A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» obwieszczenie
» Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowe Piekuty w dniu 30.11.2018 r.
» Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania komisji konkursowej
» Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
» Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/11 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 sierpnia 2011
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXIII/113/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXIII/113/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 marca 2005 r.
  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Na podstawie art. 39 ust 1 i art. 67 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Obniża się cenę wywoławczą ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 47/1 o pow. 2,0080 ha położonej we wsi Hodyszewo do kwoty 34.989 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiat dziewięć złotych).
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Zastępca Przewodniczącego
  Rady Gminy

  Jan Sokołowski


  Data wprowadzenia: 2005-04-11 1139
  Data upublicznienia: 2005-04-11
  Art. czytany: 1018 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty