(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXIII/115/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXIII/115/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 marca 2005 roku.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 i art 128 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2. Zwiększenie dochodów o kwotę 151.929 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  3. Zwiększenie wydatków o kwotę 151.929 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  4. Przeniesienie między działami rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem
  Nr 3)
  § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 6.628.683 zł plan wydatków ogółem wynosi - 6.978.683 zł
  2. Dochody w wysokości 200.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu.
  3. Żródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 550 tys zł stanowią:
  1) kredyt dugoterminowy 450 tys. zł
  2) wolne środki 100 tys zł.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Wiceprzewodniczący
  Rady Gminy

  Jan Sokołowski


  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/115/05
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 31 marca 2005 roku

  Dochody – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  756 75616 0320 33.500 302.500
  801 80101 2030 43.780 43.780
  852 85295 2030 36.688 36.688
  854 85415 2030 37.961 37961
  Ogółem 151.929

  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/115/05
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 31 marca 2005 roku


  Wydatki – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  756 75647 4300 3.500 3.500
  801 80101 4270 43.780 593.780
  852 85202 3110 10.000 10.000
  85295 3110 36.688 56.688
  854 85415 3240 57.961 51.961
  Ogółem 151.929
  Wiceprzewodniczący
  Rady Gminy

  Jan Sokołowski

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/115/05
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 31 marca 2005 roku.

  Wydatki – Zmniejszenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  750 75023 4210 6.000 38.000
  801 80101 4210 10.000 46.000
  853 85395 3110 34.000 0
  900 90015 4300 20.000 10.000
  Ogółem 70.000  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  750 75023 6060 12.000 28.000
  852 85214 3110 34.000 34.000
  854 85415 3240 4.000 61.961
  900 90015 6050 20.000 340.000
  Ogółem 70.000


  Wiceprzewodniczący
  Rady Gminy

  Jan Sokołowski


  Data wprowadzenia: 2005-04-11 1142
  Data upublicznienia: 2005-04-11
  Art. czytany: 1688 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty