienia: 2019-01-15
  Art. czytany: 1069 razy

  » O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty. - rozmiar: 14132 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Faszczewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty