A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w 2020r.
» Remont dróg gminnych pospółką drogową na terenie Gminy Nowe
» zawiadomienie
» Budowa miejsca rekreacji
» obwieszczenie
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXIII/113/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXIII/113/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 marca 2005 r.
  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Na podstawie art. 39 ust 1 i art. 67 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Obniża się cenę wywoławczą ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 47/1 o pow. 2,0080 ha położonej we wsi Hodyszewo do kwoty 34.989 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiat dziewięć złotych).
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Zastępca Przewodniczącego
  Rady Gminy

  Jan Sokołowski


  Data wprowadzenia: 2005-04-11 1139
  Data upublicznienia: 2005-04-11
  Art. czytany: 1227 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty