A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Imienne protokoły głosowań z dnia 23stycznia 2020 roku
» XII Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty
» obwieszczenie
» Informacje przekazywane osobom fizycznym podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez organ publiczny będący administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO
» Uchwała Nr XI/67/19
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXIII/114/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XIII/114/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 marca 2005 r.
  w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Piekuty do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Nowe Piekuty.
  Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 1990 r. o pracownikach samorzadowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71) uchwala się co nastepuje:
  § 1. 1.Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Piekuty do wykonywania wobec Wójta Gminy Nowe Piekuty nastepujących czynności z zakresu prawa pracy.
  1) udzielanie urlopu i podpisywanie kart urlopowych;
  2) podpisywanie delegacji w związku z wyjazdami służnbowymi;
  3) podpisywanie skierowań na pracownicze badania lekarskie i szkolenia w zakresie bhp;
  4) podpisywanie umów dotyczacych przyznawania ryczałtu służbowego i limitu kilometrów ustalonego wcześniej przez Radę Gminy.
  2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do składania Radzie Gminy , w terminie do końca każdego roku informacji o wykorzystaniu przez Wójta Gminy urlopu wypoczynkowego.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wiceprzewodniczący
  Rady Gminy

  Jan Sokołowski


  Data wprowadzenia: 2005-04-11 1141
  Data upublicznienia: 2005-04-11
  Art. czytany: 1092 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty