(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXV/119

  zmiany w budżecie na 2005 r.

  UCHWAŁA NR XXV/119/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 30 czerwca 2005 roku.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 i art 128 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.050 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  3. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.050 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  4. Przeniesienie między działami rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem
  Nr 3)
  § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 6.629.733 zł plan wydatków ogółem wynosi - 6.979.733 zł
  2. Dochody w wysokości 200.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu.
  3. Żródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 550 tys zł stanowią:
  1) kredyt dugoterminowy 450 tys. zł
  2) wolne środki 100 tys zł.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski


  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/119/05
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 30 czerwca 2005 roku

  Dochody – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  801 80101 2030 1.050 44.830
  Ogółem 1.050

  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/119/05
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 30 czerwca 2005 roku


  Wydatki – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  801 80101 3240 1.050 1.050
  Ogółem 1.050

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/119/05
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 30 czerwca 2005 roku.

  Wydatki – Zmniejszenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  758 75818 4810 15.000 40.000
  801 80101 3020 6.100 74.900
  4010 63.000 845.000
  4040 5.400 73.600
  4110 12.000 151.500
  4120 1.600 20.600
  4210 2.000 44.000
  4240 3.000 25.000
  4300 500 34.500
  4410 508 1.492
  4440 3.892 59.808
  852 85214 3110 34.000 180.000
  Ogółem 147.000  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  750 75023 4350 5.000 5.000
  75075 4210 5.900 5.900
  4300 2.000 2.000
  801 80103 3020 6.100 6.100
  4010 63.000 63.000
  4040 5.400 5.400
  4110 12.000 12.000
  4120 1.600 1.600
  4210 2.000 2.000
  4240 3.000 3.000
  4300 500 500
  4410 508 508
  4440 3.892 3.892
  854 85404 3110 34.000 34.000
  85415 3240 2.100 64.061
  Ogółem 147.000


  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2005-07-05 0823
  Data upublicznienia: 2005-07-05
  Art. czytany: 1681 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty