(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Wójt
 • Urząd Gminy
 • Informacja o Urzędzie Gminy
 • Informacja o Urzędzie Gminy

  Informacja

  Informacja dotycząca struktury Urzędu Gminy


  Kierownikiem Urzędu Gminy Nowe Piekuty jest Wójt Gminy Pan Marek Kaczyński wybrany na to stanowisko w dniu 27 października 2002 roku .
  Panią Janinę Markowską powołano na Sekretarza Gminy w dniu 29 września 1994 r
  Zasady kierowania pracą urzędu zostały określone w regulaminie organizacyjnym Urzędu, który udostępniony jest mieszkańcom na stronie Biuletynu Ininformacji Publicznej pod adresem www .ugpiekuty.bip.podlaskie.pl/ oraz wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu w pokoju Nr 9 ( na stanowisku pracy ds. obsługi organów gminy i obsługi kasowej ) w godzinach pracy Urzędu .
  Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika Gminy . Sekretarz Gminy w przypadku nieobecności Wójta wykonuje zadania w ramach zastępstwa , zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Urzędu .
  Skarbnikiem Gminy jest Pani Anna Kunicka, która zapewnia prawidłową gospodarkę finansową gminy i jako główny księgowy budżetu wykonuje wynikające z tego tytułu zadania .

  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy :

  Stanowiska kierownicze :
  1. Wójt
  2. Sekretarz
  3. Skarbnik

  4. Urząd Stanu Cywilnego
  - Kierownik – Ewa Pruszyńska
  - Z-ca Kierownika- Hanna Perkowska
  5. Ośrodek Pomocy Społecznej
  - Kierownik – Krzysztof Porowski
  - pracownik socjalny – Regina Rybicka
  6 Referat budżetu i finansów
  - Kierownik ref. – Anna Kunicka
  - płace i rozliczenia – Marianna Żebrowska
  - księgowość budżetowa – Teresa Jankowska
  - płace , oświata – Jolanta Płońska
  - wymiar podatków i opłat – Wiesława Łaszczuk
  - księgowość podatkowa – Zofia Olędzka
  -
  7. Obsługa organów gminy i obsługa kasowa – Wiesława Brzozowska
  8. Sekretariat i sprawy organizacyjno-kadrowe – Małgorzata Wyszyńska
  9. Świadczenia rodzinna – Małgorzata Jabłońska
  10. Gospodarka komunalna i obrona cywilna – Jan Rzymski
  11. Drogownictwo i budownictwo – Krzysztof Zubczyński
  12. Wodociągi i ochrona środowiska – Karol Kulesza


  Czas pracy Urzędu Gminy – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15-30
  Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 9.00-12.00
  Tel. 4761520
  Fax. 4761522
  e-mail Urzędu Gminy: ugpiekuty@pro.onet.pl


  Sporządziła :Hanna Perkowska
  Data wprowadzenia: 2005-03-18 0805
  Data upublicznienia: 2005-03-18
  Art. czytany: 7607 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty