A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Nowe Piekuty
» Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro
» obwieszczenie
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 30.09.2018r.
» Sprawozdania za III kwartał 2018 roku
 • Wójt
 • Wójt Gminy
 • Komunikaty i zarządzenia
 • Ogłoszenie

  konkurs na Skarbnika Gminy

  Wójt Gminy Nowe Piekuty
  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko skarbnika

  Kandydatem może być osoba która:
  1. ma obywatelstwo polskie
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe
  4. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
  zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
  podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości.
  Do zgłoszenia kandydat powinien załączyć:
  1.dyplom ukończenia szkoły, 2. świadectwa pracy, 3. zaświadczenie o stanie zdrowia,
  4. zaświadczenie o niekaralności, 5. zaświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  Zgłoszenia należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, listownie lub osobiście (pokój Nr 6) w terminie do dnia 8 czerwca br. do godz. 13:00. Do dnia 22 czerwca br. z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa.
  O terminie rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni pisemnie.

  Wójt Gminy Nowe Piekuty
  Marek Kaczyński  Data wprowadzenia: 2005-05-10 1110
  Data upublicznienia: 2005-05-10
  Art. czytany: 7212 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty