(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXIII/114/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XIII/114/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 marca 2005 r.
  w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Piekuty do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Nowe Piekuty.
  Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 1990 r. o pracownikach samorzadowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71) uchwala się co nastepuje:
  § 1. 1.Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Piekuty do wykonywania wobec Wójta Gminy Nowe Piekuty nastepujących czynności z zakresu prawa pracy.
  1) udzielanie urlopu i podpisywanie kart urlopowych;
  2) podpisywanie delegacji w związku z wyjazdami służnbowymi;
  3) podpisywanie skierowań na pracownicze badania lekarskie i szkolenia w zakresie bhp;
  4) podpisywanie umów dotyczacych przyznawania ryczałtu służbowego i limitu kilometrów ustalonego wcześniej przez Radę Gminy.
  2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do składania Radzie Gminy , w terminie do końca każdego roku informacji o wykorzystaniu przez Wójta Gminy urlopu wypoczynkowego.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wiceprzewodniczący
  Rady Gminy

  Jan Sokołowski


  Data wprowadzenia: 2005-04-11 1141
  Data upublicznienia: 2005-04-11
  Art. czytany: 1667 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty