A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Uchwała Nr XXVII/195/18
» Uchwała Nr XXVII/194/18
» Uchwała Nr XXVII/193/18
» Uchwała Nr XXVII/192/18
  • Wójt
  • Urząd Gminy
  • Informacja o Urzędzie Gminy
  • Informacja o Urzędzie Gminy

    Informacja

    Informacja dotycząca struktury Urzędu Gminy


    Kierownikiem Urzędu Gminy Nowe Piekuty jest Wójt Gminy Pan Marek Kaczyński wybrany na to stanowisko w dniu 27 października 2002 roku .
    Panią Janinę Markowską powołano na Sekretarza Gminy w dniu 29 września 1994 r
    Zasady kierowania pracą urzędu zostały określone w regulaminie organizacyjnym Urzędu, który udostępniony jest mieszkańcom na stronie Biuletynu Ininformacji Publicznej pod adresem www .ugpiekuty.bip.podlaskie.pl/ oraz wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu w pokoju Nr 9 ( na stanowisku pracy ds. obsługi organów gminy i obsługi kasowej ) w godzinach pracy Urzędu .
    Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika Gminy . Sekretarz Gminy w przypadku nieobecności Wójta wykonuje zadania w ramach zastępstwa , zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Urzędu .
    Skarbnikiem Gminy jest Pani Anna Kunicka, która zapewnia prawidłową gospodarkę finansową gminy i jako główny księgowy budżetu wykonuje wynikające z tego tytułu zadania .

    Struktura organizacyjna Urzędu Gminy :

    Stanowiska kierownicze :
    1. Wójt
    2. Sekretarz
    3. Skarbnik

    4. Urząd Stanu Cywilnego
    - Kierownik – Ewa Pruszyńska
    - Z-ca Kierownika- Hanna Perkowska
    5. Ośrodek Pomocy Społecznej
    - Kierownik – Krzysztof Porowski
    - pracownik socjalny – Regina Rybicka
    6 Referat budżetu i finansów
    - Kierownik ref. – Anna Kunicka
    - płace i rozliczenia – Marianna Żebrowska
    - księgowość budżetowa – Teresa Jankowska
    - płace , oświata – Jolanta Płońska
    - wymiar podatków i opłat – Wiesława Łaszczuk
    - księgowość podatkowa – Zofia Olędzka
    -
    7. Obsługa organów gminy i obsługa kasowa – Wiesława Brzozowska
    8. Sekretariat i sprawy organizacyjno-kadrowe – Małgorzata Wyszyńska
    9. Świadczenia rodzinna – Małgorzata Jabłońska
    10. Gospodarka komunalna i obrona cywilna – Jan Rzymski
    11. Drogownictwo i budownictwo – Krzysztof Zubczyński
    12. Wodociągi i ochrona środowiska – Karol Kulesza


    Czas pracy Urzędu Gminy – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15-30
    Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 9.00-12.00
    Tel. 4761520
    Fax. 4761522
    e-mail Urzędu Gminy: ugpiekuty@pro.onet.pl


    Sporządziła :Hanna Perkowska
    Data wprowadzenia: 2005-03-18 0805
    Data upublicznienia: 2005-03-18
    Art. czytany: 6235 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
    Rejestr zmian:
    2008-01-04
    1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Hanna Perkowska_old

    2005-03-18
    2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Hanna Perkowska_old
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Godziny Pracy Urzędu
    od poniedziałku do piątku
    7:30-15:30
    Urząd Gminy Nowe Piekuty